Instalace součásti Webové připojení ke vzdálené ploše v systému Windows XP

Souhrn

Tento článek popisuje způsob instalace součásti Webové připojení ke vzdálené ploše v systému Windows XP.

Další informace

Součást Webové připojení ke vzdálené ploše umožňuje spustit připojení ke vzdálené ploše z webového prohlížeče. Přejděte v prohlížeči na server, na kterém je konfigurováno webové připojení ke vzdálené ploše, stáhněte ovládací prvek ActiveX a potom se pomocí vzdálené plochy připojte k serveru se systémem Windows XP. Klientské počítače je možné připojit také k serveru se systémem Microsoft Windows 2000 nebo k serveru se spuštěným systémem Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server Edition.

Chcete-li zapnout webové připojení ke vzdálené ploše, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.
 2. Poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 3. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému.
 4. Klepněte na položku Internetová informační služba a potom klepněte na tlačítko Podrobnosti.
 5. Klepněte na položku Webová služba a potom klepněte na tlačítko Podrobnosti.
 6. Zaškrtněte políčko Webové připojení ke vzdálené ploše a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Klepněte na tlačítko OK na obrazovce Internetová informační služba.
 8. Klepněte na tlačítko Další na obrazovce Průvodce součástmi systému Windows.
Poznámka: Pokud se po provedení těchto kroků nelze připojit ke vzdálenému počítači, přesvědčte se, zda je zapnuta funkce vzdálené plochy. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Na ploše klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Vzdálený přístup.
 3. Ujistěte se, zda je zaškrtnuto políčko Povolit připojení vzdálených uživatelů k tomuto počítači, a potom klepněte na tlačítko OK.
 4. Opakujte pokus o připojení ke vzdálenému počítači.
Soubory by nyní měly být nainstalovány. Chcete-li spustit webové připojení ke vzdálené ploše, zadejte do internetového prohlížeče klientského počítače následující adresu URL, kde název_serveru představuje název vašeho serveru:
http://název_serveru/tsweb
Poznámka: Při upgradu systému Windows XP není panel Webové připojení ke vzdálené ploše aktualizován. Chcete-li jej aktualizovat, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely a potom klepněte na položku Přidat nebo odebrat programy.
 2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému.
 3. Klepněte na tlačítko Podrobnosti.
 4. Zaškrtněte políčko Webová služba, klepněte na tlačítko Podrobnosti a potom zaškrtněte políčko Připojení ke vzdálené ploše.
 5. Klepněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se nejnovější verze.
Vlastnosti

ID článku: 284931 - Poslední kontrola: 8. 2. 2006 - Revize: 1

Váš názor