Poslední podporovaná verze aplikace Visual C++ ke stažení

Platí pro: Visual Studio Professional 2010Visual Studio Premium 2010Visual Studio Ultimate 2010 Více

Shrnutí


Tento článek obsahuje odkazy ke stažení posledních verzí aplikace Microsoft Visual C++.

Visual Studio 2017


Stáhněte si balíček Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2017. Následující aktualizace představují nejnovější podporované redistribuovatelné balíčky Visual C++ pro Visual Studio 2017:

Visual Studio 2015


Stáhněte si aktualizaci Microsoft Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2015 Update 3. Tento soubor představuje nejnovější podporovaný redistribuovatelný balíček Visual C++ pro Visual Studio 2015. 

Visual Studio 2013 (VC++ 12.0)


Další informace naleznete pod položkou Blog týmu VC++.

Visual Studio 2012 (VC++ 11.0)


Stáhněte si aktualizaci Microsoft Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2012 Update 4. Tento soubor představuje nejnovější podporovaný redistribuovatelný balíček Visual C++ pro Visual Studio 2012.

Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1


  • Stáhněte si balíček Visual Studio 2010 Service Pack 1 (Instalační program). Tento soubor představuje nejnovější podporovanou aktualizaci Service Pack Visual C++ pro Visual Studio 2010.
    Poznámka Tento webový instalační program stáhne a nainstaluje aplikaci Visual Studio 2010 Service Pack 1. Během instalace je potřeba připojení k internetu. Tento instalační program je určen pro všechny verze aplikace Visual Studio 2010 (Express, Professional, Premium, Ultimate a Test Professional).
  • Stáhněte si aktualizaci Microsoft Visual C++ 2010 Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update. Tento soubor představuje nejnovější podporovanou aktualizaci redistribuovatelného balíčku Visual C++ pro Visual Studio 2010.

Visual Studio 2008 (VC++ 9.0) SP1


  • Stáhněte si balíček Visual Studio 2008 Service Pack 1 (Instalační program). Tento soubor představuje nejnovější podporovanou aktualizaci Service Pack Visual C++ pro Visual Studio 2008.
    Poznámka: Tento soubor ke stažení nainstaluje aplikaci Visual Studio 2008 Service Pack 1 a rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 SP1. Aktualizace SP1 řeší problémy, které byly nalezeny prostřednictvím kombinace zpětné vazby zákazníků, partnerů a interního testování. Tyto aktualizace Service Pack nabízí uživatelům aplikací Visual Studio a .NET Framework rychlejší reakce, lepší stabilitu a výkon. 
  • Stáhněte si aktualizaci Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update. Tento soubor představuje nejnovější aktualizaci redistribuovatelného balíčku Visual C++ pro Visual Studio 2008.

     

Další informace


Více o redistribuovatelných balíčcích aplikace Visual C++

Balíčky Visual C++ Redistributable Packages instalují komponenty běhového prostředí knihoven Visual C++ do počítače, který nemá nainstalované knihovny Visual C++. Knihovny jsou nezbytné ke spouštění aplikací, které jsou vyvíjeny pomocí příslušné verze knihovny Visual C++.
 

Více o redistribuovatelných balíčcích Visual C++ pro aplikaci Visual Studio 2008

Tyto balíčky instalují komponenty běhového prostředí knihoven C Runtime (CRT), Standard C++, ATL, MFC, OpenMP a MSDIA. U knihoven, které podporují modely simultánního nasazení (CRT, STL, ATL, MFC, OpenMP) se instalují do nativní mezipaměti sestavení, také známé jako složka WinSxS v těch verzích operačního systému Windows, které podporují simultánní sestavy.
 

Více o aktualizaci zabezpečení MFC dál šiřitelných balíčků Visual C++

Byl zjištěn problém se zabezpečením Tento problém vede ke zranitelnosti aplikace MFC v systému Windows pomocí Visual C++ Redist. Balíčky aktualizace zabezpečení MFC v tomto článku obsahují nejaktuálnější redistribuovatelné soubory pro aplikaci Visual Studio.