Známé problémy pro rozhraní.NET Framework 4.5.2

Souhrn

Tento článek seznamů, které známé problémy, které může docházet po instalaci rozhraní.NET Framework Microsoft 4.5.2. Další informace o těchto problémech a řešeních, které jsou k dispozici získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Problémy produktu pro rozhraní.NET Framework 4.5.2

Článek znalostní báze Microsoft Knowledge BasePopis
KB2971001 Neobvyklé změny měřítka pro některé aplikace model Windows Forms pomocí rozhraní.NET Framework 4.5.2
KB2971004 Obor názvů kvalifikace problém při překompilovat VB.NET aplikace k rozhraní.NET Framework 4.5.2
KB2971005 Aplikace může dojít k chybám kompilace při cílení na rozhraní.NET Framework 4.5.2
KB2909958 Výjimky v prostředí Windows PowerShell, jiné dynamické jazyky a dynamicky spuštěný kód jazyka C# při volání kód, který je cílen rozhraní.NET Framework některé metody
KB2964071 SqlClient lze odeslat pořadových čísel v rozhraní.NET Framework 4.5.2
KB2867723 Nelze otevřít nebo vytvořit soubory v jazyce JavaScript nebo C++ projektů v Visual Studio 2012 po instalaci rozhraní.NET Framework 4.5.1 nebo rozhraní.NET Framework 4.5.2
Vlastnosti

ID článku: 2962547 - Poslední kontrola: 19. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor