Popis funkce Tuning (ladění) pro systémy se 4 GB paměti RAM a přepínače Rozšíření fyzické adresy

Souhrn

Tento článek popisuje funkci Tuning (ladění) pro systémy se 4 GB paměti RAM (Random Access Memory) a přepínač PAE (Physical Address Extension).

Další informace

Přepínače /3GB a /PAE v souboru Boot.ini mohou být použity s následujícími produkty:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server,
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server,
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition,
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition,
Je-li přepínač /3GB použit v systému Windows 2000 Professional nebo Windows 2000 Server, součásti jádra jsou načteny do paměťového prostoru pomocí funkce Tuning (ladění) pro systémy se 4 GB RAM stejným způsobem, jako jsou načítány v systému Windows 2000 Advanced Server a Windows 2000 Datacenter Server. Tato funkce umožňuje vývojářům ovladačů zařízení testovat ovladače v této konfiguraci, aniž by bylo nutné instalovat systém Windows 2000 Advanced Server nebo Windows 2000 Datacenter Server. Paměťový prostor uživatelského režimu je stále omezen na 2 GB.

Je-li přepínač /3GB použit v systému Windows XP Professional, Windows Server 2003 Datacenter Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition, přepínač /3GB pracuje stejně pro všechny verze. Tato funkce umožňuje vývojářům ovladačů zařízení testovat ovladače v této konfiguraci, aniž by bylo nutné instalovat některý z výše uvedených produktů Windows Server 2003. Paměťový prostor uživatelského režimu je nyní omezen na 3 GB.

Upozornění: Společnost Microsoft podporuje použití přepínače /3GB v systému Windows Server 2003 Standard Edition v produkčním prostředí pro použití službou Active Directory. U ostatních aplikací podporuje společnost Microsoft použití přepínače /3GB v systému Windows Server 2003 Standard Edition v produkčním prostředí pouze v případě, že dodavatel v tomto prostředí otestoval aplikace a hodlá poskytovat podporu zákazníkům, kteří tuto funkci používají. Servery Microsoft Exchange Server 2003 a Microsoft SQL Server 2000 jsou pomocí této funkce podporovány v produkčním prostředí. Chcete-li získat další informace týkající se konkrétní aplikace, obraťte se na dodavatele aplikace. Přepínač /3GB může v některých aplikacích způsobit potíže, které se týkají závislostí adres nebo omezení v prostoru jádra. S výjimkou zde popsaných případů je přepínač /3GB v systému Windows Server 2003 Standard Edition určen pouze pro účely vývoje a testování.

Poznámka: Přepínač /3GB může vést k nedostatku prostředků ve službě Active Directory, když ji povolíte na serveru Exchange.Přepínač /PAE umožňuje vývojářům provádět podobné testování ovladačů zařízení pomocí postoupení 64bitových adres součástem v režimu jádra. Tato funkce je označována jako funkce PAE (Physical Address Extension) a nemusí pracovat s některými čipovými sadami. Při použití přepínače /nolowmem v souboru Boot.ini, který zakáže spodní 4 GB paměti, budou všechny adresy nad rámec 32 bitů zaručeně pracovat.

Důležité: Tyto konfigurace nejsou podporovány v systémech Windows 2000 Professional a Windows 2000 Server. Tyto konfigurace jsou zpřístupněny pouze pro účely testování. Pokud nepoužíváte některý z produktů, které jsou uvedeny v seznamu s odrážkami na začátku této části, nepoužívejte tyto přepínače v produkčním prostředí.

V těchto produktech funkce Tuning (ladění) pro systémy se 4 GB paměti RAM dovolí programům využívat 3GB oblast paměti v uživatelském režimu. Funkce může rozšířit rozsah virtuálních adres paměti v uživatelském režimu v rozsahu od 0x0000000 do 0xBFFFFFF (typický rozsah adres paměti v uživatelském režimu je 0x0000000 až 0x7FFFFFFF). Rozsah paměti, která je dostupná součástem v režimu jádra, je snížen z 0x80000000–0xFFFFFFFF na 0xC0000000–0xFFFFFFFF. Tuto funkci není doporučeno používat v systému Windows Server 2003 Standard Edition v produkčním prostředí.

Použití přepínače /3GB v souboru Boot.ini se systémem Windows 2000 Professional nebo Windows 2000 Server může zdánlivě ukazovat rozsah paměti 3 GB v uživatelském režimu. Paměť v rozsahu 0x80000000 až 0xBFFFFFFF však nebude použitelná. Součásti režimu jádra jsou nyní omezeny pro použití rozsahu paměti od 0xC0000000 do 0xFFFFFFF. Vývojáři mohou testovat součásti v režimu jádra.


Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

815372 Optimalizace využití paměti serveru Exchange Server 2003

Vlastnosti

ID článku: 291988 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor