Změna velikosti jednotky MTU protokolu PPPoE v systému Windows XP

OBSAH ÚLOHY

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Souhrn

Tento článek popisuje, jak změnit velikost největší přenosové jednotky (MTU) protokolu PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet).

Výchozí a největší velikost jednotky MTU protokolu PPPoE je 1 480 bajtů. U některých poskytovatelů služeb Internetu je nutné snížit velikost jednotky MTU připojení přes protokol PPPoE na hodnotu v rozsahu 1 400 až 1 480 (například na hodnotu 1 454). Nenastavujte pro jednotku MTU velikost menší než 1 400.

Další informace o výchozí velikosti jednotky MTU získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

314496 Výchozí velikost jednotky MTU pro různé topologie sítě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace o určení, zda je nutné snížit velikost jednotky MTU pro připojení pomocí protokolu PPPoE, zjistíte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

159211 Diagnostika směrovačů, které se projevují jako černé díry, a odpovídající opatření (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Změna velikosti jednotky MTU

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Pokud chcete změnit velikost jednotky MTU protokolu PPPoE, vytvořte následující klíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters\Protocols\0
Poté přidejte následující položky registru.
Název položkyTyp datÚdaj hodnoty
ProtocolTypeREG_DWORD0x00000800
PPPProtocolTypeREG_DWORD0x00000021
ProtocolMTUREG_DWORDpříslušná velikost jednotky MTU (desítková hodnota)
Postup:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte v registru následující klíč a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Klíč.
 4. Zadejte text Protocols a potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Klíč.
 6. Zadejte hodnotu 0 a pak stiskněte klávesu ENTER.
 7. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Hodnota DWORD.
 8. Zadejte text ProtocolType a stiskněte klávesu ENTER.
 9. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Změnit.
 10. Zadejte hodnotu 800 a klepněte na tlačítko OK.
 11. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Hodnota DWORD.
 12. Zadejte text PPPProtocolType a stiskněte klávesu ENTER.
 13. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Změnit.
 14. Zadejte hodnotu 21 a klepněte na tlačítko OK.
 15. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Hodnota DWORD.
 16. Zadejte text ProtocolMTU a stiskněte klávesu ENTER.
 17. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Změnit.
 18. Zadejte příslušnou velikost jednotky MTU (desítková hodnota) a klepněte na tlačítko OK.
 19. Ukončete Editor registru.
Poznámky
 • Pokud je velikost jednotky MTU nastavena na hodnotu 1460 (desítkově), může mít parametr NUM v následujícím příkazu maximální hodnotu 1432:
  ping adresa_IP -f -l NUM
 • Změna se může projevit až po restartování počítače.
Vlastnosti

ID článku: 283165 - Poslední kontrola: 8. 2. 2006 - Revize: 1

Váš názor