PRB: Konfigurovaná identita je nesprávná pro účet IWAM

Příznaky

Při přechodu na existující stránku ASP (Active Server Pages) může prohlížeč vrátit chybovou zprávu „HTTP 500 – Vnitřní chyba serveru“ nebo „Chyba serverové aplikace“. V protokolu systémových událostí serveru naleznete po obdržení chybové zprávy dvě položky:
Zdroj: W3SVC
Chyba: Configured identity is incorrect (Konfigurovaná identita je nesprávná.)
a
Zdroj: DCOM
Chyba: Unable to logon IWAM_ComputerName (Nelze se přihlásit k účtu IWAM_NázevPočítače.)
Pokud pro aplikaci povolíte pouze základní ověřování a pokud ochranu aplikace nastavíte na hodnotu Nízká, začne aplikace znovu fungovat očekávaným způsobem. Jestliže navíc po obdržení této chyby vytvoříte novou aplikaci ASP, můžete na ni přejít, aniž by se zobrazily chyby.

Související chybové zprávy

Mohou se také zobrazit následující chybové zprávy:

V prohlížeči:
HTTP 500 – Vnitřní chyba serveru
-nebo-
Chyba serverové aplikace
Server při načítání aplikace během zpracovávání požadavku zjistil chybu. Podrobnější informace získáte z protokolu událostí. Obraťte se o pomoc na správce serveru.
V protokolu systémových událostí :
Zdroj: DCOM
Chyba: Služba DCOM zjistila chybu Přihlašovací chyba: Neznámé uživatelské jméno nebo špatné heslo a nemohla se přihlásit a spustit server: \IWAM_NÁZEV_SERVERU.
a
Zdroj: W3SVC
Chyba: Serveru se nezdařilo načíst aplikaci /LM/W3SVC/1/Root/op. Došlo k chybě: Proces serveru nemohl být spuštěn, neboť zkonfigurovaná identita je nesprávná. Zkontrolujte název uživatele a heslo.
-nebo-
Zdroj: Chyba W3SVC: Serveru se nezdařilo načíst aplikaci /LM/W3SVC/4/Root. Došlo k chybě: c000003b.
a
Zdroj: Chyba W3SVC: Aplikace modelu COM {3D14228D-FBE1-11d0-995D-00C04FD919C1} v /LM/W3SVC/4/Root nemohla aktivovat akci mimo proces.
Poznámka: Tato chybová zpráva se zobrazí v Internetové informační službě 6.0 (IIS 6.0), pokud je zaškrtnuto políčko Spustit webovou službu v izolovaném režimu služby IIS 5.0. Postup pro zaškrtnutí políčka Spustit webovou službu v izolovaném režimu služby IIS 5.0 naleznete v části Další informace v tomto článku.

Příčina

Uživatelská jména a hesla pro účty IUSR_NázevPočítače a IWAM_NázevPočítače jsou uložena ve třech umístěních:

 • metabáze serveru IIS (Internet Information Server),
 • Správce uživatelů pro domény (Windows NT) nebo Místní uživatelé a skupiny (Windows 2000),
 • Microsoft Transaction Server (Windows NT) nebo Služba komponent (Windows 2000).
Pokud uživatelská jména nebo hesla nejsou mezi těmito třemi umístěními synchronizována, obdržíte výše uvedené chybové zprávy.

Řešení

Chcete-li tyto potíže vyřešit, je třeba zajistit, aby hesla pro účty IUSR a IWAM ve všech třech výše uvedených umístěních byla synchronizována. Lze toho dosáhnout dvěma způsoby: hesla pro účty IWAM a IUSR můžete nastavit v nástroji Správce uživatelů (Windows NT) nebo Uživatelé a skupiny (Windows 2000) a hesla v metabázi serveru IIS změnit na stejné hodnoty, nebo naopak. Hesla můžete synchronizovat pomocí některé z následujících metod.

Poznámka: Pokyny k použití nástroje Administration Script Utility (Adsutil.vbs) a ke změně hesla na serveru Microsoft Transaction Server (MTS) nebo ve Službě komponent naleznete v části Další informace.

Metoda 1: Změna hesel v nástroji Správce uživatelů nebo Uživatelé a skupiny podle hesla v metabázi serveru IIS

 1. Na příkazovém řádku vyhledejte složku, která obsahuje soubor Adsutil.vbs. Pomocí nástroje Adsutil.vbs získejte hesla pro účty IWAM a IUSR z metabáze serveru IIS.
 2. Chcete-li změnit hesla účtu IUSR nebo IWAM v systému Windows NT, postupujte takto:

  1. V nabídce Start přejděte na příkaz Programy, potom na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Správce uživatelů pro domény. V nástroji Správce uživatelů pro domény můžete změnit informace o účtech pro všechny uživatelské účty a skupiny v systému Windows NT.
  2. Poklepejte na uživatele IUSR_NázevPočítače nebo IWAM_NázevPočítače a upravte příslušná hesla tak, aby odpovídala heslu v metabázi serveru IIS, získanému v kroku 1.
  Chcete-li změnit hesla účtu IUSR nebo IWAM v systému Windows 2000, postupujte takto:
  1. V nabídce Start přejděte na příkaz Programy, potom na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Správa počítače.
  2. Pod uzlem Systémové nástroje rozbalte klepnutím uzly Místní uživatelé a skupiny a Uživatelé. V uzlu uživatelů můžete změnit informace o účtech pro všechny uživatelské účty a skupiny v systému Windows 2000.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na účty IUSR_NázevPočítače nebo IWAM_NázevPočítače a potom klepněte na příkaz Nastavit heslo.
  4. Upravte hesla tak, aby odpovídala heslu v metabázi serveru IIS, získanému v kroku 1.
 3. Přejděte na stránku ASP, která vrátila chybovou zprávu, a zkontrolujte, zda byl problém vyřešen.

Metoda 2: Změna metabáze serveru IIS podle hesel účtů IUSR nebo IWAM

 1. Chcete-li změnit heslo účtu IUSR nebo IWAM v systému Windows NT, postupujte takto:

  1. V nabídce Start přejděte na příkaz Programy, potom na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Správce uživatelů pro domény. V nástroji Správce uživatelů pro domény můžete změnit informace o účtech pro všechny uživatelské účty a skupiny v systému Windows NT.
  2. Poklepejte na účty IUSR_NázevPočítače nebo IWAM_NázevPočítače a zadejte nová hesla.
  Chcete-li změnit heslo účtu IUSR nebo IWAM v systému Windows 2000, postupujte takto:
  1. V nabídce Start přejděte na příkaz Programy, potom na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Správa počítače.
  2. Pod uzlem Systémové nástroje rozbalte klepnutím uzly Místní uživatelé a skupiny a Uživatelé. V uzlu uživatelů můžete změnit informace o účtech pro všechny uživatelské účty a skupiny v systému Windows 2000.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na účty IUSR_NázevPočítače nebo IWAM_NázevPočítače a potom klepněte na příkaz Nastavit heslo. Zadejte nová hesla.
 2. Na příkazovém řádku vyhledejte složku, která obsahuje soubor Adsutil.vbs. Pomocí nástroje Adsutil.vbs nastavte hesla pro účty IWAM a IUSR v metabázi serveru IIS.
 3. Přejděte na stránku ASP, která vrátila chybovou zprávu, a zkontrolujte, zda byl problém vyřešen.
Poznámka: Ačkoli hesla na serveru Microsoft Transaction Server (Windows NT) a ve Službě komponent (Windows 2000) obvykle odpovídají metabázi serveru IIS, aktualizujte v případě, že k potížím nadále dochází, heslo účtu IWAM na serveru Microsoft Transaction Server (MTS) nebo ve Službě komponent. Další informace naleznete v sekci Změna hesla na serveru MTS nebo ve Službě komponent v části Další informace.

Prohlášení

Toto chování je záměrné.

Další informace

Použití nástroje Adsutil.vbs

Služba IIS poskytuje soubor skriptu s názvem Adsutil.vbs, pomocí kterého lze získat nebo nastavit hesla účtů IUSR a IWAM v metabázi serveru IIS. V systému Windows NT 4.0 je nástroj Adsutil.vbs obvykle umístěn ve složce <Jednotka>\WINNT\System32\Inetsrv\Adminsamples. V systému Windows 2000 je nástroj Adsutil.vbs umístěn ve složce <Jednotka>\Inetpub\Adminscripts.

V následující tabulce je uvedena syntaxe pro různé funkce nástroje Adsutil.vbs:

FunkceSyntaxe
Získání hesla účtu IUSRcscript.exe adsutil.vbs get w3svc/anonymoususerpass
Získání hesla účtu IWAMcscript.exe adsutil.vbs get w3svc/wamuserpass
Nastavení hesla účtu IUSRcscript.exe adsutil.vbs set w3svc/anonymoususerpass "heslo"
Změna účtu IUSR cscript.exe adsutil.vbs set w3svc/anonymoususername "uzivatelske_jmeno"
Nastavení hesla účtu IWAMcscript.exe adsutil.vbs set w3svc/wamuserpass "heslo"
Změna účtu IWAM cscript.exe adsutil.vbs set w3svc/WAMusername "uzivatelske_jmeno"

Poznámka: Pokud se pokusíte získat heslo v systému Windows NT 4.0, zobrazí se jako srozumitelný text. V systému Windows 2000 se však heslo zobrazí jako hvězdičky. Chcete-li v systému Windows 2000 získat heslo jako srozumitelný text, je třeba nástroj Adsutil.vbs upravit tak, aby zobrazoval heslo bez maskování. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Otevřete soubor Adsutil.vbs v Poznámkovém bloku.
 2. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Najít, zadejte text IsSecureProperty = True a klepněte na tlačítko Najít další.
 3. Změňte text „IsSecureProperty = True“ na „IsSecureProperty = False“.
 4. Změny v souboru Adsutil.vbs uložte a ukončete Poznámkový blok.

Změna hesla na serveru MTS nebo ve Službě komponent

Windows 2000

Služba IIS 5.0 poskytuje soubor Synciwam.vbs pro aktualizaci spouštěcí identity všech balíčků aplikací IIS COM+ spouštěných mimo proces. Skript Synciwam.vbs je umístěn ve složce <Jednotka>\Inetpub\AdminScripts. Skript Synciwam.vbs lze spustit pomocí nástroje CScript nebo WScript.

Chcete-li použít skript Synciwam.vbs, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
cscript.exe synciwam.vbs -v
Je možné, že bude nutné znovu spustit službu IIS, aby se projevily všechny změny. Chcete-li znovu spustit službu IIS, klepněte v nabídce Start na příkaz Spustit, zadejte příkaz iisreset a potom klepněte na tlačítko OK.

Poznámka: V případě použití skriptu Synciwam.vbs budou všechny mimo proces spouštěné aplikace (střední a vysoká izolace) nastaveny na účet IWAM_NázevPočítače.

Systém Windows NT 4.0

Služba IIS 4.0 neposkytuje žádné nástroje, jako je skript Synciwam.vbs. Heslo účtu IWAM pro každou z aplikací spuštěných v samostatném paměťovém procesu je třeba ručně změnit pomocí aplikace MTS Explorer. Postupujte následujícím způsobem:
 1. V nabídce Start systému Windows přejděte na příkaz Programy, potom na položku Windows NT Option Pack 4, klepněte na položku Microsoft Transaction Server a potom na položku Transaction Server Explorer.
 2. V aplikaci Transaction Server Explorer klepnutím rozbalte uzly Microsoft Transaction Server, Computers (Počítače), My Computer (Tento počítač) a Packages Installed (Instalované balíčky).
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na jeden z instalovaných balíčků a pak klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti).
 4. Pokud je balíček spouštěn s uživatelskou identitou IWAM_NázevPočítače, zadejte na kartě Identity (Identita) heslo odpovídající metabázi serveru IIS a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Opakujte kroky 3 a 4 pro každý z nainstalovaných balíčků.
 6. Změny se projeví až po opakovaném spuštění služby IIS. Postupujte následujícím způsobem:
  1. V nabídce Start systému Windows klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. Na příkazovém řádku zadejte postupně následující příkazy:
   • net stop iisadmin /y
   • net start w3svc
   • net start msftpsvc (Tento příkaz zadejte v případě použití serveru FTP.)
   • net start smtpsvc (Tento příkaz zadejte v případě použití serveru SMTP.)
   • net start cisvc (Tento příkaz zadejte v případě použití serveru Index Server.)

Spuštění webové služby u služby IIS 6.0 v izolovaném režimu služby IIS 5.0

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte příkaz inetmgr a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. V okně Správce Internetové informační služby klepněte pravým tlačítkem na složku Webové servery a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Na kartě Služba dialogového okna Webové servery – Vlastnosti zaškrtněte políčko Spustit webovou službu v izolovaném režimu služby IIS 5.0.
 5. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Webové servery – Vlastnosti.
 6. Zavřete okno Správce Internetové informační služby.

Odkazy

Další informace získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
255770 PRB: Přihlašovací chyba „Neznámé uživatelské jméno nebo špatné heslo“ při spouštění webů mimo proces (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
240225 Popis nástrojů Adsutil a MetaEdit používaných k úpravě metabáze (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
240941 Úvod do metabáze serveru IIS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 297989 - Poslední kontrola: 22. 5. 2009 - Revize: 1

Váš názor