Nastavení zabezpečení v systému Windows XP Professional, který je nainstalován v pracovní skupině

Upozornění: Tento článek obsahuje informace o změnách registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Souhrn

Tento článek popisuje nastavení oprávnění v pracovní skupině po upgradu ze systému Microsoft Windows 2000 Professional na systém Microsoft Windows XP Professional.

Další informace

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Pokud se systémy Windows XP Home Edition a Windows XP Professional používají v rámci pracovní skupiny, karta Zabezpečení je ve výchozím nastavení skryta. V systémech Windows XP Home Edition a Windows XP Professional k tomu dochází proto, že uživatelé s účtem Guest se musí přihlásit do pracovní skupiny.


Poznámka: Zabezpečení může být nastaveno pouze v oddílu NTFS. Odeberete-li z oprávnění NTFS skupinu Everyone, nemůžete použít soubor nebo složku v rámci sítě.


Je-li povoleno zjednodušené sdílení souborů, uživatel bude mít namísto běžných karet Zabezpečení a Sdílení k dispozici uživatelské rozhraní Zjednodušené sdílení souborů. Toto nové uživatelské rozhraní je implementováno ve výchozím nastavení v systémech Windows XP, Windows XP Home Edition a Windows XP Professional při práci v pracovních skupinách. Počítač je však spouštěn v nouzovém režimu a zobrazí se editor seznamu řízení přístupu (ACL).


Uživatelské rozhraní zjednodušeného sdílení je jiné pro složky Dokumenty a jiné pro složky, které jsou v ní umístěny. Po otevření složky Dokumenty se zobrazí následující možnosti:
  • Tato složka je soukromá
  • Složka je sdílena v síti
    Název sdílené položky:
  • Povolit ostatním uživatelům měnit mé soubory
Po otevření ostatních složek se však zobrazí následující možnosti:
  • Název sdílené položky:
  • Povolit ostatním uživatelům měnit mé soubory
Při vytváření uživatelského hesla v okně Ovládací panely se navíc zobrazí možnost Chránit složku Dokumenty. V počítačích se systémem Windows XP Professional můžete pouze vy provést změnu registru, po které se zobrazí uživatelské rozhraní klasického zabezpečení.

Klíč registru a jeho hodnoty

Pokud je v systému Windows XP zadáno nastavení zabezpečení, bude použit následující klíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
Hodnoty jsou:
  • ForceGuest=1: Tuto hodnotu použijte pro přihlášení uživatelů s účtem Guest
  • ForceGuest=0: Tuto hodnotu použijte pro odhlášení uživatelů s účtem Guest
Následující tabulka ukazuje výchozí hodnotu klíče registru ForceGuest pro všechny režimy operačního systému a chování uživatelského rozhraní Sdílení a editoru seznamu řízení přístupu (ACL).

Operační systém a režimForceGuestUživatelské rozhraní SdíleníEditor ACL
Osobní1 (bez výběru)JednoduchéNení k dispozici
Osobní v nouzovém režimu1 (bez výběru)KlasickéDostupný
Profesionální0*KlasickéDostupný
Profesionální1JednoduchéNení k dispozici
Profesionální v nouzovém režimu0KlasickéDostupný
Profesionální v nouzovém režimu1KlasickéDostupný
Systém Windows XP Professional má ve výchozím nastavení běžné ověřování, ale podporuje také možnost Přihlásit se jako uživatel Guest. Pokud je například upgradován počítač ze systémů Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows 98 Druhé vydání, systém Windows XP Professional použije ve výchozím nastavení možnost Uživatel Guest, je-li v pracovní skupině.


Poznámka: Nelze sdílet složky umístěné ve složce Dokumenty poté, co jste pro Zjednodušené sdílení a Zabezpečení nastavili možnost Tato složka je soukromá. Je-li zabezpečení nastaveno pro nadřazenou složku, přenáší se na všechny podřízené složky, u kterých toto nastavení již nelze měnit.
Vlastnosti

ID článku: 290403 - Poslední kontrola: 18. 8. 2006 - Revize: 1

Váš názor