Oprava: Nelze použít nestandardní kvalifikátor v dohodě a identitu pro rozšíření schématu služby EDIFACT v BizTalk serveru

Příznaky

Předpokládají implementaci výměny Electronic data interchange (EDI) v Microsoft BizTalk Server. Chcete-li použít nestandardní kvalifikátor pro obchodního partnera, postupujte takto:

 • Vytvořte nový projekt Visual Studio BizTalk.
 • Přidat rozšíření schématu služby EDIFACT, které je k dispozici ve výchozím nastavení BizTalk Server Setup.By, tohoto schématu je uložena v následujícím umístění:

  \XSD_Schema\EDI nnnnC:\Program Files\Microsoft BizTalk Server
  Poznámka: V této cestě nnnn je číslo verze serveru BizTalk Server, který jste nainstalovali. Název schématu je "Edifact_ServiceSchemaExtension.xsd."
 • Otevřete schéma a potom přidejte hodnotu, která má pro segmenty UNB2.2 a UNB3.2. Například přidáte "ZZ" jako hodnotu.
 • Nasazení schématu.
 • Vytvoření nové strany příjemce pomocí nového profilu a novou identitu, takto:

  • Vytvoření nové identity pomocí vlastní výčet ("ZZ," jako zadaný v kroku 3).
  • Vytvořte smlouvu pomocí nově vytvořené identity ("ZZ").
 • Pomocí nového profilu a novou identitu vytvořte nové strany odesílatele.
 • Vytvořte novou smlouvu mezi oběma stranami.
 • V dohodě o nastavení UNB2.2 a UNB3.2 jako "ZZ".
V takovém případě může zobrazit následující chybová zpráva:

Identity QualifierIdentity:ZZ: příjemce v profilu již existuje. (Microsoft.BizTalk.B2B.PartnerManagement).

Řešení

Informace o kumulativní aktualizaci

Oprava, která řeší tento problém je zahrnuta v kumulativní aktualizace 3 pro BizTalk Server 2013 a v kumulativní aktualizaci 1 pro BizTalk Server 2013 R2.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Odkazy

Informace o aktualizacích service Pack a kumulativní aktualizace seznamu pro BizTalk Server naleznete v tématu KB 2555976: Service pack a kumulativní aktualizace seznamu pro BizTalk Server .

Další informace o opravách hotfix serveru BizTalk Server naleznete v tématu KB 2003907: informace o podporu Service Pack a opravy hotfix BizTalk .
Vlastnosti

ID článku: 2976004 - Poslední kontrola: 19. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor