Přímá rezervace zdroje v aplikaci Outlook

Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Outlook 98 (CW) naleznete pod číslem 180424 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).

Souhrn

Aplikace Outlook automaticky plánuje využití zdrojů pro konferenční místnosti, vozidla a AV vybavení. To zajišťuje automatické odesílání potvrzení a umožňuje rezervaci prostřednictvím e-mailových zpráv na rozdíl od požadavku přímého síťového připojení.

Další informace

Definice účtu zdroje

 1. Vytvořte nový e-mailový účet pro zdroj pomocí účtu Administrator serveru Microsoft Exchange Server.
 2. Spusťte aplikaci Outlook pomocí nového účtu zdroje, aby se vytvořily výchozí složky v poštovní schránce na serveru.
 3. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.
 4. Klepněte na tlačítko Možnosti kalendáře a potom klepněte na tlačítko Plánování zdrojů.
 5. Klepnutím zaškrtněte všechny tři možnosti v části Žádost o schůzku a poté klepněte na tlačítko Nastavit oprávnění.
 6. Klepnutím na tlačítko Přidat přidejte uživatele, kteří budou oprávněni využívat zdroj.
 7. Každému uživateli přiřaďte alespoň oprávnění Redaktor.
 8. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogová okna a ukončete aplikaci Outlook.

Přímá rezervace schůzky pro zdroj

Zdroj si můžete rezervovat již v okamžiku vytváření schůzky. Informace o volnu a obsazení pro účet zdroje lze zobrazit na formuláři Naplánovat schůzku.

K pozvání účastníků a zdrojů na schůzku použijte následující kroky:
 1. Klepněte na ikonu Kalendář.
 2. V nabídce Akce klepněte na příkaz Naplánovat schůzku.
 3. V dialogovém okně Naplánovat schůzku klepněte na tlačítko Pozvat další.
 4. V poli Zadejte jméno nebo je vyberte ze seznamu zadejte jméno osoby nebo zdroje, které chcete mít na schůzce.
 5. Pro každé zadané jméno klepněte na jedno ze tlačítek Povinní, Nepovinní nebo Zdroje.

  POZNÁMKA: Pravidlem je, že uživatelé by měli být zváni pomocí tlačítek Povinní a Nepovinní a zdroje by měly být přidány tlačítkem Zdroje. Pozvání na schůzku je adresováno s povinnými a nepovinnými účastníky uvedenými v poli Komu na kartě Událost a zdroje se zobrazují v poli Místo konání.
 6. Klepněte na tlačítko OK a poté použijte posuvníky k zobrazení volného a obsazeného času pozvaných.
 7. Klepněte na čas, kdy jsou všichni pozvaní k dispozici. Můžete použít nástroj Automatický termín k vyhledání dalšího termínu, kdy jsou všichni pozvaní k dispozici.
 8. Klepněte na tlačítko Uspořádat schůzku.
Poznámka: Při přímé rezervaci zdroje aktualizujete informaci o volném a obsazeném času tohoto zdroje.
Vlastnosti

ID článku: 291616 - Poslední kontrola: 24. 4. 2008 - Revize: 1

Váš názor