Popis spouštěcích přepínačů pro aplikaci Excel

Souhrn

Aplikace Microsoft Excel je možné zadat počet volitelné přepínače, které lze použít k řízení chování programu při spuštění. V tomto článku je uveden seznam přepínačů a poskytuje popis každého přepínače.

Další informace

Volitelné přepínače pro aplikaci Excel 2013 se mírně liší. Další informace o nich, přečtěte si prosím: přepínače příkazového řádku pro aplikaci Excel

Přepínače

Následující tabulka obsahuje přepínače, které lze použít k řízení způsobu spuštění aplikace Excel. Přepínače nerozlišují: /O je stejné jako přepínač /. V některých situacích můžete použít více jak jeden přepínač najednou. Pokud používáte více než jeden přepínač najednou, je třeba je oddělit přepínače mezerami například: /o /s
  Switch      Function
----------------------------------------------------------------------

/e, /embedded Forces Excel to start without displaying the
startup screen and creating a new workbook
(Book1.xls).

Example: /e or /embedded

/m Forces Excel to create a new workbook that
contains a single macro sheet.

Example: /m

/o Forces Excel to re-register itself. Specifically,
the following key is rewritten in the registry:

Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel

Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

NOTE: If this key contains values that are not valid,
they are not corrected by using this switch. This
switch only replaces missing values.

Example: /o

/p <folder> Forces Excel to use the path that you specify as the active
path instead of the default path.

Example: /p "C:\Windows"

/r <file name> Forces Excel to open the specified file in
read-only mode.

Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"

/s, /safemode Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,
the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,
and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.
It also forces Excel
to bypass the toolbar file (Excel.xlb or
<username>.xlb). You see "Safe Mode" in the
Excel title bar. Use this switch when you want to
start Excel in safe mode.

Example: /s or /safemode

Switch Function
----------------------------------------------------------------------

/e, /embedded Forces Excel to start without displaying the
startup screen and creating a new workbook
(Book1.xls).

Example: /e or /embedded

/m Forces Excel to create a new workbook that
contains a single macro sheet.

Example: /m

/o Forces Excel to re-register itself. Specifically,
the following key is rewritten in the registry:

Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel

Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

NOTE: If this key contains values that are not valid,
they are not corrected by using this switch. This
switch only replaces missing values.

Example: /o

/p <folder> Forces Excel to use the path that you specify as the active
path instead of the default path.

Example: /p "C:\Windows"

/r <file name> Forces Excel to open the specified file in
read-only mode.

Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"

/s, /safemode Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,
the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,
and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.
It also forces Excel
to bypass the toolbar file (Excel.xlb or
<username>.xlb). You see "Safe Mode" in the
Excel title bar. Use this switch when you want to
start Excel in safe mode.

Example: /s or /safemode
Switch Function
----------------------------------------------------------------------

/e, /embedded Forces Excel to start without displaying the
startup screen and creating a new workbook
(Book1.xls).

Example: /e or /embedded

/m Forces Excel to create a new workbook that
contains a single macro sheet.

Example: /m

/o Forces Excel to re-register itself. Specifically,
the following key is rewritten in the registry:

Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel

Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

NOTE: If this key contains values that are not valid,
they are not corrected by using this switch. This
switch only replaces missing values.

Example: /o

/p <folder> Forces Excel to use the path that you specify as the active
path instead of the default path.

Example: /p "C:\Windows"

/r <file name> Forces Excel to open the specified file in
read-only mode.

Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"

/s, /safemode Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,
the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,
and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.
It also forces Excel
to bypass the toolbar file (Excel.xlb or
<username>.xlb). You see "Safe Mode" in the
Excel title bar. Use this switch when you want to
start Excel in safe mode.

Example: /s or /safemode
Switch Function
----------------------------------------------------------------------

/e, /embedded Forces Excel to start without displaying the
startup screen and creating a new workbook
(Book1.xls).

