Ukládání míst v Mapách

Pomocí aplikace Mapy můžete ve Windows 10 Mobile ukládat svoje oblíbená místa, například domov nebo práci, a vytvářet kolekce míst, která si chcete zapamatovat pro pozdější využití – například místa, kam jet na dovolenou, restaurace, které chcete vyzkoušet, nebo zajímavé turistické trasy.

Pokud chcete otevřít aplikaci Mapy, v nabídce Start

Start symbol
vyberte Mapy Asset not found.

Zobrazení oblíbených položek a kolekcí

Vyberte Uložená místa

Saved places icon in Maps
a zobrazte všechna oblíbená místa a jejich kolekce.

View of favorites and collections in the Maps app

Váš domov, práce a automobil jsou v seznamu oblíbených míst první, abyste si k nim kdykoli a kdekoli mohli rychle zobrazit navigační pokyny.

Vytvoření kolekce

Uložení míst do kolekcí vám usnadní organizaci výletu nebo venkovní činnosti. Tady je postup vytvoření nové kolekce.

  1. Vyberte Uložená místa

    Saved places icon in Maps
    > Kolekce > Nová kolekce .

  2. Pojmenujte ji, přidejte popis a potom vyberte Uložit.

  3. Vyberte kolekci, potom vyberte Přidat místo a začněte kolekci vytvářet.

Ukládání z vyhledávání

Libovolné výsledky hledání můžete přidat do oblíbených míst nebo do kolekce.

  1. Vyberte Hledat a zadejte název nebo adresu.

  2. Ve výsledcích hledání vyberte požadované místo.

  3. Přetáhněte podokno podrobností z dolní části obrazovky nahoru, vyberte Uložit a zvolte, jestli to má být do Oblíbených míst, do existující kolekce, nebo do nové kolekce.

Tlačítko Uložit a rozevírací seznam na uložení míst v Mapách

Zapíchnutí špendlíku

Pokud na mapě uvidíte místo, které si chcete uložit, stačí místo stisknout a podržet a vybrat Zapíchnout špendlík.

Menu that appears when you press and hold on a location in Maps

Po zapíchnutí špendlíku se název nebo adresa místa zobrazí v dolní části aplikace. Podrobnosti o místě zobrazíte jeho vytažením nahoru. Vyberte Uložit a potom zvolte Oblíbené nebo kolekci, do které ho chcete uložit.

Vlastnosti

ID článku: 27949 - Poslední kontrola: 13. 12. 2016 - Revize: 10

Váš názor