Použití Pomocníka pro funkci Mimo kancelář v aplikaci Outlook

Platí pro: Outlook 2016Outlook 2013Microsoft Outlook 2010 Více

Shrnutí


Tento článek popisuje použití funkcí „Automatické odpovědi (mimo kancelář)“ a „Pomocník pro funkci Mimo kancelář“.

Poznámka: Tyto funkce jsou k dispozici pouze pro účet serveru Exchange, který je využíván řadou organizací. Domácí uživatelé obvykle nemají účet serveru Exchange k dispozici. Chcete-li povolit funkci Automatické odpovědi pro jiný účet než účet serveru Exchange, přejděte k následující části: Povolení funkce Automatické odpovědi pro jiný účet než účet serveru Exchange.
 

Jak zapnout funkci „Automatické odpovědi (Mimo kancelář)“ nebo funkci „Pomocník pro funkci Mimo kancelář“ 

Microsoft Office Outlook 2016, 2013 a 2010

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak v nabídce klikněte na kartu Informace.

  1. klikněte na kartu Soubor a potom klepněte na kartu informace v nabídce.

   
 2. Klikněte na položku Automatické odpovědi (Mimo kancelář).

  2 klepněte na tlačítko Automatické odpovědi (mimo kancelář).

  Poznámka: Pokud se tato možnost nezobrazí, nepoužíváte účet serveru Exchange. Přejděte k následující části: Povolení funkce Automatické odpovědi pro jiný účet než účet serveru Exchange.
 3. V dialogovém okně Automatické odpovědi zaškrtněte políčko Odesílat automatické odpovědi.
 4. Pokud chcete zadat určitý datový a časový interval, zaškrtněte políčko Odesílat pouze během tohoto časového intervalu. Potom nastavte možnosti Počáteční čas a Koncový čas.
 5. Na kartě Uvnitř organizace zadejte zprávu, kterou chcete odesílat v rámci vaší organizace, a na kartě Mimo organizaci zadejte zprávu, kterou chcete odeslat mimo vaši organizaci.
 6. Klikněte na tlačítko OK.
 7. Pokud jste v kroku 4 vybrali možnost “Odesílat pouze během tohoto časového intervalu”, funkce Automatické odpovědi (Mimo kancelář) bude spuštěna do okamžiku, než je dosaženo data a času nastaveného možností Koncový čas v kroku 5.
  V opačném případě bude funkce Automatické odpovědi (Mimo kancelář) spuštěna do doby, než zopakujete krok 1 a vyberete možnost “Neodesílat automatické odpovědi”.
 
  

Povolení funkce Automatické odpovědi pro jiný účet než účet serveru Exchange.

Funkce “Automatické odpovědi (Mimo kancelář)” nebo “Pomocník pro funkci Mimo kancelář” není k dispozici u jiných účtů, jako jsou například účty Outlook.com (dříve Hotmail), POP3, IMAP.

Můžete však zkombinovat e-mailovou šablonu aplikace Outlook s pravidly aplikace Outlook a funkci “Automatické odpovědi (Mimo kancelář)” nasimulovat. Další informace naleznete v následujících článcích:
 

Další informace


Postup určení, zda používáte účet serveru Exchange

Pro Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010 a Outlook 2007

Zkontrolujte stavový řádek aplikace Outlook. Pokud používáte účet serveru Exchange, je na stavovém řádku zobrazen text Připojeno k serveru Microsoft Exchange.
V aplikaci Outlook zkontrolujte stavový řádek. Pokud používáte účet serveru Exchange, stavový řádek zobrazujeOutlook 2003

V nabídce Nástroje klikněte na položku E-mailové účty, klikněte na položku Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty a pak ověřte typ účtu, který používáte.

V nabídce Nástroje klepněte na příkaz e-mailové účty, klepněte na tlačítko Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty a zkontrolujte typ účtu, který používáte.


 
Postup správy e-mailových zpráv pomocí pravidel
Aplikace Outlook 2013 a Outlook 2010: Správa zpráv pomocí pravidel

Outlook 2007: Správa zpráv pomocí pravidel