V sadě Office XP a Office 2003 chybí v nabídce Soubor seznam naposledy použitých položek a je nedostupná možnost Nabízet názvy

Příznaky

Při pokusu vybrat soubor ze seznamu naposledy použitých souborů klepnutím na nabídku Soubor zjistíte, že seznam naposledy použitých souborů chybí. Když v nabídce Nástroje klepnete na příkaz Možnosti a poté klepnete na kartu Obecné, zjistíte, že zaškrtávací políčko Nabízet názvy není dostupné (je zobrazeno šedě).

Příčina

Toto chování je záměrné. Dochází k němu, pokud v počítači běží program TweakUI a v něm na kartě IE zrušíte zaškrtnutí políčka Add new documents to Documents on Start Menu (Přidat nové dokumenty do složky Dokumenty v nabídce Start). Nastavení zásad skupiny řídící zobrazování naposledy použitých položek udává, že se naposledy použité položky nezobrazují.

Řešení

V nástroji TweakUI na kartě IE zaškrtněte políčko Add new documents to Documents on Start Menu (Přidat nové dokumenty do složky Dokumenty v nabídce Start). Použijte následující postup.

Poznámka: Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste přihlášeni jako člen místní skupiny Administrators.
  1. V okně Ovládací panely poklepejte na položku TweakUI.
  2. Klepněte na kartu IE.
  3. Zaškrtněte políčko Add new documents to Documents on Start Menu (Přidat nové dokumenty do složky Dokumenty v nabídce Start) a klepněte na tlačítko OK.

Další informace

Nástroj TweakUI a zásady skupiny

Když zrušíte zaškrtnutí políčka Add new documents to Documents on Start Menu (Přidat nové dokumenty do složky Dokumenty v nabídce Start), hodnota položky NoRecentDocsHistory v klíči registru HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ je nastavena na binární hodnotu 01 00 00 00. Položka NoRecentDocsHistory je nastavení zásad skupiny na úrovni systému.

Jakýkoli program odpovídající standardům loga Microsoft Windows 2000 (mezi které patří všechny aplikace Office) musí respektovat hodnotou položky NoRecentDocsHistory. Když je tato zásada zapnutá, program nesmí zobrazit žádný seznam naposledy použitých položek, například nesmí nabízet naposledy použité položky v nabídce Soubor a dialogových oknech Uložit a Otevřít.

Nástroj TweakUI v systémech Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows NT 4

V systémech Windows 2000 a Windows NT 4 lze pomocí nástroje TweakUI upravit položku NoRecentDocsHistory pouze v případě, že jste přihlášeni jako člen skupiny Administrators.

O nástroji TweakUI

TweakUI je nepodporovaný nástroj. Následující informace jsou poskytovány pouze pro informační účely. Služby podpory společnosti Microsoft nemohou zodpovědět dotazy týkající se nástroje TweakUI.
Následující text o nástroji TweakUI pochází ze souboru Readme.txt nástroje Windows 98 Power Toys:
Bylo vyvinuto velké úsilí s cílem zajistila správnou funkci nástroje TweakUI. Pamatujte, že tento nástroj není součástí systému Windows a není podporován společností Microsoft. Z tohoto důvodu služby podpory společnosti Microsoft neodpovídají na dotazy týkající se nástroje TweakUI.

Nepodporovaný nástroj používáte na vlastní nebezpečí.

Odkazy

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
301691 Nástroj TweakUI upravuje nastavení zásad systému Windows pro naposledy použité položky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Další informace o zásadách skupiny systému Windows 2000 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 284896 - Poslední kontrola: 30. 10. 2008 - Revize: 1

Váš názor