Popis balíčku oprav Hotfix 1 pro Microsoft Application Virtualization 5.0 Server Service Pack 1

Úvod

Tento článek popisuje opravu Hotfix balíček 1 pro Microsoft Application virtualizace 5.0 Server Service Pack 1.

Poznámka: Doporučujeme otestovat opravy hotfix před nasazením v provozním prostředí. Vzhledem k tomu, sestavení jsou kumulativní, každé nové verzi opravy hotfix obsahuje všechny opravy hotfix a zabezpečení opravy, které byly součástí předchozího balíčku aktualizace. Doporučujeme zvážit použití nejnovější vydání oprava, která obsahuje nejvíce potřebné opravy hotfix.

Tento balíček oprav hotfix řeší následující problémy.

Problém 1

Při použití funkce serveru platformy Microsoft Application Virtualization (App-V) 5.0 pro definici skupin připojení skupiny prioritu připojení je vždy publikovány jako 0.

Poznámka: K tomuto problému dochází bez ohledu na to, jaké platí pro skupiny prioritu připojení.

K tomuto problému dochází, protože skupiny prioritu připojení je nesprávně načíst z databáze pro správu. Proto skupiny prioritu připojení vždy načteny jako 0.

Další informace

Chcete-li vyřešit tento problém, použití této opravy hotfix nastavit prioritu připojení skupiny.

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Tuto opravu hotfix instalujte pouze do systémů, ve kterých dochází k potížím popsaným v tomto článku. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel Zákaznického servisu a podpory společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu podpory společnosti Microsoft, kde také můžete vytvořit samostatný požadavek na služby:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí mít Service Pack 1 pro Microsoft Application Virtualization 5.0 nainstalovali.

Informace o restartování počítače

Po instalaci této opravy hotfix nemusíte restartovat počítač. Ujistěte se, zda je tato aktualizace úspěšně nainstalovány, zastavte službu správy IIS AppV tuto aktualizaci a potom restartujte službu správy IIS AppV.

Informace o nahrazení

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádnou dříve vydanou opravu hotfix.

Sestavit informace

Tato oprava hotfix aktualizuje číslo sestavení 5.0.1211.0.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".
Vlastnosti

ID článku: 2873465 - Poslední kontrola: 12. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor