Aktualizace platformy anti-malware pro klienty System Center 2012 koncový bod ochrany Service Pack 1 je k dispozici z Microsoft Support

Úvod

Tento článek popisuje balíček aktualizace platformy anti-malware pro klienty Microsoft System Center 2012 koncový bod ochrany Service Pack 1. Tento balíček aktualizace klienta služby System Center 2012 koncový bod ochrany Service Pack 1, ovladačů a komponenty uživatelského rozhraní.

Společnost Microsoft pravidelně vydává aktualizace platformy anti-malware zaručit jednotnost ochrany, výkon, odolnost a použitelnosti v na šířku malware, který se neustále mění. Tento balíček aktualizace ze dne 2013.

Poznámka: Tato aktualizace se týká pouze klientů System Center Endpoint Protection, které jsou integrovány s Microsoft System Center 2012 Správce konfigurace.

Další informace

Tato aktualizace platformy anti-malware obsahuje následující vylepšení:
  • Přidá novou funkci nápravné malware platformy proti malwaru
  • Přidá proti falšování vylepšení platformy proti malwaru
  • Zlepšuje celkovou výkonnost platformy proti malwaru

Informace o aktualizaci

Jak získat tuto aktualizaci

Odborná pomoc společnosti Microsoft
Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Tuto opravu hotfix instalujte pouze do systémů, ve kterých dochází k potížím popsaným v tomto článku. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Pro úplný seznam telefonních čísel společnosti Microsoft Zákaznikého servisu a podpory nebo chcete-li vytvořit zvláštní požadavek na službu navštivte následující web společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musí mít jednu z následujících nainstalován v klientském počítači:
  • System Center 2012 koncový bod ochrany Service Pack 1
  • Kumulativní aktualizace pro System Center 2012 koncový bod ochrany Service Pack 1 1

Informace o restartování počítače

Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádné dříve vydané aktualizace.

Další informace

Tato aktualizace přináší verze klienta Antimalwarový program 4.2.0223.1. Klepnutím v nabídce Nápověda v uživatelském rozhraní klienta Endpoint Protection o můžete najít informace o verzi.

Informace o souborech

Globální verze této aktualizace nainstaluje soubory, jejichž atributy jsou uvedeny v následujících tabulkách. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Kalendářní data a časy těchto souborů v místním počítači jsou zobrazeny dle vašeho místního času a také podle aktuálního letního času (DST). Navíc data a časy se mohou změnit při provádění některých operací se soubory.

Pro klienty System Center 2012 koncový bod ochrany Service Pack 1
Pro klienty System Center 2012 koncový bod ochrany Service Pack 1
Pro klienty System Center 2012 koncový bod ochrany Service Pack 1 kumulativní aktualizace 1
Pro klienty System Center 2012 koncový bod ochrany Service Pack 1 kumulativní aktualizace 1

Odkazy

Informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v tématu Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft .
Vlastnosti

ID článku: 2828233 - Poslední kontrola: 12. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor