Vliv připojení ke vzdálené ploše na systém Windows XP Professional

Souhrn

Tento článek popisuje, jak funguje systém Microsoft Windows XP Professional, pokud použijete připojení ke vzdálené ploše.

Další informace

Systém Windows XP Professional obsahuje funkci připojení ke vzdálené ploše, pomocí které se můžete vzdáleně připojit ke konzole prostřednictvím klienta Terminálové služby. Počítač se systémem Windows XP Professional může současně používat pouze jeden uživatel. Může se přihlásit ke konzole nebo se připojit vzdáleně. Zde jsou popsány situace, se kterými se můžete setkat.


Není zapnuto Rychlé přepínání uživatelů

Ke konzole není aktuálně přihlášený žádný uživatel

Pokud ke konzole počítače se systémem Windows XP Professional není přihlášený žádný uživatel, může připojení ke vzdálené ploše navázat kterýkoliv člen skupiny Administrators nebo Remote Desktop Users.

Ke konzole je aktuálně přihlášený správce

Pokud je ke konzole počítače se systémem Windows XP Professional přihlášený správce, může připojení ke vzdálené ploše navázat kterýkoliv člen skupiny Administrators.

Pokud se pokusí připojit uživatel, který není správcem, může se mu zobrazit následující chybová zpráva:

Uživatel <doména nebo název počítače>\<uživatelské_jméno> je aktuálně přihlášený k tomuto počítači. K tomuto počítači se může přihlásit pouze aktuální uživatel nebo správce.
Pokud se pokusí připojit správce, který je aktuálně přihlášený ke konzole, může se k této relaci konzoly vzdáleně připojit okamžitě.

Pokud je ke konzole přihlášený <správce1> a pokusí se připojit <správce2>, zobrazí se následující zpráva:

Uživatel <doména nebo název počítače>\<uživatelské_jméno> je aktuálně přihlášený k tomuto počítači. Pokud budete pokračovat, relace systému Windows tohoto uživatele bude ukončena a neuložená data budou ztracena. Chcete pokračovat?
POZNÁMKA: Pokud <správce2> pokračuje a přihlásí se, může být <správce1> odpojen.

Ke konzole je aktuálně přihlášený uživatel, který není správcem

Pokud je ke konzole počítače se systémem Windows XP Professional přihlášený uživatel, který není správcem, může připojení ke vzdálené ploše navázat pouze daný uživatel nebo člen skupiny Administrators.

Pokud je ke konzole přihlášený <uživatel1> a pokusí se připojit <uživatel2>, zobrazí se následující chybová zpráva:

Uživatel <doména nebo název počítače>\<uživatelské_jméno> je aktuálně přihlášený k tomuto počítači. K tomuto počítači se může přihlásit pouze aktuální uživatel nebo správce.
Pokud se pokusí připojit uživatel, který není správce, ale je aktuálně přihlášený ke konzole, může se k této relaci konzoly vzdáleně připojit okamžitě.

Pokud je ke konzole přihlášený uživatel, který není správcem, a pokusí se připojit správce, může se zobrazit následující chybová zpráva:

Uživatel <doména nebo název počítače>\<uživatelské_jméno> je aktuálně přihlášený k tomuto počítači. Pokud budete pokračovat, relace systému Windows tohoto uživatele bude ukončena a neuložená data budou ztracena. Chcete pokračovat?
Pokud správce pokračuje, může být uživatel, který není správcem, odpojen. Vzdálené připojení správce má vždy přednost před jinými připojeními. Pokud se přihlásí správce, je místní uživatel (ať už je to správce, či nikoliv) odpojen.


Pokud je povoleno Rychlé přepínání uživatelů

V případě, že je povoleno Rychlé přepínání uživatelů, bude chování jiné než v případě, že povoleno není. Přihlášený uživatel nebude odhlášen, ale bude pouze odpojen a bude v relaci moci pokračovat později.

Pokud se uživatel pomocí Připojení ke vzdálené ploše pokusí připojit ke vzdálenému počítači, ke kterému je přihlášený správce nebo uživatel s omezenými oprávněními, zobrazí se následují chybová zpráva:

Uživatel <doména nebo název počítače>\<uživatelské_jméno> je aktuálně přihlášený k tomuto počítači. Pokud budete pokračovat, musí se <uživatelské_jméno> od počítače odpojit. Chcete pokračovat?
Uživateli, který je ke vzdálenému počítači aktuálně přihlášený, se zobrazí následující chybová zpráva:

<doména nebo název počítače>\<uživatelské_jméno> se pokouší připojit k tomuto počítači. Pokud toto připojení povolíte, budete odpojeni, ale můžete připojení obnovit později. Chcete povolit toto připojení?
Pokud uživatel klepne na tlačítko Ne, zobrazí se vzdálenému uživateli tato zpráva:

<doména nebo název počítače>\<uživatelské_jméno> je aktuálně přihlášen k tomuto počítači a neumožňuje vám připojit se.


Pokud uživatel klepne na tlačítko Ano nebo několik sekund nic neudělá, vzdálený uživatel se automaticky připojí a odpojí aktuálně přihlášeného uživatele.

Pokud se uživatel pokusí vzdáleně připojit a ke vzdálenému počítači není nikdo přihlášený nebo pokud k němu je přihlášený daný uživatel, připojí se automaticky.
Vlastnosti

ID článku: 280828 - Poslední kontrola: 21. 2. 2008 - Revize: 1

Váš názor