Microsoft rozhraní.NET Framework 4.5.1 Developer Pack pro systém Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2

Úvod

Microsoft rozhraní.NET Framework 4.5.1 Developer Pack nainstaluje sadu multi-targeting pack pro rozhraní.NET Framework 4.5.1. Vývojáři mohou vytvářet aplikace pomocí Visual Studio 2012 nebo jiných výrobců IDEs zaměření rozhraní.NET Framework 4.5.1.

Poznámka: Tento balíček není vhodné používat, pokud chcete distribuovat rozhraní.NET Framework 4.5.1. V takovém případě by měla stáhnout web installer z zde.

Další informace

Tento balíček nainstaluje následující součásti:
 • Rozhraní.NET Framework 4.5.1
 • Rozhraní.NET Framework 4.5.1 cílení Multi Pack: Obsahuje odkaz na sestavení, potřebné pro vývoj aplikací, které jsou cíleny rozhraní.NET Framework 4.5.1.
 • Jazykové sady rozhraní.NET Framework 4.5.1
 • Rozhraní.NET Framework 4.5.1 cílení Multi Pack jazykové sady: Obsahuje soubory IntelliSense zobrazit nápovědu při vytváření aplikací cílené rozhraní.NET Framework 4.5.1 pomocí sady Visual Studio a IDEs třetích stran.

Informace o stažení

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:
Download Stáhněte balíček.

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Co je nového v rozhraní.NET Framework 4.5.1?

Rozhraní.NET Framework 4.5.1 podporuje psaní kódu v jazyce C#, Visual Basic a F# programovacích jazycích a obsahuje významná vylepšení jazyka a framework:
 • Lepší výkon a spolehlivost
 • Aplikace ASP.NET pozastavit a pokračovat
 • Na vyžádání komprimace haldy velkého objektu
 • 64-bit upravit a pokračovat
 • Činnosti sledování a odběru vzorků
 • Odolnost připojení SQL
 • Spravované návratové hodnoty
Další informace o těchto a dalších funkcích rozhraní.NET Framework 4.5.1 naleznete v tématu Rozhraní.NET Framework Developer Center webu a blogu. Tuto verzi rozhraní.NET Framework spustí side-by-side s Microsoft.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) a starší verze, ale provádí přímo v aktualizaci pro rozhraní.NET Framework 4 a rozhraní .NET Framework 4.5.

Možnosti příkazového řádku pro tuto aktualizaci

Další informace o různých možnostech příkazového řádku, které jsou podporovány touto aktualizací přejděte k části "Možnosti příkazového řádku" na následujícím webu MSDN:

Podporované jazyky pro tuto aktualizaci

Další informace o jazycích podporovaných touto aktualizací naleznete v části "Podporované jazyky pro Developer Pack" na následujícím webu MSDN:


Požadavek na restartování

Bude pravděpodobně nutné restartovat počítač po instalaci tohoto softwaru, pokud všechny zasažené soubory jsou používány. Doporučujeme ukončit všechny aplikace, které používají rozhraní.NET Framework před instalací této aktualizace.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".
Vlastnosti

ID článku: 2878632 - Poslední kontrola: 23. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor