Vytvoření nového e-mailového profilu pro aplikaci Outlook 2002

Souhrn

V tomto článku je popsán postup vytvoření nového e-mailového profilu v aplikaci Outlook 2002. Poskytuje pokyny, jak nastavit aplikaci Outlook, aby se spouštěla s určitým profilem, nebo jak zobrazit výzvu k výběru profilu při spuštění programu.

Další informace

Vytvoření nového profilu pro e-mailový účet

 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Přepnout do klasického zobrazení a klepněte na ikonu Pošta.
 3. V dialogovém okně Nastavení pošty klepněte na tlačítko Zobrazit profily.
 4. Na kartě Obecné vyberte klepnutím přepínač Nabídnout výběr profilu.
 5. Klepněte na tlačítko Přidat.
 6. V dialogovém okně Název profilu zadejte popisný název nového profilu a klepněte na tlačítko OK.
 7. V dialogovém okně Účty elektronické pošty klepněte na přepínač Přidat nový účet elektronické pošty a klepněte na tlačítko Další.
 8. Vyberte příslušný typ serveru pro nový účet elektronické pošty a klepněte na tlačítko Další.
 9. Zadejte požadované informace a podle potřeby klepněte na tlačítka Další a Dokončit.
 10. Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou automaticky přidány ke každému novému profilu soubory adresáře aplikace Outlook a osobních složek (PST), kromě případu, kdy je nastaven Microsoft Exchange Server. Soubory osobních složek (PST) nejsou přidány ve výchozím nastavení, pokud je zvolen Exchange Server.

Pokud klepnete na ploše pravým tlačítkem myši na ikonu Microsoft Outlook a poté klepnete na příkaz Vlastnosti, zobrazí se dialogové okno Nastavení pošty. Nový profil můžete přidat provedením kroků 3 až 8 v předchozí části.


Vytvoření nového profilu pouze se souborem osobních složek (PST) a adresářem aplikace Outlook

 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Přepnout do klasického zobrazení a klepněte na ikonu Pošta.
 3. V dialogovém okně Nastavení pošty klepněte na tlačítko Zobrazit profily.
 4. Klepněte na kartu Obecné a klepněte na tlačítko Přidat.
 5. V dialogovém okně Nový profil zadejte popisný název nového profilu do pole Název profilu a klepněte na tlačítko OK.
 6. V dialogovém okně Účty elektronické pošty klepněte na přepínač Zobrazit nebo změnit existující adresáře v části Adresář a klepněte na tlačítko Další.
 7. Doručovat novou elektronickou poštu do následujícího umístění: Klepněte na tlačítko Nový datový soubor aplikace Outlook...
 8. Zadejte název souboru osobních složek a klepněte na tlačítko OK.
 9. Ponechte výchozí nastavení vlastností Osobní složky, klepněte na tlačítko OK, klepněte na tlačítko Dokončit a pak na tlačítko OK.
 10. Po zobrazení následující výzvy klepněte na tlačítko OK:

  Jestliže chcete vytvořit profil, který neobsahuje poštovní účty, klepněte na tlačítko OK. Pokud nechcete vytvořit žádný profil, klepněte na tlačítko Storno.
  Profil je nyní přidán na kartu Obecné dialogového okna Pošta.
 11. Klepněte na tlačítko OK.

Nastavení aplikace Outlook, aby nabízela výběr profilu

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Poklepejte na ikonu Pošta.
 3. Na kartě Obecné vyberte klepnutím možnost Nabídnout výběr profilu ve skupinovém rámečku Při spuštění aplikace Microsoft Outlook použít profil.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

Spuštění aplikace Outlook s určitým profilem

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Poklepejte na ikonu Pošta.
 3. Na kartě Obecné vyberte klepnutím možnost Nabídnout výběr profilu ve skupinovém rámečku Při spuštění aplikace Microsoft Outlook použít profil.
 4. Klepněte na rozevírací šipku a poté klepnutím vyberte profil.
 5. Klepněte na tlačítko OK.
Vlastnosti

ID článku: 287072 - Poslední kontrola: 18. 8. 2006 - Revize: 1

Váš názor