Je k dispozici aktualizace pro rozhraní .NET Framework 4 (říjen 2013)


Tato aktualizace je k dispozici pro následující operační systémy:
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Stáhnout Stáhnout aktualizaci pro rozhraní .NET Framework 4
Potvrzení o nepřítomnosti virů

Instalace této aktualizace vyžaduje, aby byla v počítači nainstalována Instalační služba systému Windows verze 3.1 nebo novější.
Po instalaci této aktualizace softwaru je třeba restartovat počítač, pokud jsou některé z ovlivněných souborů používány. Před instalací této aktualizace doporučujeme ukončit všechny aplikace využívající rozhraní .NET Framework.

Problém 1

Předpokládejme, že použijete prohlížeč zařízení Amazon Kindle Fire 2 pro přístup k webové stránce ASP.NET. Pokud na této webové stránce aktivujete událost postback (zpětné vystavení), může se zobrazit následující chybová zpráva JavaScript:
Došlo k chybě skriptu, __doPostBack nedefinováno

Poznámka: K těmto potížím může dojít i u jiných zařízení, pokud prohlížeč není technologií ASP.NET rozpoznán.Informace třetích stran – právní omezení

Problém 2

Při přístupu k webové stránce ASP.NET pomocí aplikace Windows Internet Explorer 11 se obsah webové stránky vykreslí nesprávně.

Poznámka: K těmto potížím dochází, protože aplikace Internet Explorer 11 není technologií ASP.NET rozpoznána jako Internet Explorer.


Problém 3

Po kliknutí na ovládací prvek ImageButton umístěný uvnitř panelu aktualizace na webové stránce ASP.NET pomocí aplikace Internet Explorer 10 nebo novější dojde k selhání operace částečného zpětného vystavení. Událost kliknutí na straně server navíc není aktivována.

Poznámka: Je-li schéma definičního souboru prohlížeče ASP.NET ve webové aplikaci upraveno, může tato aktualizace porušit vlastní úpravu. Pro vrácení zpět k původnímu chování je k dispozici následující konfigurační přepínač:
<appSettings> <add key="aspnet:UseLegacyBrowserCaps" value="true" /> </appSettings> 

Problém 4

Po stisknutí klávesy Tabulátor k přepnutí fokusu mezi ovládacím prvkem nabídky a jiným ovládacím prvkem na webové stránce ASP.NET v aplikaci Internet Explorer 11 se zobrazí následující chybová zpráva jazyka JavaScript:
Chyba: SCRIPT5007: Nelze načíst hodnotu vlastnosti toLowerCase: Objekt má hodnotu Null nebo není definován.

Poznámka: Spustíte-li po dokončení instalace aktualizace nástroj pro registraci prohlížeče technologie ASP.NET (Aspnet_regbrowsers.exe), bude obnoveno původní chování.

Další informace

Tato aktualizace nahrazuje vydané balíčky oprav hotfix v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:


Tuto aktualizaci je možné odebrat pomocí položky Přidat nebo odebrat programy nebo pomocí ovládacího panelu Programy a funkce.
Globální verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Složka služby GDR
Složka služby LDR
Vlastnosti

ID článku: 2836939 - Poslední kontrola: 31. 1. 2014 - Revize: 1

Váš názor