Popis Průvodce aktivací systému Office

Souhrn

Tento článek poskytuje přehled Průvodce aktivací systému Microsoft Office.

Systém Office obsahuje Průvodce aktivací. Chcete-li systém Office plně využít, musíte jej aktivovat. Pokud produkt po instalaci neaktivujete, mohou být aplikace systému Office spouštěny pouze v režimu se sníženou funkčností.

V režimu se sníženou funkčností pracují aplikace systému Office spíše jako prohlížeče. Jinými slovy, nemůžete ukládat změny v dokumentech ani vytvářet nové dokumenty. Omezeny mohou být i další funkce. V režimu se sníženou funkčností nedochází k žádnému poškození existujících souborů systému Office.

Další informace

Nejčastější dotazy

 • Co je aktivace produktu?

  Žádáme vás, abyste svůj produkt aktivovali a ověřili si tak, že instalujete originální produkt společnosti Microsoft. Aktivace produktu je protipirátská technologie, která byla navržena za účelem ověření, zda má produkt oprávněnou licenci. Při aktivaci produktu nejsou společnosti Microsoft zasílány žádné osobní informace.
 • Kdo je povinen aktivovat kopii systému Office?

  Aktivace produktu je požadována u všech licencí, které byly zakoupeny v maloobchodní distribuci. Pokud zakoupíte nový počítač od výrobce osobních počítačů, je možné, že budete muset aktivovat software společnosti Microsoft nainstalovaný v tomto počítači. Někteří výrobci počítačů mohou ovšem aktivovat software společnosti Microsoft již ve výrobě.
 • Jak funguje aktivace produktu?

  Při aktivaci produktu se ověřuje, zda nebyl kód Product Key použit ve více osobních počítačích, než povoluje licenční smlouva koncového uživatele.

  Produkt je možné aktivovat prostřednictvím Internetu nebo telefonicky. Při telefonické aktivaci produktu je třeba uvést identifikační kód instalace. Proti tomuto kódu vám bude sdělen číselný potvrzovací kód. Telefonickou aktivaci provádí zástupce služeb zákazníkům společnosti Microsoft a celý proces trvá jen několik minut. Pokud se rozhodnete aktivovat produkt prostřednictvím Internetu, proces je prováděn automaticky. Jedinou informací, kterou musíte poskytnout, je vaše země nebo oblast.

  Poznámka: Pokud aktivujete zkušební verzi produktu, je aktivace možná pouze přes Internet.
 • Jak postupovat při aktivaci produktu?

  Kromě produktů Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 a Microsoft Office Word 2007 existují tři metody přístupu k Průvodci aktivací systému Office. Tyto metody jsou:
  • Spuštění aplikace systému Office, která dosud nebyla aktivována.
  • Kliknutí na tlačítko Aktivovat produkt v nabídce Nápověda v libovolné aplikaci systému Office.
  • Spuštění Průvodce aktivací systému Office mimo aplikaci systému Office.

   K tomu je třeba kliknout na tlačítko Start, přejít na příkaz Všechny programy, přejít na příkaz Nástroje sady Microsoft Office a pak kliknout na příkaz Aktivovat produkt.

   Poznámka: V aplikaci Microsoft Office 2003 a v systému Microsoft Office 2007 není tato metoda k dispozici.
  U produktů Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 a Word 2007 jsou k dispozici dvě metody přístupu k Průvodci aktivací systému Office. Tyto metody jsou:
  • Spuštění aplikace systému Office, která dosud nebyla aktivována.
  • Kliknutí na tlačítko Aktivovat na kartě Prostředky. Postupujte následujícím způsobem:
   1. Klikněte na tlačítko Office a potom na položku Možnosti aplikace název aplikace.
   2. Klikněte na kartu Zdroje informací a potom na tlačítko Aktivovat.
 • Co se při aktivaci děje?

  Během aktivace vytvoří Průvodce aktivací systému Office identifikátor hardwaru, který reprezentuje konfiguraci počítače v okamžiku aktivace, ale jeho hodnota není jedinečná. Identifikátor hardwaru neobsahuje žádné osobní informace a informace o softwaru ani informace o datech, která mohou být uložena v počítači. Rovněž nezahrnuje žádné informace o specifickém provedení nebo modelu počítače. Identifikátor hardwaru identifikuje pouze počítač, a to výhradně pro účely aktivace.

  Během aktivace můžete také poskytnout osobní kontaktní údaje (jméno a adresu), pokud chcete produkt zaregistrovat u společnosti Microsoft.

  Průvodce aktivací systému Office může zjistit a tolerovat změny v konfiguraci počítače. Menší upgrady hardwaru nevyžadují opakovanou aktivaci. Pokud však celý počítač zcela přebudujete, bude pravděpodobně nutné produkt znovu aktivovat.
 • Jak jsou při aktivaci produktu chráněny osobní údaje zákazníka?

  Společnost Microsoft považuje respektování a ochranu osobních údajů zákazníků za velmi důležité hodnoty. Pokud produkt nezaregistrujete, žádné informace shromážděné během procesu aktivace nebudou použity k identifikaci vaší osoby.
 • Je aktivace totéž co registrace?

  Ne. Aktivace produktu není totéž jako jeho registrace. Pokud chcete, můžete během aktivace produktu dobrovolně poskytnout své jméno a kontaktní údaje a produkt zaregistrovat. Pokud chcete v budoucnu dostávat informace o aktualizacích produktu, servisních aktualizacích a zvláštních nabídkách, měli byste produkt zaregistrovat.
 • Jak lze zjistit, zda již byl produkt aktivován?

  Pokud jste produkt již aktivovali, průvodce aktivací se nespustí. Při pokusu o spuštění průvodce aktivací pro produkt, který již byl aktivován, se zobrazí následující zpráva:
  Tento produkt je již aktivován.
 • Přestane produkt fungovat, pokud jej neaktivuji?

