Aktualizace pro rozhraní .NET Framework 3.5.1 pro systémy Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1 (červen 2013)

Instalací této aktualizuace vyřešíte některé známé problémy týkající se kompatibility a spolehlivosti rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5.1 Service Pack 1. Instalaci této aktualizace doporučujeme v případě, že využíváte webové aplikace pro prostředí ASP.NET Framework spuštěné v rámci služby IIS. Po dokončení instalace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

Stáhnout Tato aktualizace je k dispozici na webu Windows Update. Další možností je stáhnout tuto aktualizace pro rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5.1 z webu služby Stažení softwaru.
Potvrzení o nepřítomnosti virů

Potíže, které tato aktualizace odstraňuje

Potíže 1

Předpokládejme následující situaci.
  • Pro přístup k webové stránce ASP.NET používáte prohlížeč, který není technologií ASP.NET rozpoznán, například Amazon Kindle Fire 2 nebo Internet Explorer 11.
  • Na této webové stránce aktivujete událost zpětného vystavení.
V této situaci se operace zpětného vystavení nezdaří a zobrazí se následující chybová zpráva:
Došlo k chybě skriptu, __doPostBack nedefinovánoInformace třetích stran – právní omezení

Potíže 2

Předpokládejme následující situaci.
  • Web ASP.NET vykreslí v závislosti na prohlížeči uživatele různý obsah.
  • Uživatel využívá pro přístup k této stránce ASP.NET aplikaci Internet Explorer 11.
V tomto případě technologie ASP.NET nerozpozná aplikaci Internet Explorer 11 a nevykreslí obsah správně. Poté, co uživatel nainstaluje tuto opravu hotfix, technologie ASP.NET rozpozná aplikaci Internet Explorer 11 jako InternetExplorer.

Potíže 3

Předpokládejme následující situaci.
  • Stránka ASP.NET obsahuje panel aktualizace obsahující tlačítko ImageButton. Pokud uživatel klikne na tlačítko ImageButton, bude aktivována částečná událost zpětného vystavení a událost kliknutí na straně serveru.
  • Uživatel použije pro přístup k této stránce ASP.NET aplikaci Internet Explorer 10 nebo novější verzi a klikne na tlačítko Imagebutton.
V této situaci se operace částečného zpětného vystavení nezdaří a událost kliknutí na straně serveru nebude aktivována.

Potíže 4

Předpokládejme následující situaci.
  • Stránka ASP.NET obsahuje ovládací prvek nabídky.
  • Uživatel použije pro přístup k této stránce aplikaci Internet Explorer 11 a stisknutím klávesy Tabulátor přepne fokus mezi ovládacím prvkem nabídky a jiným ovládacím prvkem.
V tomto případě se zobrazí následující chybová zpráva jazyka JavaScript:
Chyba: SCRIPT5007: Nelze načíst hodnotu vlastnosti toLowerCase: Objekt má hodnotu Null nebo není definován.
Poznámka 1:Pro vrácení zpět k původnímu chování je k dispozici konfigurační přepínač:
<appSettings> <add key="aspnet:UseLegacyBrowserCaps" value="true" /> </appSettings> 

Další informace

Požadavek na restartování

Před instalací této aktualizace doporučujeme ukončit všechny aplikace využívající rozhraní .NET Framework. Po instalaci této aktualizace softwaru je třeba restartovat počítač, pokud jsou některé z ovlivněných souborů používány.

Informace o nahrazení aktualizace

Tento balíček aktualizace nahrazuje vydané balíčky oprav hotfix v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2616142 OPRAVA: Při zobrazení webové stránky ASP.NET využívající rozhraní .NET Framework 3.5 v aplikaci Internet Explorer 10 se zobrazí chybová zpráva SCRIPT438: Objekt neumožňuje použití vlastnosti či metody setProperty
Odinstalace této aktualizace
Informace o souborech
Vlastnosti

ID článku: 2836942 - Poslední kontrola: 8. 3. 2014 - Revize: 1

Váš názor