Změna nastavení pera

Platí pro: Windows 10

Přizpůsobte si funkce pera a způsob jeho spolupráce s počítačem. Můžete si vybrat, kterou rukou chcete psát nebo co bude váš počítač dělat, když stisknete nebo podržíte funkční tlačítko.

Když chcete změnit nastavení, vyberte tlačítko Start , pak vyberte Nastavení > Zařízení > Pero a Windows Ink .

Když chcete po kliknutí na tlačítko pera otevřít Pracovní prostor Windows Ink, vyberte rozevírací seznam v části Jedno kliknutí. V prvním rozevíracím seznamu vyberte pracovní prostor a pak v druhém rozevíracím seznamu vyberte, kterou jeho část chcete otevřít.

Pokud chcete pracovní prostor otevřít, i když je počítač uzamčený, zapněte funkci Jedním kliknutím otevřít poznámky v pracovním prostoru Windows Ink, i když je zařízení zamknuto.

Stránka Nastavení pera