Example: /e or /embedded

/m Forces Excel to create a new workbook that
contains a single macro sheet.

Example: /m

/o Forces Excel to re-register itself. Specifically,
the following key is rewritten in the registry:

Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel

Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

NOTE: If this key contains values that are not valid,
they are not corrected by using this switch. This
switch only replaces missing values.

Example: /o

/p <folder> Forces Excel to use the path that you specify as the active
path instead of the default path.

Example: /p "C:\Windows"

/r <file name> Forces Excel to open the specified file in
read-only mode.

Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"

/s, /safemode Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,
the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,
and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.
It also forces Excel
to bypass the toolbar file (Excel.xlb or
<username>.xlb). You see "Safe Mode" in the
Excel title bar. Use this switch when you want to
start Excel in safe mode.

Example: /s or /safemode
Switch Function
----------------------------------------------------------------------

/e, /embedded Forces Excel to start without displaying the
startup screen and creating a new workbook
(Book1.xls).

Example: /e or /embedded

/m Forces Excel to create a new workbook that
contains a single macro sheet.

Example: /m

/o Forces Excel to re-register itself. Specifically,
the following key is rewritten in the registry:

Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel

Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

NOTE: If this key contains values that are not vali Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Exceld,
they are not corrected by using this switch. This
switch only replaces missing values.

Example: /o

/p <folder> Forces Excel to use the path that you specify as the active
path instead of the default path.

Example: /p "C:\Windows"

/r <file name> Forces Excel to open the specified file in
read-only mode.

Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"

/s, /safemode Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,
the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,
and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.
It also forces Excel
to bypass the toolbar file (Excel.xlb or
<username>.xlb). You see "Safe Mode" in the
Excel title bar. Use this switch when you want to
start Excel in safe mode.

Example: /s or /safemode

   /t        Forces Excel to use the specified file as a
template for the default workbook.

/regserver Forces Excel to register itself and then quit. Use this
switch when you want Excel to rewrite all its
registry keys and reassociate itself with Excel files,
such as workbooks, charts, and others.(Applies only to versions before Excel 2010)

Example: /regserver


/unregserver Forces Excel to unregister itself and then quit.(Applies only to versions before Excel 2010)

Example: /unregserver

Použití přepínačů při spuštění aplikace Excel

Postup přidání přepínače do zástupce aplikace Microsoft Excel

Přidání přepínače do zástupce aplikace Microsoft Excel:
 1. Klepněte pravým tlačítkem Start, klepněte na tlačítko Otevříta potom poklepejte na složku programy .
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce aplikace Microsoft Excel, klepněte na příkaz Vlastnostia potom klepněte na kartu zástupce .
 3. Do pole cíl zadejte přepínače za příkaz spouštějící Excel.exe. Například pokud chcete spouštět aplikaci Excel bez vytvoření nového sešitu a soubor Excel.exe je nainstalován ve výchozím umístění, zadejte do pole cíl následující:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /e
 4. Klepněte na tlačítko OK

  Poznámka: Pokud nejsou k dispozici možnosti na kartě zástupce v dialogovém okně Vlastnosti , jsou vaše zástupce Instalační služba Windows Installer zkratky.
  Další informace o tom, jak tyto zkratky změnit, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  290379 karta zástupce sady office není k dispozici

Jak spustit aplikaci Excel jednou s přepínačem pomocí příkazu řádek

Pokud chcete spustit aplikaci Excel s přepínačem někdy, můžete přidat přepínač příkazového řádku. To lze provést:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte cestu k Excel.exe a potom přidejte přepínač, který chcete použít na konci příkazového řádku. Například pokud chcete obejít všechny soubory ve složce Po spuštění a soubor Excel.exe je nainstalován ve výchozím umístění, zadejte následující příkaz:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s
 3. Klepněte na tlačítko OK
Vlastnosti

ID článku: 291288 - Poslední kontrola: 12. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor