Aplikace Word je pomalá při spouštění, tisku nebo načítání dokumentů

Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Word 97 a dřívější verzi naleznete pod číslem 123210 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).


Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Příznaky

Aplikace Microsoft Word se spouští velmi pomalu, nebo jsou velmi pomalé další operace, například otevírání a tisk dokumentů.

Příčina

Tento problém může nastat, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • Systém Microsoft Windows používá ovladač tiskárny umístěný na síťovém tiskovém serveru, nikoliv místní ovladač tiskárny na pevném disku počítače. Pokud používáte vzdálený ovladač tiskárny, můžete si všimnout, že provedení změn výchozího nastavení tiskárny trvá déle a dokumenty se někdy tisknou pomaleji, než byste očekávali.
 • Aplikace Word je nainstalovaná v počítači, ale byla dříve spouštěna ze sítě. Není-li počítač připojený k síti, dochází při otevírání dokumentů ke značnému zpoždění.
 • Písma použitá v dokumentu Word jsou poškozená nebo v systému chybějí a aplikace Word je v dokumentu nemůže nahradit jinými.
Aplikace Word při spuštění shromažďuje informace potřebné k formátování a tisku dokumentů. Pokud jsou soubory, písma nebo ovladače poškozené, chybějí, nebo jsou umístěné na vzdáleném serveru, potřebuje aplikace Word více času pro připojení k serveru a získání potřebných informací.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Přeinstalujte ovladač tiskárny tak, že použijete místní port

Odstraňte a přeinstalujte ovladač tiskárny tak, že použijete místní port. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Ukončete všechny programy systému Windows.
 2. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na příkaz Tiskárny.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na svou tiskárnu a potom klepněte v místní nabídce na příkaz Odstranit. Zobrazí se tato zpráva:
  Opravdu chcete odstranit tiskárnu název tiskárny?

  název tiskárny označuje tiskárnu, kterou máte nainstalovanou jako výchozí.
 4. Klepněte na tlačítko Ano.
 5. Při odstraňování ovladače tiskárny se může zobrazit ještě další zpráva:
  Některé soubory jsou používány pouze pro tuto tiskárnu a dále již nejsou potřebné. Chcete tyto soubory nyní odstranit?
  Pokud se zobrazí tato zpráva, klepněte na tlačítko Ano.
 6. Až systém Windows odebere nainstalovanou výchozí tiskárnu a přidružené soubory, znovu ji nainstalujte. Použijte k tomu jeden z následujících postupů podle používané verze systému Windows.

  Microsoft Windows XP
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely, klepněte na položku Tiskárny a jiný hardware a potom na položku Tiskárny a faxy.
  2. Poklepáním na ikonu Přidat tiskárnu spusťte Průvodce přidáním tiskárny a pak klepněte na tlačítko Další.
  3. Klepněte na přepínač Místní tiskárna, zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky rozpoznat a nainstalovat a pak klepněte na tlačítko Další.
  4. Klepněte na přepínač Vytvořit nový port a pak v rozevíracím seznamu Typ portu klepněte na položku Local Port (Místní port).
  5. V dialogovém okně Název portu zadejte cestu k tiskárně v následujícím formátu (server znamená název tiskového serveru a tiskárna název tiskárny):
   \\ server \ tiskárna
  6. Klepněte na tlačítko Další a vyberte ovladač systému Windows 2000 nebo Windows XP pro svou tiskárnu.
  7. Klepněte na tlačítko Další a dokončete instalaci podle pokynů průvodce.
  Microsoft Windows 2000
  1. V dialogovém okně Tiskárny (klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a pak klepněte na příkaz Tiskárny) poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu. Jakmile se spustí Průvodce tiskárnou, klepněte na tlačítko Další.
  2. Klepněte na přepínač Místní tiskárna a pak klepněte na tlačítko Další.
  3. Klepněte na přepínač Vytvořit nový port, v rozevíracím seznamu Typ portu vyberte položku Local Port (Místní port) a pak klepněte na tlačítko Další.
  4. V dialogovém okně Název portu zadejte název sdílené síťové tiskárny. Zadejte například \\Název serveru\Moje tiskárna a pak klepněte na tlačítko OK.
  5. Klepněte na tlačítko Další, vyberte ze seznamu výrobce tiskárny a její model a pak podle průvodce proveďte zbývající kroky potřebné k instalaci ovladače tiskárny systému Windows.
   Klepněte na tlačítko Další a pak použijte disk dodaný výrobcem tiskárny a nainstalujte tiskárnu podle pokynů. Další informace o instalaci ovladače tiskárny dodaného s tiskárnou vám poskytne výrobce tiskárny.
Informace o možnostech kontaktování výrobce tiskárny naleznete v příslušném článku v následujícím seznamu článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
65416 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A-K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60781 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L-P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60782 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q-Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o krocích při řešení potíží s tiskem naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

870968 Řešení obecných potíží s tiskem v systému Windows 2003 Server při použití produktů sady Office (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
870622 Řešení potíží, které mohou nastat při tisku na místní tiskárně pomocí aplikací systému Office v systému Windows XP

871146 Řešení obecných potíží s tiskem v systému Windows 2000 při použití produktů systému Office (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
826864 Řešení potíží s poškozenými dokumenty aplikace Word 2003

Metoda 2: V registru systému Windows v klíči Word obnovte podklíč Data

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné potíže, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
Pokud je aplikace Word nainstalovaná v počítači, ale byla dříve spouštěna ze sítě a dochází k dlouhým prodlevám při otevírání dokumentů, když nejste připojení k síti, zkuste tento postup:

V podklíči Data aplikace Word jsou uložené informace, které odpovídají určité nainstalované tiskárně. Tyto informace o tiskárně z aplikace Word odeberete tak, že v registru systému Windows přejmenujete nebo odstraníte podklíč Data v klíči Word. Při restartování aplikace Microsoft Word se podklíč Data klíče Word znovu vytvoří automaticky.

Poznámka: Po přejmenování nebo odstranění podklíče Data v klíči Word se obnoví v aplikaci Microsoft Word některá výchozí nastavení.

Podklíč Data klíče Word v registru systému Windows přejmenujete či odstraníte takto:
 1. Ukončete všechny programy systému Windows.
 2. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 3. Do pole Otevřít zadejte příkaz Regedit a klepněte na tlačítko OK.
 4. Otevřete klíč registru, který odpovídá vaší verzi aplikace Word:

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word

  Word 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
  Word 2000
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
 5. V klíči Word klepněte na podklíč Data.
 6. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přejmenovat nebo Odstranit.
 7. Klepněte na tlačítko Ano, pokud se zobrazí následující zpráva:
  Opravdu chcete odstranit tento klíč?
 8. V nabídce Registr klepněte na příkaz Konec.
 9. Spusťte aplikaci Word.

Metoda 3: Opravte nebo nahraďte poškozená nebo chybějící písma

Poškozená nebo chybějící písma mohou způsobit problém popsaný v části Příznaky. Tento problém vyřešíte tak, že ve své verzi systému Microsoft Windows odeberete nebo přeinstalujete daná písma (případně obojí).

Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

234749 Obnovení výchozích písem systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
314960 Postupy: Instalace nebo odebrání písma v systému Windows
306870 Přidání nového písma do počítače se systémem Windows ME (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
131943 Omezení písem TrueType v systému Windows 95/98/ME (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace

Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost kontaktních informací jiných výrobců.
Vlastnosti

ID článku: 280821 - Poslední kontrola: 13. 5. 2010 - Revize: 1

Váš názor