Prostředí SharePoint 2010 Management Shell se nenačte pomocí prostředí Windows PowerShell 3.0

Příznaky

Po instalaci na serveru Microsoft SharePoint Server 2010 a Windows PowerShell 3.0, obdržíte jednu nebo obě následující chybové zprávy při spuštění prostředí SharePoint 2010 Management Shell:

Chybová zpráva 1
Místní farma není přístupný. Rutiny s identifikátorem FeatureDependencyId nejsou zaregistrovány.
Chybová zpráva 2
4.0.30319.17929 verzi rozhraní Microsoft .net Runtime nepodporuje Microsoft SharePoint.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, změňte hodnotu pole cílové prostředí SharePoint 2010 Management Shell. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Starta potom klepněte pravým tlačítkem myši Prostředí SharePoint 2010 Management Shell.
  2. Klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. Klepněte na kartu zástupce v okně Vlastnosti služby SharePoint 2010 Management Shell.
  4. Vstupní pole cíl následující hodnotu:

    C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe-verze 2.0 - NoExit "&"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\CONFIG\POWERSHELL\Registration\\sharepoint.ps1""

Vlastnosti

ID článku: 2796733 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor