Je k dispozici pro rozhraní.NET Framework 3.5 SP1 v systému Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista a Windows Server 2008 aktualizace: červen 2013

Úvod

Je k dispozici aktualizace Microsoft.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) v následujících operačních systémech:
 • Systém Windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
Další informace o problémech, které tato aktualizace řeší naleznete v části "Problémy, že tato aktualizace řeší".

Další informace

Jak získat tuto aktualizaci

Microsoft Download Center

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:

Download Stáhněte balíček.

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít v počítači nainstalována Instalační služba Windows Installer 3.1 nebo novější. Chcete-li získat nejnovější verzi Instalační služba Windows Installer, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Požadavek na restartování

Máte k restartování počítače po instalaci této aktualizace, pokud jsou používány žádné ohrožené soubory. Doporučujeme ukončit všechny aplikace založené na rozhraní.NET Framework před instalací této aktualizace.

Přepínače příkazového řádku pro tuto aktualizaci

Další informace o různých přepínačích příkazového řádku podporovaných touto aktualizací naleznete na následujícím webu MSDN:

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nahrazuje aktualizaci balíčků vydaná oprava hotfix v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2616142 oprava: "SCRIPT438: objekt nepodporuje vlastnost nebo metodu"setProperty' "chybová zpráva při návštěvě rozhraní.NET Framework 3.5-based technologie ASP.NET webové stránky v aplikaci Internet Explorer 10

Odinstalace této aktualizace

Tuto aktualizaci je možné odebrat pomocí položky Přidat nebo odebrat programy nebo položku programy a funkce v Ovládacích panelech.
Informace o souborech

Problémy, které tato aktualizace řeší

Problém 1

Jde o takovouto situaci:
 • Používáte prohlížeč, který nelze rozpoznat pomocí technologie ASP.NET, jako je Amazon Kindle Fire 2 nebo Internet Explorer 11 přístup webové stránky založené na technologii ASP.NET.
 • Můžete spustit postback události na této webové stránce.
V tomto scénáři operace zpětného vystavení nezdaří a zobrazí následující chybová zpráva:
"Chyba skriptu došlo k", "'__doPostBack' není definován"

Informace třetích stran (zřeknutí se práv)

Produkty třetích stran, které tento článek popisuje jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Problém 2

Jde o takovouto situaci:
 • Web technologie ASP.NET vykreslí různý obsah založený na prohlížeči uživatele.
 • Uživatel používá aplikaci Internet Explorer 11 k návštěvě tohoto webu technologie ASP.NET.
V tomto případě technologie ASP.NET nemůže rozpoznat aplikaci Internet Explorer 11 a nebude správně zobrazí obsah. Poté, co uživatel použije tuto opravu hotfix, bude Internet Explorer 11 rozpoznán jako Internet Explorer pomocí technologie ASP.NET.

Problém 3

Jde o takovouto situaci:
 • Stránky technologie ASP.NET obsahuje aktualizační panel a uvnitř je ImageButton. Pokud uživatel klepne ImageButton, spustí částečný postback události a události klepněte na straně serveru.
 • Uživatel používá aplikaci Internet Explorer 10 nebo novější přístup k této stránce technologie ASP.NET a potom klikne na tlačítko Imagebutton.
V tomto scénáři, částečného zpětného vystavení nezdaří a klepněte na straně serveru událost není aktivována.

Problém 4

Jde o takovouto situaci:
 • Je stránka ASP.NET, která obsahuje ovládací prvek nabídky.
 • Uživatel Internet Explorer 11 používá pro přístup k této stránce a stiskne klávesu Tab k přepnutí mezi ovládacím prvkem menu a další ovládací prvky.
V tomto scénáři uživatel obdrží následující chybovou zprávu jazyka JavaScript:
Chyba: SCRIPT5007: Nelze získat hodnotu vlastnosti 'toLowerCase': objekt je null nebo nedefinovaný
Poznámka 1 Konfigurace přepínače pro použití se vrátit zpět ke starému chování je:
<appSettings><add key="aspnet:UseLegacyBrowserCaps" value="true" />
</appSettings>

Vlastnosti

ID článku: 2836940 - Poslední kontrola: 23. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor