V systémech Windows Server 2003 a Windows 2000 je k dispozici podpora velkých pamětí

Souhrn

Tento článek popisuje funkci PAE (Physical Address Extension) a AWE (Address Windowing Extensions) a vysvětluje, jak tyto funkce společně fungují. V tomto článku jsou také uvedena omezení používání paměti větší než 4 GB, která se vztahují na 32bitové operační systémy.

Další informace

PAE je přídavná funkce procesorů IA32 k adresování fyzické paměti větší než 4 GB. Následující operační systémy mohou pomocí funkce PAE využívat fyzickou paměť větší než 4 GB:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server,
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server,
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition,
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition.
Chcete-li funkci PAE povolit, použijte v souboru Boot.ini přepínač /PAE.

Poznámka: V systému Windows Server 2003 je funkce PAE automaticky povolena pouze v případě, že se na serveru používají paměťová zařízení připojitelná za provozu. V takovém případě není potřeba v systému, ve kterém se paměťová zařízení připojitelná za provozu používají, používat přepínač /PAE. Ve všech ostatních případech je nutné použít přepínač /PAE v souboru Boot.ini, aby bylo možné využívat paměť větší než 4 GB.

Proces spuštěný v systému Windows 2000 nebo Windows Server 2003 dokáže standardně přistupovat k adresnímu prostoru o velikosti až 2 GB (za předpokladu, že nebyl použit přepínač /3GB), přičemž určitá část paměti může být fyzická paměť a určitá část virtuální paměť. Čím více programů (tzn. čím více procesů) je spuštěno, tím více se využívá paměti z celkového 2 GB adresního prostoru.

Pokud dojde k této situaci, začne se intenzivněji využívat stránkování a může to mít negativní dopad na výkon. Správci paměti v systému Windows 2000 a Windows Server 2003 používají funkci PAE k tomu, aby mohli programu zajistit více fyzické paměti. To snižuje potřebu využívání stránkovacího souboru a výsledkem je vyšší výkon. Program samotný nemá informace o skutečné velikost paměti. Veškerá správa paměti a alokování paměti PAE zpracovává správce paměti nezávisle na spouštěných programech.

Uvedené informace platí pro spouštěné programy za předpokladu, že je použit přepínač /3GB. U programu, který vyžaduje 3 GB paměti, je větší pravděpodobnost, že bude moci využívat více fyzickou paměť a méně dat bude ukládáno do stránkovacího souboru. Tím se zvyšuje výkon programů, u kterých lze použít přepínač /3GB. Výjimkou je případ, kdy je přepínač /3GB použit ve spojení s přepínačem /PAE. V takovém případě nebude operační systém využívat paměť přesahující velikost 16 GB. Toto chování je způsobeno omezeními souvisejícími s virtuálním paměťovým prostorem jádra. Pokud je tedy systém restartován s položkou /3GB v souboru Boot.ini a v počítači je nainstalováno více než 16 GB fyzické paměti, nebude se v operačním systém fyzická paměť nad tuto hodnotu využívat. Pokud počítač restartujete bez přepínače /3GB, bude možné využívat veškerou fyzickou paměť.

AWE je sada rozhraní API (Application Programming Interfaces) k funkcím správce paměti umožňující programům adresovat více paměti než 4 GB, což je velikost dostupná prostřednictvím standardního 32bitového adresování. Funkce AWE umožňuje programům vyhradit fyzickou paměť jako nestránkovanou paměť a následně dynamicky namapovat části nestránkované paměti na pracovní sadu paměti programu. Tento proces umožňuje programům náročným na paměť (například rozsáhlé databázové systémy) vyhradit si velké množství fyzické paměti pro data bez nutnosti využívání stránkovacích souborů. Data jsou místo toho odkládána (a následně využívána) v pracovní sadě a vyhrazené paměti převyšující velikost 4 GB. Rozsah paměti převyšující velikost 4 GB je navíc k dispozici pro správce paměti a funkce AWE prostřednictvím funkce PAE. Bez funkce PAE by funkce AWE nemohla vyhradit paměť převyšující velikost 4 GB.

Následuje příklad souboru Boot.ini, do kterého byl přidán přepínač PAE:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE


Upozornění: Obsah souboru Boot.ini se bude lišit v závislosti na konfiguraci.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

317526 Úpravy souboru Boot.ini v systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Shrnutí: PAE je funkce správců paměti systému Windows 2000 a Windows Server 2003, která programu vyžadujícímu více paměti umožňuje použít více fyzické paměti. Program nemá informace o tom, že jakákoli část paměti, kterou využívá, pochází z rozsahu většího než 4 GB. Stejně tak nemá informace o tom, že paměť, kterou si vyžádal, ve skutečnosti pochází ze stránkovacího souboru.

AWE je sada rozhraní API umožňující programům vyhradit velké množství paměti. Vyhrazená paměť není stránkovatelná a je k dispozici pouze pro daný program.Další informace o funkcích AWE a PAE naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

268363 Intel Physical Addressing Extensions (PAE) v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace najdete na následujících webech společnosti Microsoft: Pokud do počítače přidáte více paměti, systém BIOS pravděpodobně rozpozná celou velikost fyzické paměti RAM, která je na serveru nainstalována, systém Windows však rozpozná pouze její část. Pokud je na serveru povolena funkce redundantní paměti nebo funkce zrcadlení paměti, nebude pravděpodobně v systému WIndows celková velikost paměti k dispozici. Funkce redundantní paměti zajišťuje pro systém paměťovou banku pro případ, že by bylo nutné převzít funkci při selhání některé paměťové banky. Při zrcadlení paměti jsou paměťové banky rozděleny na zrcadlené sady. Obě funkce se povolují nebo zakazují v systému BIOS a jejich konfiguraci není možné nastavovat v systému Windows. Chcete-li upravit nastavení těchto funkcí, bude k tomu pravděpodobně potřeba použít uživatelskou příručku nebo web výrobce OEM. Můžete se také obrátit na dodavatele hardwaru.

Pokud například používáte systém, ve kterém je nainstalována paměť o velikosti 4 GB a následně přidáte další 4 GB paměti RAM, systém Windows pravděpodobně rozpozná pouze 4 GB (případě 6 GB) fyzické paměti místo celých 8 GB. Funkce redundantní paměti nebo zrcadlení paměti může být u nových paměťových bank povolena bez vašeho vědomí. Příznaky jsou v takovém případě podobné příznakům, ke kterým dochází, pokud do souboru Boot.ini nepřidáte přepínač /PAE.

Odkazy

Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Podpora funkce PAE v operačních systémech http://www.Microsoft.kom//Syslem/platforem/server/PAE/Pie_os.
Vlastnosti

ID článku: 283037 - Poslední kontrola: 19. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor