Při opravě nebo instalaci funkce sady Office se zobrazí chybová zpráva "Chyba 1706. Instalační program nemůže nalézt požadované soubory"

Příznaky

Po vložení disku CD-ROM sady Microsoft Office kvůli opravě instalace sady Office nebo kvůli instalaci funkce nastavené na možnost Nainstalovat při prvním použití se může zobrazit následující chybová zpráva:
Chyba 1706. Instalační program nemůže najít požadované soubory. Zkontrolujte připojení k síti, případně jednotku CD-ROM. Další možná řešení tohoto problému lze nalézt v souboru C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\1033\Setup.hlp.

Příčina

K tomuto problému může dojít, jsou-li splněny všechny následující podmínky:
 • Sada Office byla původně nainstalována ze síťové instalace pro správu.
 • Síťová instalace pro správu již není k dispozici.
 • Pokoušíte se použít disk CD-ROM sady Office, když vás Instalační služba systému Windows vyzve k určení zdrojového umístění sady Office.
 • Po zobrazení výzvy k vložení disku CD jste klepli na tlačítko Storno.
Soubory v instalaci pro správu jsou nekomprimované, zatímco soubory na disku CD-ROM sady Office jsou komprimované a systém Windows nedokáže vyřešit potíže s rozdíly mezi těmito dvěma typy zdrojů.

Řešení

Vyřešení tohoto problému závisí na tom, zda můžete získat přístup k síťové instalaci pro správu. Podle situace použijte následující metody.

Použití alternativní síťové instalace pro správu

Není-li původní instalace, ze které byla sada Office nainstalována, dostupná, lze použít jinou instalaci pro správu jako umístění zdrojových souborů sady Office. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Spustit zadejte příkaz podle následujícího příkladu a potom klepněte na OK
  nová síťová cesta\Setup.exe /fvm název balíčku.msi
  , kde nová síťová cesta je plná cesta k alternativní síťové instalaci pro správu a název balíčku je název balíčku s příponou MSI Instalační služby systému Windows v kořenové složce této instalace pro správu (například Proplus.msi).

 3. Po dokončení aktualizace klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Zvolíte-li tento postup, použije Instalační služba systému Windows nové umístění serveru kdykoli bude potřeba přeinstalovat, opravit nebo přidat funkci do instalace sady Office.

Vytvoření instalace pro správu na disku počítače

Nemáte-li přístup k síťové instalaci pro správu, ale současně máte více než 700 MB volného místa na pevném disku, můžete vytvořit instalaci pro správu na pevném disku a tu pak použít jako umístění zdrojových souborů sady Office. Použijte následující postup.

Poznámka: K vytvoření instalace pro správu je třeba použít verzi Enterprise Edition sady Office.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

281934 Chyby při instalaci sady Office XP z příkazové řádky pomocí příkazu Setup.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 1. Vložte disk CD-ROM sady Office.
 2. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 3. Do pole Spustit zadejte příkaz podle následujícího příkladu a potom klepněte na tlačítko OK
  jednotka CD-ROM:\Setup /a
  , kde jednotka CD-ROM je písmeno přiřazené jednotce CD-ROM.

 4. V dialogovém okně Instalace pro správu určete umístění instalace pro správu sady Office na pevném disku a potom zadejte kód Product Key (CD key). Klepněte na tlačítko Další.
 5. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko OK.
 6. Způsobem uvedeným v části Použití alternativní síťové instalace pro správu změňte zdrojové umístění souborů sady Office na instalaci pro správu umístěnou na pevném disku.

Použití jednotky CD-ROM jako zdrojového umístění sady Office

Chcete-li použít jako zdrojové umístění souborů sady Office jednotku CD-ROM, je třeba odstranit sadu Office a pak provést novou instalaci z jednotky CD-ROM. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Ukončete všechny aplikace sady Office.
 2. Poklepejte na ovládací panel Přidat nebo odebrat programy.
 3. Poklepejte na položku nainstalovaného produktu Microsoft Office 2003 nebo Microsoft Office XP.
 4. V dialogovém okně Možnosti režimu údržby vyberte možnost Odinstalovat sadu Office a klepněte na tlačítko Další.
 5. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte odebrání sady Office.
 6. Když je sada odebrána, klepněte na tlačítko OK.
 7. Vložte disk CD-ROM sady Office 2003 nebo Office XP.
 8. Podle pokynů v dialogových oknech instalačního programu nainstalujte sadu Office z disku CD-ROM.

  Poznámka: Použijete-li kód CD key, který není kódem hromadné licence, bude nutné po dokončení instalace z disku CD-ROM produkt Office aktivovat.

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o potíže v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Další informace

Další články o řešení potíží s instalačním programem sady Office XP: Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

828451 Aktualizace Service Pack, aktualizace a opravy zabezpečení mohou vyžadovat disk CD-ROM sady Office XP

Vlastnosti

ID článku: 297834 - Poslední kontrola: 30. 10. 2008 - Revize: 1

Váš názor