Nová jednotka nebo namapovaná síťová jednotka není v programu Průzkumník Windows k dispozici

Příznaky

Pokud:
 • vytvoříte nový svazek na místním disku,
 • připojíte vyměnitelný disk s existujícími svazky,
 • připojíte vyměnitelnou jednotku (například disketovou jednotku USB nebo kartu flash PCMCIA),
 • přidáte do počítače fyzický pevný disk nebo jednotku CD-ROM,
 • používáte soubory offline a určíte položky, které mají být synchronizovány po přihlášení,
můžete zaznamenat kterýkoli z následujících příznaků:
 • Existující namapovaná síťová jednotka není v programu Průzkumník Windows k dispozici.
 • Nová jednotka není v programu Průzkumník Windows k dispozici.
 • Nová jednotka se sice v programu Průzkumník Windows zobrazí, ale po jejím otevření se zobrazí obsah existující jednotky.
 • V programu Průzkumník Windows je zobrazena existující jednotka, ale po jejím otevření se zobrazí obsah nové jednotky.
 • Po spuštění počítače může být síťová jednotka nahrazena novou jednotkou.
 • Po odpojení nové jednotky má namapovaná síťová jednotka stejné písmeno logické jednotky, které měla před přidáním nové jednotky.
 • Po spuštění počítače se může zobrazit následující chybová zpráva:
  Název místního zařízení je již používán.
Poznámka: Nové zařízení (nebo jednotka) se může zobrazit ve Správci zařízení nebo v konzole Správa disků.

Příčina

K tomuto chování dochází, pokud namapujete síťovou jednotku na první dostupné písmeno jednotky po písmenech místních svazků a jednotek CD-ROM. Správce připojení, který přiřazuje písmena jednotek svazkům, při instalaci nového zařízení nebo svazku nerozpozná namapovanou síťovou jednotku a přiřadí novému zařízení nebo svazku další dostupné písmeno jednotky. To způsobí kolizi s existující namapovanou síťovou jednotkou.

Řešení

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix dodávaná společností Microsoft. Tato oprava hotfix je však určená pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Instalujte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedené potíže příliš neobtěžují, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu obsahovat.

Pokud je k dispozici oprava hotfix ke stažení, na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base naleznete oddíl Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení). Pokud zde tento oddíl není uveden, požádejte o poskytnutí opravy hotfix středisko technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft.

Poznámka: Máte-li jakékoli další dotazy nebo je-li třeba vyřešit nějaké potíže, je možné, že pro ně bude nutné vytvořit samostatný požadavek na služby. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft a možnost vytvoření samostatného požadavku na služby naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve formuláři Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení) jsou uvedeny jazyky, v nichž je oprava hotfix k dispozici. Pokud seznam neobsahuje váš jazyk, znamená to, že daná oprava hotfix v tomto jazyku není k dispozici.

Požadavky

Aby bylo možné nainstalovat tuto opravu hotfix, musí být v počítači nainstalovaná aktualizace Windows XP Service Pack 2.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix je třeba restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné dříve vydané opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Windows XP s aktualizací SP2, verze platformy x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mountmgr.sys5.1.2600.322242,36825-Sep-200711:23x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.32222,142,72025-Sep-200712:05x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.32222,062,84825-Sep-200711:26x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.32222,020,86425-Sep-200711:26x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.32222,185,85625-Sep-200712:07x86SP2SP2QFE

Jak potíže obejít

Jestliže chcete tomuto problému zabránit, přiřaďte nově namapované síťové jednotce nejvyšší dostupné písmeno jednotky.

Chcete-li problém vyřešit, pokud se nový svazek zobrazí v konzole Správa disků, určete pro nové zařízení nebo svazek jiné písmeno jednotky. Postupujte následujícím způsobem:
V programu Průzkumník Windows budou nyní zobrazeny jak namapované síťové jednotky, tak nově nainstalovaná jednotka.

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Další informace

Systém Windows XP ve výchozím nastavení přiřazuje namapovaným síťovým jednotkám nejvyšší dostupné písmeno jednotky počínaje písmenem Z, aby se předešlo kolizím písmen jednotek. Avšak systém Windows 2000 ve výchozím nastavení přiřazuje namapovaným síťovým jednotkám další dostupné písmeno jednotky po písmenech, jež jsou přiřazena místním svazkům a jednotkám CD-ROM.

Po dokončení instalace této opravy hotfix bude novým jednotkám, které jsou k tomuto systému připojeny poprvé, přiřazeno další dostupné písmeno jednotky ze všech místních nebo namapovaných síťových jednotek. Po opakovaném připojení k systému je pro tuto jednotku vždy použito stejné písmeno, a to i v případě, že toto písmeno jednotky bylo znovu použito k mapování síťové jednotky. Pokud však písmeno jednotky bylo znovu použito k mapování síťové jednotky, dojde ke konfliktu s písmenem jednotky. Tento konflikt může mít za následek nedostupnost dané jednotky.

Synchronizace souborů offline mapuje dočasnou jednotku prvnímu dostupnému písmenu jednotky. Pokud stejné písmeno jednotky používá přihlašovací skript pro namapování síťové jednotky, zobrazí se následující chybová zpráva:
chyba 85: Název místního zařízení je již používán.
Vlastnosti

ID článku: 297694 - Poslední kontrola: 1. 12. 2008 - Revize: 1

Váš názor