Popis aktualizace systému Microsoft Office for Mac 2011 14.3.2

Úvod

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS13-026, který obsahuje všechny podstatné informace o této aktualizaci zabezpečení pro systém Microsoft Office 2011 for Mac. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft: Kromě vylepšení aplikací uvedených v tomto článku je systém Office for Mac 2011 nyní k dispozici také ve formě nabídky předplatného. Další informace o postupu při využití předplatného naleznete v části Nejčastější dotazy.

Tato aktualizace zabezpečení poskytuje nejnovější opravy pro systém Office for Mac 2011, včetně následujících oprav:
 • Kontakty vytvořené ve formátu x500 nefungovaly v aplikaci Outlook for Mac
  Odstraňuje chybu, která způsobovala, že zprávy adresované kontaktům, které byly vytvořeny ve formátu x500 a odeslány aplikací Mac Outlook, nebyly doručitelné.
 • V konceptu zprávy Gmail IMAP v aplikaci Outlook for Mac chyběl příjemce skryté kopie
  Odstraňuje chybu, která způsobovala, že příjemci skryté kopie nebyli při uložení konceptu zprávy na serveru IMAP uloženi.
 • Některé zkrácené tvary byly v aplikaci Outlook for Mac označeny jako chyby pravopisu
  Odstraňuje chybu, která způsobovala, že písmena před jednoduchými uvozovkami ve zkrácených tvarech byla označena jako pravopisné chyby.
 • Sdílené složky nemohly otevřít ostatní poštovní schránky, které v aplikaci Outlook for Mac používaly protokol Kerberos
  Odstraňuje chybu, která způsobovala, že nebylo možné otevřít sdílené složky pro účty využívající ověřování pomocí protokolu Kerberos.
 • Při vytvoření události kalendáře v aplikaci Outlook for Mac nebyla k dispozici možnost UTC (Coordinated Universal Time)
  Při vytvoření události kalendáře přidává do seznamu dostupných časových pásem možnost UTC (Coordinated Universal Time, UTC+0 bez letního času).
 • Offline adresář (OAB) nebyl správně aktualizován
  Odstraňuje chybu, která způsobovala, že offline adresář nebyl pro některé uživatele systému Office 365 správně aktualizován.
 • Při zobrazení dialogového okna Uložit jako spuštěný kód VBA nečekal na akci uživatele (Uložit/Storno) a přešel k dalšímu řádku kódu VBA
  Odstraňuje chybu, k níž docházelo při spuštění makra obsahujícího Applications.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show. Nyní chování tohoto makra v tomto případě odpovídá chování kódu Windows VBA.
 • Posouvání ve velkých dokumentech v případě, že bylo povoleno výchozí nastavení Sledování změn, způsobilo chybu aplikace Word for Mac
  Došlo k vylepšení stability při procházení dokumentů s bublinami Sledování změn.
 • Při přechodech v prezentacích aplikace PowerPoint for Mac docházelo k potížím s grafikou
  Odstraňuje chybu, která způsobovala, že se při přechodech v prezentacích zobrazovaly artefakty (tyto potíže se týkaly uživatelů s grafickými kartami NVIDIA a systémem Mac OS X Mountain Lion).

Další informace

Požadavky

Před instalací aktualizace Office 2011 14.3.2 ověřte, zda počítač používá systém Mac OS X 10.5.8 nebo novější verzi systému Mac OS X.

Chcete-li ověřit, zda počítač splňuje tuto nezbytnou podmínku, klikněte v nabídce Apple na příkaz About This Mac (O tomto počítači).

Dále musí být před instalací aktualizace systému Office for Mac 2011 verze 14.3.2 v počítači nainstalována aktualizace systému Microsoft Office for Mac 2011 verze 14.3.1. Chcete-li ověřit, zda aktualizace jsou v počítači nainstalovány, postupujte takto:
 1. V nabídce Go (Přejít) klikněte na příkaz Applications (Aplikace).
 2. Otevřete složku Microsoft Office 2011 a potom spusťte libovolnou aplikaci systému Office (například aplikaci Word).
 3. V nabídce Word klikněte na příkaz About Word (O aplikaci Word).
 4. V dialogovém okně About Word (O aplikaci Word) porovnejte číslo verze vedle popisku Latest Installed Update (Nejnovější nainstalovaná aktualizace).

Jak získat tuto aktualizaci

Následující soubor je k dispozici ke stažení na webu služby Stažení softwaru:

Stáhnout Stáhnout balíček aktualizace Microsoft Office for Mac 14.3.2

Datum vydání: 12. března 2013

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Aktualizované soubory

Úplný seznam souborů, které tato aktualizace přidává nebo mění, získáte dvojím kliknutím na instalační soubor aktualizace a poté kliknutím na příkaz Zobrazit soubory v nabídce Soubor.

Poznámky

 • Aktualizace systému Office 2011 14.3.2 je také dostupná prostřednictvím programu Microsoft AutoUpdate. Jedná se o program, který automaticky udržuje software společnosti Microsoft v aktuálním stavu.

  Pokud chcete použít funkci AutoUpdate, spusťte nějakou aplikaci systému Microsoft Office. Potom v nabídce Help (Nápověda) klikněte na příkaz Check for Updates (Zkontrolovat aktualizace).

  Další informace o zdrojích informací pro systém Office for Mac 2011 nalezete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Vlastnosti

ID článku: 2817452 - Poslední kontrola: 15. 3. 2013 - Revize: 1

Váš názor