Konfigurace příležitostného zamykání v systému Windows

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Souhrn

Ve výchozím nastavení je příležitostné uzamčení povoleno u klientů protokolu SMB s některým z operačních systémů Windows uvedených v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt. Příležitostné uzamčení umožňuje klientům uzamčení souborů a ukládání informací do místní mezipaměti bez rizika změny souboru jiným uživatelem. Díky této funkci dojde ke zvýšení výkonu u řady operací se soubory, může se však snížit výkon u ostatních operací, protože server, který udělí příležitostné uzamčení, musí spravovat přerušení uzamčení při požadavku jiného uživatele na přístup k souboru.

Poznámky k systému Windows Vista
  • Klíče registru příležitostného uzamčení jsou platné pouze v případě použití tradičního protokolu SMB (SMB1). V případě použití protokolu SMB2 nelze příležitostné uzamčení vypnout. Protokol SMB2 zavedený v systému Windows Vista umožňuje rychlejší komunikaci mezi počítači se systémem Windows Vista a systémem Windows Server s kódovým názvem Longhorn.
  • Pokud zakážete příležitostné uzamčení, pak v systému Windows Vista selže funkce Soubory offline.

Další informace

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Umístění položky registru pro příležitostné uzamčení je jiné, než bylo v systému Microsoft Windows NT. V novějších verzích systému Windows lze příležitostné uzamčení zakázat nastavením hodnoty 1 u následující položky registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\
OplocksDisabled REG_DWORD 0 nebo 1
Výchozí hodnota: 0 (není zakázáno)
Poznámka: Položka registru OplocksDisabled konfiguruje klienty systému Windows na to, aby požadovali nebo nepožadovali příležitostné uzamčení u vzdáleného souboru.

Umožnění příležitostného uzamčení můžete také odepřít, a to nastavením hodnoty 0 u následující položky registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
EnableOplocks REG_DWORD 0 nebo 1
Výchozí hodnota: 1 (povoleno)
Poznámka: Položka EnableOplocks konfiguruje u serverů se systémem Windows, zda povolí nebo odepřou příležitostné uzamčení místních souborů. Tyto servery zahrnují pracovní stanice, které sdílejí soubory.

Pomocí následujících hodnot můžete kromě toho příležitostné uzamčení optimalizovat u počítačů se systémem Windows, u kterých je příležitostné uzamčení uděleno.

Následující hodnota určuje minimální propustnost propojení, kterou server dovolí před zakázáním nezpracovaného a příležitostného uzamčení pro toto připojení:
MinLinkThroughput REG_DWORD 0 až neomezený počet bajtů za sekundu
Výchozí hodnota: 0
Následující hodnota určuje maximální povolenou dobu zpoždění propojení. Pokud zpoždění tuto hodnotu překročí, server pro toto připojení zakáže vstupně/výstupní nezpracované uzamčení a příležitostné uzamčení.
MaxLinkDelay REG_DWORD 0 až 100 000 sekund
Výchozí hodnota: 60
Následující hodnota určuje dobu, po kterou server čeká na odpověď klienta na požadavek na přerušení příležitostného uzamčení. Nižší hodnoty umožňují rychlejší rozpoznání chyb klientů, můžou však způsobit ztrátu dat uložených v mezipaměti.
OplockBreakWait REG_DWORD 10 až 180 sekund
Výchozí hodnota: 35
Poznámka: Změny registru se projeví až po restartování počítače.
Vlastnosti

ID článku: 296264 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor