Je k dispozici aktualizace pro rozhraní .NET Framework 3.5.1 pro systémy Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1: Září 2013

Úvod

Je k dispozici aktualizace pro rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5.1. Další informace o potížích, které tato aktualizace řeší, naleznete v části Potíže, které řeší tato aktualizace.

Další informace

Získání této aktualizace

Web služby Stažení softwaru

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

Stáhnout Stáhnout balíček

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.


Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace softwaru je třeba restartovat počítač, pokud jsou některé z ovlivněných souborů používány. Před instalací této aktualizace doporučujeme ukončit všechny aplikace využívající rozhraní .NET Framework.

Přepínače příkazového řádku pro tuto aktualizaci

Informace o různých přepínačích příkazového řádku podporovaných v této aktualizaci naleznete na následujícím webu MSDN:

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádné dříve vydané aktualizace.

Informace o odinstalaci této aktualizace

Tuto aktualizaci lze odebrat pomocí panelu Programy a funkce v okně Ovládací panely.
Informace o souborech

Potíže, které tato aktualizace odstraňuje

Potíže 1

Předpokládejme následující situaci:
  • Pro přístup k webové stránce ASP.NET používáte prohlížeč, který není technologií ASP.NET rozpoznán, například Amazon Kindle Fire 2 nebo Internet Explorer 11.
  • Na této webové stránce aktivujete událost zpětného vystavení.
V této situaci se operace zpětného vystavení nezdaří a zobrazí se následující chybová zpráva:
Došlo k chybě skriptu, __doPostBack nedefinováno

Informace třetích stran – právní omezení

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Potíže 2

Předpokládejme následující situaci:
  • Web ASP.NET vykreslí v závislosti na prohlížeči uživatele různý obsah.
  • Uživatel pro přístup k této stránce ASP.NET využívá aplikaci Internet Explorer 11.
V tomto případě technologie ASP.NET nerozpozná aplikaci Internet Explorer 11 a nevykreslí obsah správně. Poté, co uživatel nainstaluje tuto opravu hotfix, technologie ASP.NET rozpozná aplikaci Internet Explorer 11 jako InternetExplorer.

Potíže 3

Předpokládejme následující situaci:
  • Stránka ASP.NET obsahuje panel aktualizace s tlačítkem ImageButton. Pokud uživatel klikne na tlačítko ImageButton, bude aktivována částečná událost zpětného vystavení a událost kliknutí na straně serveru.
  • Uživatel použije pro přístup k této stránce ASP.NET aplikaci Internet Explorer 10 nebo novější verzi a klikne na tlačítko Imagebutton.
V této situaci se operace částečného zpětného vystavení nezdaří a událost kliknutí na straně serveru nebude aktivována.

Potíže 4

Předpokládejme následující situaci:
  • Stránka ASP.NET obsahuje ovládací prvek nabídky.
  • Uživatel použije pro přístup k této stránce aplikaci Internet Explorer 11 a stisknutím klávesy Tabulátor přepne fokus mezi ovládacím prvkem nabídky a jiným ovládacím prvkem.
V tomto případě se zobrazí následující chybová zpráva jazyka JavaScript:
Chyba: SCRIPT5007: Nelze načíst hodnotu vlastnosti toLowerCase: objekt má hodnotu Null nebo není definován.
Poznámka 1: Pro vrácení zpět k původnímu chování je k dispozici konfigurační přepínač:
<appSettings> <add key="aspnet:UseLegacyBrowserCaps" value="true" /> </appSettings> 

Vlastnosti

ID článku: 2836943 - Poslední kontrola: 29. 5. 2014 - Revize: 1

Microsoft .NET Framework 3.5.1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Váš názor