Jak povolit protokolování v aplikaci Outlook pro Mac

Platí pro: Outlook 2016 for MacOutlook for Mac for Office 365

Souhrn


Tento článek popisuje postup při povolení protokolování v aplikaci Microsoft Outlook 2016 pro Mac a Microsoft Outlook pro Mac 2011. Aplikace Outlook pro Mac poskytuje možnost Povolit protokolování pro následující funkce:
 • Služby AutoDiscover
 • Microsoft Exchange (synchronizace složek a položek)
 • Kalendář aplikace Microsoft Exchange
 • Transakce protokolu LDAP

V aplikaci Outlook 2016 for Mac verze 15.12.3 a novější verze následující funkce jsou také protokolovány také k jsou uvedeny dříve:

 • Databáze
 • IMAP
 • Síťová připojení
 • Import
 • Inovace
 • Synchronizace

Další informace


Chcete-li povolit protokolování v aplikaci Outlook 2016 for Mac, postupujte takto:

Enable logging

 • V nabídce Okno klepněte na tlačítko chyby synchronizace.
 • V okně chyby synchronizace klepněte na ikonu zařízení.
 • Vyberte možnost zapnout protokolování pro řešení potíží možnost a potom klepněte na tlačítko OK.
 • Restartujte aplikaci Outlook a po zobrazení výzvy k vypnutí protokolování klepněte na tlačítko "Ponechat protokolování na" a reprodukovat problém setkáte a potom ukončete aplikaci Outlook Chcete-li ukončit sběr dat protokolu

Chcete-li zakázat protokolování:

 • Restartujte aplikaci Outlook a po zobrazení výzvy k vypnutí protokolování klepněte na tlačítko "Protokolování vypnout" ** Pokud zakážete protokolování ručně po restartování aplikace Outlook úplně zakázat protokolování, jinak bude pokračovat v protokolování v pozadí **

Chcete-li povolit protokolování v aplikaci Outlook pro Mac 2011, postupujte takto:

Enable logging

 • V nabídce Okno klepněte na tlačítko Protokol chyb.
 • V chybovém okně klepněte na ikonu zařízení.
 • Vyberte možnost zapnout protokolování pro řešení potíží možnost a potom klepněte na tlačítko OK.
 • Zavřete okno chyba.

Chcete-li zakázat protokolování:

 • Restartujte aplikaci Outlook a po zobrazení výzvy k vypnutí protokolování klepněte na tlačítko "Protokolování vypnout" ** Pokud zakážete protokolování ručně po restartování aplikace Outlook úplně zakázat protokolování, jinak bude pokračovat v protokolování v pozadí **

Poznámka: Je důležité, chcete-li vypnout protokolování po dokončení řešení potíží a problém reprodukovat. Pokud není vypnuto protokolování, velikost souborů protokolu bude nadále zvyšovat. Pokud je nutné ponechat protokolování povoleno několik hodin nebo několik dní k zachycení problému, ujistěte se, že pevný disk obsahuje dostatek volného místa.


Umístění souboru protokolu

V závislosti na vydání a verze aplikace Outlook pro Mac, ve kterém jsou shromažďovány v protokolu protokolu název a umístění se liší. Vyhledejte v protokolu, naleznete v následující tabulce.
Aplikace Outlook pro Mac edition Verze Umístění Název souboru
Aplikace Outlook pro Mac 2011 14.0.0 - 14.2.4 ~/Desktop/ Microsoft Outlook_Troubleshooting_0.log
Aplikace Outlook pro Mac 2011 14.2.5 - aktuální ~/Desktop/OfficeLogging/ Microsoft Outlook_Troubleshooting_#CSV.
2016 aplikace Outlook pro Mac 15.3 - 15.11.2 ~/Library/Group Containers/ UBF8T346G9.Office/OfficeLogging/ Microsoft Outlook_Troubleshooting_#CSV.
2016 aplikace Outlook pro Mac 15.12.3 - aktuální ~/Library/Containers/com.microsoft.outlook/Data/Library/Logs/ Microsoft outlook-< datum >-< čas > .log

Poznámka: Kombinaci znaků "~ /" sloupec v této tabulce odkazuje na umístění domovské složky uživatele. Tato složka je umístěna ve složce Uživatelé v kořenovém adresáři pevného disku.

Poznámka: V aplikaci Outlook pro Mac 2011 verze 14.2.4 a dřívějších verzích byla data připojena k stejného souboru protokolu pro každou relaci aplikace Outlook. V aplikaci Outlook pro Mac 2011 verze 14.2.5 a novější a v aplikaci Outlook 2016 for Mac při každém ukončení a spuštění aplikace Outlook při protokolování je povoleno, vytvořen nový soubor protokolu je.

Zobrazení souboru protokolu

Při shromažďování a odesílání souboru protokolu Microsoft Customer Service a podporu použit k identifikaci problémů. Pokud jste správce serveru pro zasílání zpráv, slouží k diagnostikování problémů při řešení informace do souboru protokolu.

Soubor protokolu obsahuje následující informace:
 • Problémy, které nastat při e-mailové zprávy, položky kalendáře, poznámky, úkoly a žádosti o schůzku jsou odesílány nebo přijímány.
 • Typ nebo závažnost chyby, pokud je známo.
V aplikaci Outlook pro Mac protokolu shromážděné prostřednictvím 15.11.2 verze pro aplikaci Outlook pro Mac 2011 a 2016 aplikace Outlook pro Mac každá položka má název, který identifikuje funkce, která je právě přihlášen. Následující tabulka uvádí popisek pro každou funkci.
Funkce Popisek, který identifikuje funkce v souboru protokolu
Služby AutoDiscover Konfigurovat Outlook Exchange automaticky
Exchange (synchronizace složek a položek) Webové služby systému Exchange aplikaci Outlook
Kalendář na serveru Exchange Kalendář aplikace Outlook
Transakce protokolu LDAP Aplikace Outlook LDAP


V 2016 aplikace Outlook pro Mac verze 15.12.3 a novějších otevře se soubor protokolu v konzole a lze zobrazit, je-li spuštěna aplikace Outlook. Každá položka má název, který identifikuje funkce, která je právě přihlášen. Následující tabulka uvádí popisek pro každou funkci.

 
Funkce Popisek, který identifikuje funkce v souboru protokolu
Služby AutoDiscover outlook.account.exchange.addaccount.config
Exchange (synchronizace složek a položek) outlook.exchange.ews
Kalendář na serveru Exchange outlook.calendar
Transakce protokolu LDAP outlook.account.ldap
Databáze outlook.database
IMAP outlook.account.imap
Síťová připojení outlook.network
Import outlook.import
Inovace outlook.database.upgrade
Synchronizace outlook.sync


Poznámka: soubor protokolu může obsahovat také informace o uživateli. Jedná se o uživatelské jméno, odesílatel a příjemce e-mailové adresy a obsah uživatele e-mailové zprávy, poznámky, úkoly, kalendář a kontakty. Společnost Microsoft nepoužívá tyto informace ke kontaktování uživatelů bez jejich souhlasu. Pokud máte obavy, že datový soubor obsahuje citlivé nebo důvěrné informace, může zkontrolovat obsah souboru dat pomocí softwaru pro úpravu textu a potom odebrat informace ze souboru před odesláním souboru dat pro podporu odborníky. Informace o ověřování není zahrnuta do souboru protokolu.

Velikost zprávy stav synchronizace EWS

Při spuštění aplikace Outlook pro Mac 2011 14.3.4 update velikost stav synchronizace binární velké objektu (BLOB) zpráv EWS zvýšil z 6 kilobajtů (KB) na 32 KB a může zvětšit až na více než 300 KB. Pokud řešíte problém, ve kterém je nutné zobrazit další data, je třeba tuto hodnotu zvýšit. Chcete-li zvýšit výchozí hodnota binární rozsáhlý objekt stav synchronizace zpráv EWS, postupujte takto:
 1. Ukončete aplikaci Outlook 2011.
 2. Otevřete terminál.
 3. Binární rozsáhlý objekt stav synchronizace zpráv EWS nastavit na určitou velikost, zadejte následující příkaz v okně terminálu:
  výchozí hodnoty zapsat ~/Library/Preferences/com.microsoft.Outlook EWSMaxLogLength < max. bajtů >

  Poznámka: zástupný symbol < max. bajtů > představuje hodnotu bajtu. Například pokud chcete změnit bajt maximální velikost 10 kB, zadejte hodnotu 10240.
 4. Binární rozsáhlý objekt stav synchronizace zpráv EWS nastavit zpět na výchozí velikost 32 KB, zadejte následující příkaz v okně terminálu:

  výchozí hodnoty zapsat ~/Library/Preferences/com.microsoft.Outlook EWSMaxLogLength
 5. Spusťte aplikaci Outlook a potom povolit protokolování v aplikaci Outlook.