Poslední podporovaná verze aplikace Visual C++ ke stažení

Platí pro: Visual Studio 2010Visual Studio 2012Visual Studio 2013

Shrnutí


Tento článek obsahuje odkazy ke stažení posledních verzí aplikace Microsoft Visual C++.

Visual Studio 2015, 2017 a 2019


Stáhněte si balíček Microsoft Visual C++ Redistributable pro Visual Studio 2015, 2017 a 2019. Následující aktualizace jsou nejnovější podporované redistribuovatelné balíčky Visual C++ pro Visual Studio 2015, 2017 a 2019. Zahrnuta je základní verze Universal C Runtime, podrobnosti naleznete v MSDN.

Poznámka Visual C++ 2015, 2017 a 2019 sdílejí stejné, opětovně distribuovatelné soubory.

Například instalace opětovně distribuovatelného softwaru Visual C ++ 2019 ovlivní programy vytvořené také s Visual C ++ 2015 a 2017. Instalace dále distribuovatelné verze Visual C++ 2015 však nenahradí novější verze souborů nainstalovaných dále distribuovatelných verzí Visual C++ 2017 a 2019.

Tato funkce se liší od všech předchozích verzí Visual C++, protože každá z nich měla vlastní soubory běhového prostředí, které nejsou sdílené s ostatními verzemi.

Visual Studio 2013 (VC++ 12.0)


Další informace naleznete v části C++ Runtime pro aplikace s Windows 8.1 na blogu VC++ Team Blog.

Visual Studio 2012 (VC++ 11.0)


Stáhněte si aktualizaci Microsoft Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2012 Update 4. Tento soubor představuje nejnovější podporovaný redistribuovatelný balíček Visual C++ pro Visual Studio 2012.

Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1


  • Stáhněte si balíček Visual Studio 2010 Service Pack 1 (Instalační program). Tento soubor představuje nejnovější podporovanou aktualizaci Service Pack Visual C++ pro Visual Studio 2010.
  • Stáhněte si aktualizaci Microsoft Visual C++ 2010 Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update. Tento soubor představuje nejnovější podporovanou aktualizaci redistribuovatelného balíčku Visual C++ pro Visual Studio 2010.

Visual Studio 2008 (VC++ 9.0) SP1


Visual C++ redistribuovatelné balíčky


Balíčky Visual C++ Redistributable Packages instalují komponenty běhového prostředí knihoven Visual C++ do počítače, který nemá nainstalované knihovny Visual C++. Knihovny jsou nezbytné ke spouštění aplikací, které jsou vyvíjeny pomocí příslušné verze knihovny Visual C++.

 

Pro sadu Visual Studio 2008

Tyto balíčky instalují komponenty běhového prostředí knihoven C Runtime (CRT), Standard C++, ATL, MFC, OpenMP a MSDIA. Jsou instalovány do nativní mezipaměti sestav, známé také jako složka WinSxS. Jsou instalovány ve verzích operačních systémů Windows, které podporují sestavení vedle sebe, f nebo knihovny podporující modely rozmístění vedle sebe (CRT, STL, ATL, MFC, OpenMP).
 

Aktualizace zabezpečení Microsoft Foundation Class Library

Byl zjištěn problém se zabezpečením Tento problém způsobuje chybu zabezpečení aplikace Microsoft Foundation Class Library v systému s Windows, který používá Visual C++ Redist. Balíčky aktualizace zabezpečení Microsoft Foundation Class Library v tomto článku obsahují nejaktuálnější distribuovatelné soubory pro Visual Studio.