Jak povolit nebo zakázat automatické aktualizace aplikace Windows Media Player?

Popis potíží

Chcete, aby aplikace Windows Media Player pravidelně hledala na Internetu novější verze nebo aktualizace a upozornila vás na jejich existenci. Nebo naopak chcete, aby aplikace Windows Media Player tyto kroky neprováděla.

Chcete-li v aplikaci Windows Media Player povolit pravidelné hledání aktualizací, přejděte k části Povolit v aplikaci Windows Media Player pravidelné hledání aktualizací. Chcete-li v aplikaci Windows Media Player zakázat pravidelné hledání aktualizací (nedoporučuje se), přejděte k části Zakázat v aplikaci Windows Media Player pravidelné hledání aktualizací (nedoporučuje se).

Povolit v aplikaci Windows Media Player pravidelné hledání aktualizací

Chcete-li, aby za vás společnost Microsoft povolila pravidelné hledání automatických aktualizací aplikací Windows Media Player, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom v dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.

Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.


Chcete-li zjistit, zda se potíže vyřešily, přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.

Manuální oprava

Pravidelné hledání aktualizací aplikací Windows Media Player můžete povolit změnou registru nebo pomocí nastavení zásad skupiny. Nastavení zásad skupiny se vztahuje na systémy Windows 2000 Server, Windows XP a Windows Server 2003. Chcete-li v aplikaci Windows Media Player povolit pravidelné hledání aktualizací změnou registru, přejděte k části Povolit v aplikaci Windows Media Player pravidelné hledání aktualizací změnou registru. Chcete-li v aplikaci Windows Media Player povolit pravidelné hledání aktualizací pomocí nastavení zásad skupiny, přejděte k části Povolit v aplikaci Windows Media Player pravidelné hledání aktualizací pomocí nastavení zásad skupiny.

Poznámka: Nejste-li přihlášeni jako místní správce, nebudete upozorňováni na automatické aktualizace a volba Aktualizace programu Windows Media Player v nabídce Nápověda nebude v současných verzích aplikace Windows Media Player dostupná.

Povolit v aplikaci Windows Media Player pravidelné hledání aktualizací změnou registru

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Změnu registru provedete následujícím způsobem:

 1. Spusťte program Editor registru.
 2. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Klíč.
 4. Zadejte název WindowsMediaPlayer a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. Vyberte klíč WindowsMediaPlayer, v nabídce Úpravy přejděte na podnabídku Nový a klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 6. Zadejte řetězec DisableAutoUpdate a pak stiskněte klávesu ENTER.
 7. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.
 8. Zadejte hodnotu 0 (nebo odstraňte hodnotu 1) a klikněte na tlačítko OK.
 9. Ukončete program Editor registru.

Povolit v aplikaci Windows Media Player pravidelné hledání aktualizací pomocí nastavení zásad skupiny

Chcete-li v programu Windows Media Player povolit automatické hledání aktualizací pomocí nastavení zásad skupiny, postupujte následujícím způsobem:

 1. V konzole MMC (Microsoft Management Console) pro správu zásad skupiny rozbalte v části Konfigurace počítače položku Šablony pro správu, rozbalte položku Součásti systému Windows a klikněte na možnost Windows Media Player.
 2. V seznamu dostupných zásad dvakrát klikněte na položku Zakázat automatickou aktualizaci.
 3. Klikněte na možnost Zakázáno nebo na možnost Nezkonfigurováno a potom na tlačítko OK.
 4. Zavřete zásady skupiny konzoly MMC.

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda se potíže vyřešily. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.

Zakázat v aplikaci Windows Media Player pravidelné hledání aktualizací (nedoporučuje se)

Upozornění:Důrazně doporučujeme v aplikaci Windows Media Player ponechat povolené pravidelné hledání aktualizací nebo nastavit tuto funkci na hodnotu Povoleno, je-li zakázána. I když aplikaci Windows Media Player nepoužíváte, některé součásti programu Windows Media Player jsou používány i dalšími programy v počítači. Pokud tyto součásti vypnete, můžete přijít o důležité aktualizace, které mohou přispět k lepší funkci vašeho počítače nebo zlepšit ochranu počítače proti škodlivému softwaru, například proti virům. Tyto kroky provádíte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li, aby za vás společnost Microsoft zakázala pravidelné hledání automatických aktualizací aplikací Windows Media Player, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.

Poznámka: Tento průvodce je dočasně k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.


Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.


Chcete-li zjistit, zda se potíže vyřešily, přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.

Manuální oprava

Pravidelné hledání aktualizací aplikací Windows Media Player můžete zakázat změnou registru nebo pomocí nastavení zásad skupiny. Nastavení zásad skupiny se vztahuje na systémy Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003. Chcete-li v aplikaci Windows Media Player zakázat pravidelné hledání aktualizací změnou registru, přejděte k části Zakázat v aplikaci Windows Media Player pravidelné hledání aktualizací změnou registru. Chcete-li v aplikaci Windows Media Player zakázat pravidelné hledání aktualizací pomocí nastavení zásad skupiny, přejděte k části Zakázat v aplikaci Windows Media Player pravidelné hledání aktualizací pomocí nastavení zásad skupiny. Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Poznámka: Nejste-li přihlášeni jako místní správce, nebudete upozorňováni na automatické aktualizace a volba Aktualizace programu Windows Media Player v nabídce Nápověda nebude v současných verzích aplikace Windows Media Player dostupná.

Zakázat v aplikaci Windows Media Player pravidelné hledání aktualizací změnou registru

Změnu registru provedete následujícím způsobem:

 1. Spusťte program Editor registru.
 2. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Klíč.
 4. Zadejte název WindowsMediaPlayer a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. Vyberte klíč WindowsMediaPlayer, v nabídce Úpravy přejděte na podnabídku Nový a klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 6. Zadejte řetězec DisableAutoUpdate a pak stiskněte klávesu ENTER.
 7. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.
 8. Zadejte hodnotu 1 a klikněte na tlačítko OK.
 9. Ukončete program Editor registru.
Poznámky:

Zakázat v aplikaci Windows Media Player pravidelné hledání aktualizací pomocí nastavení zásad skupiny

Chcete-li zakázat automatickou kontrolu aktualizací pomocí nastavení zásad skupiny, postupujte takto:

 1. V konzole MMC (Microsoft Management Console) pro správu zásad skupiny rozbalte v části Konfigurace počítače položku Šablony pro správu, rozbalte položku Součásti systému Windows a klikněte na možnost Windows Media Player.
 2. V seznamu dostupných zásad dvakrát klikněte na položku Zakázat automatickou aktualizaci.
 3. Klikněte na přepínač Povoleno a potom na tlačítko OK.
 4. Zavřete zásady skupiny konzoly MMC.

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda se potíže vyřešily. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
Vlastnosti

ID článku: 278960 - Poslední kontrola: 27. 9. 2011 - Revize: 1

Váš názor