Informace o seznamu nebezpečných souborů v aplikaci Internet Explorer 6

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Je také nutné předem vědět, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovování a úpravách registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Souhrn

Internet Explorer 6 obsahuje seznam „nebezpečných“ souborů, který je zakódován v souboru Shdocvw.dll. Účelem seznamu nebezpečných souborů je zabránit uživateli v náhodném otevření typu souboru, který by mohl v počítači způsobit potíže.

Další informace

Seznam nebezpečných souborů aplikace Internet Explorer 6 byl aktualizován, aby byl konzistentní se seznamem nebezpečných souborů aplikace Microsoft Office. Do seznamu nebezpečných souborů byly přidány následující typy souborů:


přípona souborutyp souboru
ADPřípona projektů aplikace Microsoft Access
ADPProjekt aplikace Access
CRTCertifikát zabezpečení
INSSlužba WINS (Internet Naming service)
MDBProgram aplikace Access
MDEDatabáze MDE aplikace Access
MSCDokument konzoly Microsoft Common Console
MSPOpravný balíček Instalační služby systému Microsoft Windows
SCT Skriptová součást systému Windows
SHBObjekt výstřižku prostředí
VB Soubor VBScript
WSCSkriptová součást systému Windows
WSF Skriptový soubor systému Windows
CPL Přípona Ovládacích panelů
SHS Objekt výstřižku prostředí
VSDTyp souboru aplikace Microsoft Visio
VST Typ souboru aplikace Visio
VSS Typ souboru aplikace Visio
VSW Typ souboru aplikace Visio
Úplný seznam nebezpečných souborů v aplikaci Internet Explorer zahrnuje typy souborů uvedené v předchozí tabulce a dále následující typy souborů:

 • ASP
 • BAS
 • BAT
 • CHM
 • CMD
 • COM
 • EXE
 • HLP
 • HTA
 • INF
 • ISP
 • JS
 • JSE
 • LNK
 • MSI
 • MST
 • PCD
 • PIF
 • REG
 • SCR
 • URL
 • VBE
 • VBS
 • WS
 • WSH

Změny seznamu nebezpečných souborů

Další informace o změnách seznamu nebezpečných souborů aplikace Internet Explorer získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

291387 Použití funkcí antivirové ochrany v aplikaci Outlook Express 6
Vlastnosti

ID článku: 291369 - Poslední kontrola: 25. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor