Potlačení rozpoznávání serveru správy licencí v systému Windows Server 2003 s Terminálovou službou

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Souhrn

Tento článek popisuje potlačení rozpoznávání serveru správy licencí v systému Microsoft Windows Server 2003 s Terminálovou službou.

Další informace

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
Chcete-li vybrat určitý server správy licencí, který budou používat různé servery Terminálové služby systému Windows v doméně nebo síti, můžete změnit registr tak, aby odkazoval na konkrétní server správy licencí. Můžete určit, že všechny servery Terminálové služby budou pracovat s konkrétním serverem správy licencí za účelem správy účtů. Server Terminálové služby a server správy licencí mohou být umístěny v odlišných doménách. Společnost Microsoft doporučuje použít klíč registru LicenseServers a pomocí něj omezit jakékoli problémy s procesem rozpoznávání správy licencí terminálového serveru.

Poznámka: Servery správy licencí a terminálové servery by měly patřit do stejné domény nebo do domén, které se navzájem pokládají za důvěryhodné.Poznámka: Vyberete-li servery správy licencí v jiné doménové struktuře nebo pracovní skupině, musíte použít opravu hotfix. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

905687 Terminálový server založený na serveru Windows Server 2003 v doménové struktuře nemůže získat licenci z licenčního serveru v jiné doménové struktuře (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Poznámka: Umístění a postup související s registrem jsou jiné než v systému Microsoft Windows 2000.


Chcete-li vybrat konkrétní licenční server, proveďte následující kroky a pak Editor registru ukončete.
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Klíč.
 4. Nový klíč nazvěte „LicenseServers“
 5. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters\LicenseServers
 6. U každého licenčního serveru, na který chcete směrovat server Terminálové služby, přejděte v nabídce Úpravy na příkaz Nový a poté klepněte na položkuKlíč.
 7. Pro nový klíč zadejte název název_serveru, kde název_serveru je název NetBIOS požadovaného serveru správy licencí, a stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka: Jako název nového klíče lze zadat jakékoli z následujících označení, která reprezentují server správy licencí:
  • název NetBIOS serveru,
  • úplný název domény (FQDN) serveru,
  • adresa IP serveru.
 8. Restartujte počítač.
Nastavení určitého serveru správy licencí umožňuje správcům vybrat server správy licencí v síti a zároveň používat servery Terminálové služby z různých domén ve stejné síti. Díky tomuto postupu nevyžadují servery Terminálové služby místní server správy licencí v každé doméně, ale používají jeden server správy licencí.

V současné době pracují servery Terminálové služby se servery správy licencí ve vlastní doméně, takže mohou být nuceny vyhledávat server správy licencí pomocí sítě WAN (Wide Area Network), přestože je ve stejné síti k dispozici server správy licencí náležící do jiné domény. Předchozí postup umožňuje spojení domén za účelem sledování licencí a správy účtů. V systému Microsoft Windows 2000 je server správy licencí určen odlišnou hodnotou registru.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

239107 Nastavení upřednostňovaného serveru správy licencí systému Windows 2000 se službou Terminal Services (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 279561 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor