Oprava: Nelze použít třídu XpathMutatorStream Chcete-li spustit příkazy jazyka Xpath proti některé dokumenty XML v serveru BizTalk Server

Příznaky

Jde o takovouto situaci:
  • Můžete použít třídu XpathMutatorStream Chcete-li spustit příkazy jazyka Xpath proti některé dokumenty XML v aplikaci Microsoft BizTalk Server 2013 a BizTalk Server 2009.
  • Kořenový obor názvů pro kořenové prvky v dokumentech XML jsou stejné.
  • Obor názvů pro podřízené prvky v některé dokumenty XMLnejsou definovány nebo jsou prázdné. Dokumenty XML jsou však platné a schema-wise.
V tomto případě nejsou příkazy jazyka Xpath byl úspěšně proveden.

Řešení

Informace o kumulativní aktualizaci

Oprava, která řeší tento problém je zahrnuta v následující kumulativní aktualizace pro BizTalk Server:

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".
Vlastnosti

ID článku: 2851429 - Poslední kontrola: 23. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor