Popis písma Arial Unicode MS v aplikaci Word 2002

Souhrn

Písmo Arial Unicode MS (ARIALUNI.TTF) umožňuje zobrazit znaky většiny jazyků. Toto písmo obsahuje piktogramy pro všechny body kódu standardu Unicode verze 2.1.

POZNÁMKA: Piktogram je grafickou reprezentací znaku.

Další informace

 1. Co je to kódování Unicode?

  Unicode: Systém kódování pomocí číselných znaků definovaný konsorciem Unicode Consortium a používaný v systému Microsoft Windows a v některých dalších počítačových systémech.

  Kódování Unicode je 16bitové, což umožňuje zahrnout mnoho znaků, které se používají při výměně textů po celém světě. Každý index kódování Unicode odkazuje jednoznačně na daný znak. Kódování Unicode umožňuje adresovat větší rozsah znaků, než by bylo možné při použití jednobajtového kódování znaků. Všechny hodnoty v kódování Unicode jsou dvoubajtové, což zjednodušuje způsob, jímž systémy založené na tomto kódování čtou řetězec textu. Dvoubajtový systém je naproti tomu nucen určit, které hodnoty v řetězci jsou kódy jednobajtových znaků a které dvoubajtových.


  Kódování Unicode poskytuje jedinečné číslo pro každý znak, a to bez ohledu na použitou platformu, program nebo jazyk. Ke každému znaku, který je definován v kódování Unicode, lze najít přiřazený bod kódu: číslo v šestnáctkovém formátu (v rozsahu od 0x0000 do 0xFFFF), které je v počítačových datech používáno pro reprezentaci daného znaku.

  Je možné, že znak nenajdete na místě, kde byste ho očekávali. Ačkoliv jsou znaky v kódování Unicode seskupeny do bloků, jedná se pouze o hrubé seskupení, protože znaky je možné rozdělovat do kategorií mnoha různými způsoby. Zejména interpunkční znaky a symboly mají velmi široký rozsah použití a skriptů (písemné systémy).  Základní myšlenkou stojící za kódováním Unicode nezávislost na jazyce, které pomáhá šetřit místo v mapě znaků. U žádného jednotlivého znaku se nepředpokládá, že by identifikoval určitý jazyk. Znak „a“ může být francouzským, německým i anglickým „a“, ačkoliv mají v různých jazycích různé významy. Stejně tak určitý čínský ideogram (slovní znak) může být namapován na znak používaný v čínštině, japonštině a korejštině.

  Další informace o standardu Unicode verze 2.1 naleznete na následujícím webu:
 2. Proč má soubor písma Arial Unicode MS takovou velikost?

  Velikost souboru písma Arial Unicode MS je 22 MB, protože jde o úplné písmo standardu Unicode. Obsahuje všechny znaky v písmu Arial a dále písma pro japonštinu, čínštinu, korejštinu, arabštinu a hebrejštinu a znaky všech dalších symbolů a rozsahy znaků.

  Kódování Unicode je rozděleno do číselných rozsahů, které zahrnují podobné znaky. (Číselný rozsah je rozsah číselných hodnot, které jsou pro kódované znaky k dispozici.) Například všechny znaky cyrilice se nacházejí ve stejném číselném rozsahu. Do písma Arial Unicode MS jsou zahrnuty následující rozsahy.

  POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit konkrétní znaky obsažené v libovolném rozsahu, postupujte takto:
  1. V nabídce Vložit aplikace Microsoft Word klepněte na příkaz Symbol.
  2. Na kartě Symboly v dialogovém okně příkazu Symbol lze požadovaný rozsah změnit pomocí rozevírací nabídky Podsada.
  Písmo Arial Unicode MS podporuje znaky definované v mnoha různých kódových stránkách. Kódová stránka je sada kódovaných znaků, přičemž každému z nich je přiřazen číselný kód. Kódové stránky jsou obvykle definovány pro podporu konkrétních jazyků nebo jejich skupin, které používají podobné písemné systémy. Kódová stránka 1253 poskytuje například kódy znaků, které jsou vyžadovány v řecké abecedě. V písmu Arial Unicode MS jsou zahrnuty znaky z následujících kódových stránek: 3. Kdy použít písmo Arial Unicode MS?

  Písmo Arial Unicode MS je určeno pro případy, kdy bude uživatel otevírat dokument naformátovaný v jiném jazyce a nemá v systému nainstalované písmo příslušného jazyka. Pokud primárně pracujete s dokumenty vytvořenými v jiných jazycích, měli byste si nainstalovat pro tyto jazyky příslušná písma a nástroje kontroly pravopisu.


  Z důvodu značné velikosti a také s ohledem na fakt, že vytvoření takového písma vyžaduje typografické kompromisy, by písmo Arial Unicode MS mělo být používáno pouze tehdy, pokud nelze použít více písem vyladěných pro různé písemné systémy.

  POZNÁMKA: Nastavit písmo Arial Unicode MS jako výchozí písmo aplikace Word se nedoporučuje.
 4. Jak nainstalovat písmo Arial Unicode MS? Písmo Arial Unicode MS je nainstalováno jako součást instalace systému Microsoft Office a je součástí funkcí mezinárodní podpory. Chcete-li nainstalovat písmo Arial Unicode MS, postupujte takto:

  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na příkaz Ovládací panely.Poznámka:: V systému Microsoft Windows XP klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

  2. V okně Ovládací panely poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.
  3. Proveďte jednu z následujících akcí.
   • V systému Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (ME) nebo Microsoft Windows NT 4.0:

    Na kartě Instalovat či odinstalovat klepněte na položku Microsoft Office XP (nebo na položku Microsoft Word 2002) a poté klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat. –nebo–

   • V systému Microsoft Windows 2000 nebo Microsoft Windows XP:


    Klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat programy, klepněte na položku Microsoft Office XP (nebo na položku Microsoft Word 2002) a poté klepněte na tlačítko Změnit.
  4. V okně Instalované součásti klepněte na tlačítko Další.
  5. Klepnutím rozbalte položku Sdílené součásti sady Office.
  6. Klepnutím rozbalte položku Mezinárodní podpora.
  7. Klepněte na ikonu u položky Univerzální písmo a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Spouštět vše z tohoto počítače.
  8. Instalaci univerzálního písma (Arial Unicode MS) do počítače dokončíte klepnutím na tlačítko Aktualizovat.
Vlastnosti

ID článku: 287247 - Poslední kontrola: 25. 6. 2007 - Revize: 1

Váš názor