  Ne. Bude však pracovat v režimu se sníženou funkčností.
 • Co je režim se sníženou funkčností?

  V režimu se sníženou funkčností aplikace fungují podobně jako prohlížeče. Při spuštění v režimu sníženou funkčností nejsou k dispozici mnohé položky nabídky (zobrazují se šedě), čímž je blokován přístup k daným funkcím. Režim se sníženou funkčností zahrnuje například následující omezení:
  • Nelze vytvářet nové dokumenty.
  • Existující dokumenty si můžete prohlížet, ale nemůžete je upravovat.
  • Dokumenty můžete vytisknout, ale nemůžete je uložit.
  Žádné existující soubory ani dokumenty systému Office nebudou poškozeny a systém Office bude možné z režimu se sníženou funkčností jednoduše převést postupem podle pokynů uvedených na obrazovce.
 • Jak lze aktualizovat informace související s aktivací produktu?

  Chcete-li se ujistit o správnosti informací, které jste poskytli společnosti Microsoft prostřednictvím Průvodce aktivací systému Office, můžete se na společnost Microsoft kdykoli obrátit a zkontrolovat a aktualizovat poskytnuté informace. U některých produktů systému Office k tomu můžete použít Průvodce aktivací systému Office prostřednictvím Internetu nebo po telefonu. Nemáte-li tyto možnosti k dispozici, můžete všechny informace, které jste poskytli, aktualizovat nebo změnit zasláním popisu změn, které chcete provést, spolu s vaším ID produktu (uvedeným v dialogovém okně, které se zobrazí po kliknutí na příkaz O aplikaci <název aplikace> v nabídce Nápověda libovolné aplikace systému Office) na dále uvedenou adresu. Společnost Microsoft informace aktualizuje tak, aby odrážely všechny opravy a změny, které si přejete provést. Je důležité, abyste uvedli svůj kód Product ID – jinak společnost Microsoft nebude moci přesně identifikovat váš aktivační záznam.
  Microsoft
  Attn: Microsoft Product Activation
  One Microsoft Way
  Redmond, Washington 98052-6399
 • Proč se zobrazují upozornění, že mám produkt aktivovat?

  Pokud neprovedete aktivaci produktu Office, bude se při každém spuštění kterékoli aplikace Office zobrazovat připomenutí, že je třeba produkt aktivovat.
 • Existuje více než jeden typ licence produktu?

  Ano. Existují následující typy licencí:
  • Trvalá licence
  • Předplatné koncového uživatele

   Poznámka: Od srpna 2001 není ve Spojených státech k dispozici předplacená licence na sadu Office XP.
  • Licence ke zkušební verzi produktu
 • Co je trvalá licence?

  Trvalá licence vám poskytuje licenci k užívání aplikací systému Office tak dlouho, dokud tento produkt budete vlastnit.

  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  828958 Prostředky, které vám pomohou s aktivací licence v aplikacích systému Microsoft Office
 • Co je předplacená licence koncového uživatele?

  Předplacená licence koncového uživatele umožňuje používat systém Office po předem určenou dobu. Tato doba trvá 12 měsíců a začíná při aktivaci kopie systému Office. Na konci předplaceného období lze licenci obnovit. Rozhodnete-li se licenci neobnovovat, můžete aplikace systému Office spustit jen pětkrát a poté produkt přejde do režimu se sníženou funkčností.

  Kopie systému Office s předplacenou licencí koncového uživatele je svázána s počítačem, do kterého je nainstalována; nelze ji prodat ani přesunout do jiného počítače. Licenci lze prodat pouze společně s počítačem. Při převodu vlastnictví licence je nutné kontaktovat pracovníka služeb pro zákazníky.

  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  293191 Jak aktivovat předplacenou licenci koncového uživatele v sadě Office XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Co je licence ke zkušební verzi produktu?

  Licence ke zkušební verzi produktu umožňuje používat produkt systému Office za účelem jeho vyzkoušení po dobu jednoho měsíce.

  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  828958 Prostředky, které vám pomohou s aktivací licence v aplikacích systému Microsoft Office
 • Kolikrát mohu aktivaci přeskočit?

  U produktů s trvalou licencí můžete aktivaci přeskočit 50krát. U předplacených licencí koncového uživatele lze aktivaci přeskočit 20krát. V případě licence ke zkušební verzi produktu můžete aktivaci přeskočit pětkrát. Pokud produkt neaktivujete během povoleného počtu spuštění aplikace systému Office, začnou se aplikace systému Office spouštět v režimu se sníženou funkčností.
 • Kolik instalací je možné provést na jednu licenční smlouvu koncového uživatele? Mohu produkt nainstalovat na svůj přenosný i stolní počítač? Kolikrát mohu produkt přeinstalovat s možností aktivace?

  Odpovědi na tyto otázky a další otázky související se zásadami aktivace jsou k dispozici na následujícím webu společnosti Microsoft:
Další informace o aktivaci produktu a další nejčastější dotazy k aktivaci produktů společnosti Microsoft naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:

Odkazy

Další informace o aktivaci produktu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
300273 Verzi výrobce OEM v sadě Office XP nelze aktivovat vícekrát
Další informace o problémech, které se mohou vyskytnout při spuštění systému Office v režimu snížené funkčnosti, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
316032 Při pokusu o úpravu starších nebo nových dokumentů v sadě Office XP a sadě Office 2003 se zobrazí chybová zpráva Tento příkaz není k dispozici, protože dokument je uzamčen pro úpravy
Vlastnosti

ID článku: 293151 - Poslední kontrola: 4. 5. 2010 - Revize: 1

Váš názor