Nelze řídit životnost soubor konfigurace automatického serveru proxy v aplikaci Internet Explorer 11 nebo Internet Explorer 10

Příznaky

Předpokládejme, konfiguraci aplikace Internet Explorer 11 nebo Internet Explorer 10 použít možnost automaticky zjišťovat nastavení nebo používat skript pro automatickou konfiguraci . Potom soubor konfigurace automatického serveru proxy je stáhnout z webového serveru a jsou uloženy v mezipaměti prohlížeče s datem expirace nakonfigurované. Při vypršela životnost mezipaměti pro tento soubor konfigurace automatického serveru proxy, aplikace Internet Explorer by měla zkontrolovat zda novější verze je uložena na serveru. Potom aplikace Internet Explorer by měla stáhnout tak, že změny v konfiguraci proxy serveru mohou být použity. Toto chování však nedochází.

Řešení

Informace o aktualizaci

Chcete-li vyřešit tento problém, nainstalujte nejnovější kumulativní aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer. Chcete-li to provést, přejděte na Web Microsoft Update. Dále si pročtěte téma technické informace o nejnovější kumulativní aktualizaci pro aplikaci Internet Explorer.

Poznámka: Tato aktualizace byla poprvé zahrnuta v aktualizaci zabezpečení MS14-056: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer: 14. října 2014 .

Informace o registrech

Upozornění: Při nesprávné úpravě registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Po instalaci této aktualizace, je nutné změnit registru k aktivaci funkce. Chcete-li to provést, postupujte takto.

Pro systémy založené na x86

 1. Vyberte Start, vyberte příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši FeatureControl, přejděte na příkaz Novýa vyberte klíč.
 4. Zadejte FEATURE_ENABLE_PROXY_CACHE_REFRESH_KB2983228a stisknutím klávesy Enter potvrďte název nového podklíče.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši FEATURE_ENABLE_PROXY_CACHE_REFRESH_KB2983228, přejděte na příkaz Novýa pak vyberte Hodnotu DWORD.
 6. Zadejte iexplore.exea stiskněte klávesu Enter název nové položky.
 7. Klepněte pravým tlačítkem myši iexplore.exea pak zvolte změnit.
 8. V poli Údaj hodnoty zadejte 1a potom klepněte na tlačítko OK.
 9. Ukončete Editor registru.

Pro systémy založené na x64

 1. Vyberte Start, vyberte příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Rozbalte následující podklíč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši FeatureControl, přejděte na příkaz Novýa vyberte klíč.
 4. Zadejte FEATURE_ENABLE_PROXY_CACHE_REFRESH_KB2983228a stisknutím klávesy Enter potvrďte název nového podklíče.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši FEATURE_ENABLE_PROXY_CACHE_REFRESH_KB2983228, přejděte na příkaz Novýa pak vyberte Hodnotu DWORD.
 6. Zadejte iexplore.exea stiskněte klávesu Enter název nové položky.
 7. Klepněte pravým tlačítkem myši iexplore.exea pak zvolte změnit.
 8. V poli Údaj hodnoty zadejte 1a potom klepněte na tlačítko OK.
 9. Rozbalte následující podklíč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 10. Klepněte pravým tlačítkem myši FeatureControl, přejděte na příkaz Novýa vyberte klíč.
 11. Zadejte FEATURE_ENABLE_PROXY_CACHE_REFRESH_KB2983228a stisknutím klávesy Enter potvrďte název nového podklíče.
 12. Klepněte pravým tlačítkem myši FEATURE_ENABLE_PROXY_CACHE_REFRESH_KB2983228, přejděte na příkaz Novýa pak vyberte Hodnotu DWORD.
 13. Zadejte iexplore.exea stiskněte klávesu Enter název nové položky.
 14. Klepněte pravým tlačítkem myši iexplore.exea pak zvolte změnit.
 15. V poli Údaj hodnoty zadejte 1a potom klepněte na tlačítko OK.
 16. Ukončete Editor registru.

Další informace

V systému Windows 8 nemusí respektovat proxy jako architektura služby Životnost mezipaměti pro soubor konfigurace automatického serveru proxy. K tomuto chování dochází po dokončení rozlišení proxy ve službě.

Po instalaci nejnovější kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer, aplikace Internet Explorer (Wininet) proběhne znovu u serveru proxy služby pomocí připojení sítě po hodině a ujistěte se, zda je aktuální skript serveru proxy. Proto i v případě, že zadáte-čas vypršení platnosti necelou hodinu pro mezipaměť protokolu wpad, aplikace Internet Explorer bude znovu stáhnout nový skript auto pouze za jednu hodinu.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Odkazy

Viz terminologii , kterou společnost Microsoft používá k popisu aktualizací softwaru.
Vlastnosti

ID článku: 2983228 - Poslední kontrola: 19. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor