Použití Pomocníka pro funkci Mimo kancelář v aplikaci Outlook

Platí pro: Outlook 2016Outlook 2013Microsoft Outlook 2010

Shrnutí


Tento článek popisuje použití funkcí „Automatické odpovědi (mimo kancelář)“ a „Pomocník pro funkci Mimo kancelář“.

Poznámka: Tyto funkce jsou k dispozici pouze pro účet serveru Exchange, který je využíván řadou organizací. Domácí uživatelé obvykle nemají účet serveru Exchange k dispozici. Chcete-li povolit funkci Automatické odpovědi pro jiný účet než účet serveru Exchange, přejděte k následující části: Povolení funkce Automatické odpovědi pro jiný účet než účet serveru Exchange.
 

Jak zapnout funkci „Automatické odpovědi (Mimo kancelář)“ nebo funkci „Pomocník pro funkci Mimo kancelář“ 

Pro Microsoft Office Outlook 2019, Outlook 2016, 2013, 2010 a Outlook pro Office 365

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak v nabídce klikněte na kartu Informace.

  1. klikněte na kartu Soubor a potom klepněte na kartu informace v nabídce.

   
 2. Klikněte na položku Automatické odpovědi (Mimo kancelář).

  2 klepněte na tlačítko Automatické odpovědi (mimo kancelář).

  Poznámka: Pokud se tato možnost nezobrazí, nepoužíváte účet serveru Exchange. Přejděte k následující části: Povolení funkce Automatické odpovědi pro jiný účet než účet serveru Exchange.
 3. V dialogovém okně Automatické odpovědi zaškrtněte políčko Odesílat automatické odpovědi.
 4. Pokud chcete zadat určitý datový a časový interval, zaškrtněte políčko Odesílat pouze během tohoto časového intervalu. Potom nastavte možnosti Počáteční čas a Koncový čas.
 5. Na kartě Uvnitř organizace zadejte zprávu, kterou chcete odesílat v rámci vaší organizace, a na kartě Mimo organizaci zadejte zprávu, kterou chcete odeslat mimo vaši organizaci.
 6. Klikněte na tlačítko OK.
 7. Pokud jste v kroku 4 vybrali možnost „Odesílat pouze během tohoto časového intervalu“, funkce Automatické odpovědi (Mimo kancelář) bude spuštěna do doby, než nastane datum a čas nastavený v možnosti Koncový čas v kroku 5.
  V opačném případě bude funkce Automatické odpovědi (Mimo kancelář) spuštěna do doby, než zopakujete krok 1 a vyberete možnost Neodesílat automatické odpovědi.
 
  

Povolení funkce Automatické odpovědi pro jiný účet než účet serveru Exchange.

Funkce „Automatické odpovědi (Mimo kancelář)“ nebo „Pomocník pro funkci Mimo kancelář“ není k dispozici u jiných účtů než účtů služby Exchange, jako jsou například účty Outlook.com (dříve Hotmail), POP3, IMAP.

Můžete však zkombinovat e-mailovou šablonu aplikace Outlook s pravidly aplikace Outlook a funkci Automatické odpovědi (Mimo kancelář) nasimulovat. Další informace naleznete v následujících článcích:
 

Další informace


Postup určení, zda používáte účet serveru Exchange

Pro Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook 2007 a Outlook pro Office 365

Zkontrolujte stavový řádek aplikace Outlook. Pokud používáte účet serveru Exchange, je na stavovém řádku zobrazen text Připojeno k serveru Microsoft Exchange.
V aplikaci Outlook zkontrolujte stavový řádek. Pokud používáte účet serveru Exchange, stavový řádek zobrazujeOutlook 2003

V nabídce Nástroje klikněte na položku E-mailové účty, klikněte na položku Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty a pak ověřte typ účtu, který používáte.

V nabídce Nástroje klepněte na příkaz e-mailové účty, klepněte na tlačítko Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty a zkontrolujte typ účtu, který používáte.


 
Postup správy e-mailových zpráv pomocí pravidel
Aplikace Outlook 2013 a Outlook 2010: Správa zpráv pomocí pravidel

Outlook 2007: Správa zpráv pomocí pravidel