Zapnutí automatického přihlášení k uživatelskému účtu v systému Windows XP

Souhrn

Tento článek popisuje způsob automatického přihlášení k uživatelskému účtu během spouštění systému Microsoft Windows XP.

Poznámka: Tento proces je funkční pouze pokud počítač není připojen k doméně.

Požadavky

  • Úvodní obrazovka musí být přístupná.
  • V počítači musí být pouze jeden uživatelský účet.
  • Uživatelský účet nesmí být chráněn heslem.

Zpřístupnění úvodní obrazovky

Chcete-li zpřístupnit Úvodní obrazovku, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely a pak poklepejte na položku Uživatelské účty.
 2. Klepněte na položku Změnit způsob přihlašování a odhlašování uživatelů.
 3. Klepnutím zaškrtněte políčko Použít úvodní obrazovku pro rychlé a snadné přihlášení.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

Odebrání hesla uživatelského účtu

Heslo uživatelského účtu můžete odebrat takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely a pak poklepejte na položku Uživatelské účty.
 2. Klepněte na uživatelský účet.
 3. Klepněte na tlačítko Odebrat heslo.
 4. Do pole Zadejte aktuální heslo zadejte své heslo a klepněte na tlačítko Odebrat heslo.
Vlastnosti

ID článku: 282866 - Poslední kontrola: 16. 6. 2006 - Revize: 1

Váš názor