Mouse Driver Installs but Mouse Does Not Work

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Summary

If the mouse driver is installed, but the mouse does not work, the problem may be due to one of the following:

 • A software conflict
 • A hardware conflict
 • A faulty mouse

More Information

Troubleshoot mouse problems as follows:

 1. To rule out a software conflict, boot from a "vanilla" MS-DOS (that is, no AUTOEXEC.BAT or CONFIG.SYS files) and manually install the mouse driver from the Mouse Setup disk by typing "MOUSE".
 2. If you have a serial mouse, make sure that your serial ports are correctly configured.
 3. Verify that the mouse driver is installed on the correct device. Problems can occur if the mouse driver is installed on a device other than the mouse port; for example, a noisy bus can cause the driver to install for a bus mouse or a device such as a modem can cause the driver to think a serial mouse is being used.

  If you suspect the driver is not installing on the correct port, use the mouse switches to direct the driver to the specific port.

  For example, if your mouse is on COM2, load the mouse driver with the following command:

  MOUSE /C2 <- install driver on COM2
 4. If you have a bus mouse, check the jumper settings for a possible interrupt conflict, an I/O address conflict, or expansion slot problems.
 5. If the problems continue, test the mouse on another machine to determine if you have a faulty mouse.
Vlastnosti

ID článku: 29202 - Poslední kontrola: 23. 9. 2003 - Revize: 1

Váš názor