Jak nakonfigurovat aplikaci Internet Explorer, aby bylo možné stahovat více než dva soubory současně?

Popis potíží

Ve výchozím nastavení aplikace Windows Internet Explorer 7 a dřívější verze omezují počet současně stahovaných souborů na dva. Aplikace Internet Explorer 8 omezuje počet souborů, které lze stáhnout najednou, na šest. Tato změna odráží vyšší rychlosti připojení, které jsou nyní pro většinu uživatelů k dispozici. V případě telefonických připojení jsou stále v platnosti omezení z dřívějších verzí.

Tento článek pomůže zvýšit počet souborů, které můžete najednou stahovat, na 10.


Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li počet souborů, které lze najednou stahovat, zvýšit na 10, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.Poznámky
 • Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
Nyní přejděte k oddílu Byly potíže vyřešeny?.

Manuální oprava

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě potíží registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Chcete-li počet souborů, které lze najednou stahovat, zvýšit až na 10, postupujte takto:
 1. Spusťte program Editor registru.
 2. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový, klikněte na položku Hodnota DWORD a přidejte následující hodnoty registru:
  Název hodnoty: MaxConnectionsPer1_0Server
  Údaj hodnoty: 10
  Číselná soustava: Desítková

  Název hodnoty: MaxConnectionsPerServer
  Údaj hodnoty: 10
  Číselná soustava: Desítková
 4. Ukončete program Editor registru.

Internet Explorer 8.0

Jak nakonfigurovat limit připojení úpravou klíče registru

 1. Spusťte program Editor registru.
 2. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPERSERVER
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový, klikněte na položku Hodnota DWORD a přidejte následující hodnoty registru:
  Název hodnoty: iexplore.exe
  Údaj hodnoty: 10
  Číselná soustava: Desítková

  Poznámka: Tuto hodnotu nastavte na požadovanou hodnotu omezení pro připojení protokolu HTTP 1.1. Nastavením hodnoty 10 zvýšíte limit připojení na 10.
 4. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPER1_0SERVER
 5. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový, klikněte na položku Hodnota DWORD a přidejte následující hodnoty registru:
  Název hodnoty: iexplore.exe
  Údaj hodnoty: 10
  Číselná soustava: Desítková

  Poznámka: Tuto hodnotu nastavte na požadovanou hodnotu omezení pro připojení protokolu HTTP 1.1. Nastavením hodnoty 10 zvýšíte limit připojení na 10.
 6. Ukončete program Editor registru.

Jak konfigurovat limit připojení pomocí zásad skupiny

 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz gpedit.msc a pak klikněte na tlačítko OK.
 2. Rozbalte položku Konfigurace uživatele a pak postupně rozbalte složky Šablony pro správu, Součásti systému Windows, Aplikace Internet Explorer, Funkce zabezpečení a AJAX.
 3. Položky Maximální počet připojení na server (HTTP 1.0) a Maximální počet připojení na server (HTTP 1.1) nastavte na požadované hodnoty. Aby byly tyto změny použity, je třeba aktualizovat zásady nebo restartovat počítač.

Byly potíže vyřešeny?

Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.

Další informace

Aplikace Internet Explorer omezuje ve shodě se současnými internetovými standardy (Request for Comments 2068) horní hranici počtu souběžných stahování na dvě (plus jedno stahování čekající ve frontě). Tato konfigurace je funkcí prohlížeče. Jak ale rostou přenosové rychlosti a celkový počet připojení, které umožňují internetové servery, může být horní hranice dvou připojení poněkud omezující.
Vlastnosti

ID článku: 282402 - Poslední kontrola: 28. 9. 2011 - Revize: 1

Váš názor