POSTUPY: Vypnutí funkce Zobrazovat podrobné chybové zprávy protokolu HTTP aplikace Internet Explorer 5.x a 6.x na straně serveru

Důrazně všem uživatelům doporučujeme, aby v počítačích se systémem Microsoft Windows Server 2008 upgradovali Internetovou informační službu na verzi 7.0. Služba IIS 7.0 výrazně zvyšuje zabezpečení webové infrastruktury. Další informace související se zabezpečením služby IIS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o službě IIS 7.0 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Souhrn

Tento článek podrobně popisuje různé metody vypnutí funkce Zobrazovat podrobné chybové zprávy protokolu HTTP na serveru.


Úvod

Při přístupu k webovým stránkám z aplikace Internet Explorer 5.x a Internet Explorer 6.x se může stát, že vlastní text zprávy HTTP 500 odeslané prohlížeči bude maskován podrobnou chybovou zprávou aplikace Internet Explorer. Přestože tuto funkci lze pro každého klienta ručně vypnout, tento článek rovněž nabízí několik alternativních řešení na straně serveru, které zabraňují zobrazení těchto podrobných chybových zpráv.

V souladu se specifikací HTTP 1.1 Internetová informační služba (IIS) 5.0 vrátí stavový kód 500 pro libovolnou odezvu, která není zpracována jiným stavovým kódem 1xx, 2xx, 3xx, 4xx nebo 5xx, například 302 – Objekt přesunut nebo 404 – Soubor nenalezen. Vzhledem k tomu, že služba IIS 4.0 striktně nedodržuje RFC 2616, vrací chyby jazyka VBScript s využitím stránek ASP se stavovým kódem 200.

Další informace o specifikaci HTTP 1.1 naleznete na následujícím webu: Pro několik často používaných stavových kódů existují podrobné chybové zprávy, které aplikace Internet Explorer 5.x zobrazuje a které efektivně maskují vlastní textovou zprávu odeslanou serverem. Tyto podrobné chybové zprávy se však zobrazí pouze v případě, že odezva odeslaná klientovi je menší nebo rovna zadané prahové hodnotě. Aby se například zobrazil přesný text odezvy HTTP 500, musí být délka obsahu větší než 512 bajtů.

Další informace o všech stavových kódech, které zobrazují podrobné chybové zprávy, a umístění registru pro odpovídající prahovou hodnotu chyby pro přepsání této chybové zprávy naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
218155 Popis chybových zpráv protokolu HTTP (Hypertext Transport Protocol)
K zobrazení skutečných zpráv, které webový server odešle, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1

 1. Pomocí následujícího postupu vypněte v prohlížeči možnost zobrazování podrobných chybových zpráv:
  1. V aplikaci Internet Explorer 5.x a 6.x klikněte v nabídce Nástroje na položku Možnosti Internetu.
  2. Na kartě Upřesnit v části Procházení kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat podrobné chybové zprávy protokolu HTTP a klikněte na tlačítko OK.
  3. Zavřete prohlížeč.
 2. Pomocí sady Internet Explorer Administration Kit nebo systémových zásad doručte možnost Zobrazovat podrobné chybové zprávy protokolu HTTP klientům. Další informace o postupu při konfiguraci funkce Custom ASP Errors naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Metoda 2

 1. Pomocí funkce Custom ASP Errors služby IIS 5.0 doplňte do odezvy, které server odešle, dostatek znaků, aby byly přepsány podrobné chybové zprávy. Chcete-li stáhnout funkci Custom ASP Errors, přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 2. Implementujte tuto výplň. Použijte funkci String jazyka VBScript k vrácení řetězce stejných znaků, který je o jeden delší než hodnota ErrorThreshold, kterou aplikace Internet Explorer 5.x používá k zobrazení podrobné chybové zprávy. Například přidejte následující řádek bezprostředně před značku </body> souboru 500-100.asp:
  <% Response.Write String(513, "_") %>
 3. Nakonfigurujte obecnou chybu 500 tak, aby bylo použito nastavení Type=URL a 500-100.asp místo nastavení Type=Default. Ve výchozím nastavení je chyba 500 nakonfigurována tak, aby bylo použito nastavení Type=Default.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  224070 Vytvoření vlastních chybových stránek ASP
  POZNÁMKA: Služba IIS interně zpracovává některé odezvy HTTP 500, které jsou odeslány klientovi, jako jiný stavový kód HTTP. Tento interní stavový kód je před odesláním odezvy klientovi změněn na hodnotu 500. Je tomu tak u metody Response.Status ASP. V těchto případech není vlastní kód chyby ASP ve službě IIS kontrolován. Chcete-li se těmto situacím vyhnout, použijte filtr ISAPI (Internet Server Application Programming Interface), který určuje stavový kód odesílaný klientovi poté, co služba IIS zpracuje danou stránku.

Metoda 3

Použijte filtr ISAPI, který vynutí, aby délka obsahu všech odezev HTTP 500 byla větší než 512 bajtů, a efektivně doplní všechny odezvy 500 tak, aby byly dostatečně dlouhé a přepsaly nastavení podrobných chybových zpráv v aplikaci Internet Explorer 5.x a 6.x. Padresponse.exe je ukázkový filtr ISAPI (a jeho zdrojový kód), který ukazuje, jak doplnit odezvy odesílané klientovi (na základě přijetí stavového kódu HTTP 500).

Následující soubor je k dispozici na webu služby Stažení softwaru:
Datum vydání: 27. dubna 2001

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Odkazy

Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
261200 Zobrazení chyb HTTP 500 místo chyby ASP ze souboru 500-100.asp
150312 Postupy: Instalace knihovny DLL filtru ISAPI
Vlastnosti

ID článku: 294807 - Poslední kontrola: 29. 11. 2013 - Revize: 1

Váš názor