Použití nástroje Příprava systému (Sysprep.exe) k provedení duplikace disku

Souhrn

Tento článek obsahuje podrobný návod k použití nástroje Příprava systému (Sysprep.exe) k provedení duplikace disku. Pomocí klonování je možné použít bitovou kopii instalace systému Windows 2000 s nainstalovanými programy a daty k hromadnému nasazení stejných instalací v rámci organizace. Jeden z problémů, které vznikají při duplikaci instalace systému Windows, spočívá v tom, že jednotlivé klonované počítače mají stejný identifikátor zabezpečení (SID) a název počítače. Tato skutečnost může být příčinou nesprávného fungování klonovaných počítačů v pracovní skupině nebo doméně. Správci mohou tento problém vyřešit pomocí nástroje Příprava systému (Sysprep.exe) umožňujícího odebrat nastavení konfigurace, které je pro počítač jedinečné, například název a SID počítače. Výslednou bitovou kopii lze bezpečně opakovaně použít k instalaci do jiných počítačů.

Zpět na začátek

Příprava klonování systému Windows 2000

Příprava instalace systému Windows 2000 ke klonování:
 1. Nainstalujte systém Windows 2000 do vzorového počítače. Systém Windows je možné instalovat interaktivně nebo automaticky pomocí souboru odpovědí.
 2. Restartujte počítač a přihlaste se jako správce.
 3. Nainstalujte a upravte všechny programy, které chcete nasadit se systémem Windows 2000.
 4. Přidejte místní uživatelské účty, připojte doménu nebo proveďte obě akce.
 5. Zkontrolujte konfiguraci a ověřte, zda počítač obsahuje všechny požadované součásti, nastavení a data.
 6. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu ENTER.
 7. Na příkazovém řádku zadejte příkaz cd \, stiskněte klávesu ENTER, zadejte příkaz md sysprep a opět stiskněte klávesu ENTER.
 8. Do jednotky CD-ROM nebo DVD vložte disk CD-ROM systému Windows 2000 Professional, zadejte příkaz expand písmeno jednotky CD-ROM:\system\tools\deploy.cab –f:* c:\sysprep a potom stiskněte klávesu ENTER. Tento příkaz předpokládá, že jste v kroku 7 vytvořili složku Sysprep na jednotce C. Pokud složku umístíte na jinou jednotku, je třeba příkaz změnit.
 9. Na příkazovém řádku zadejte příkaz cd \sysprep a pak stiskněte klávesu ENTER.
 10. Chcete-li spustit nástroj Sysprep.exe, zadejte příkaz Sysprep /parametry a potom stiskněte klávesu ENTER. Seznam parametrů naleznete v tomto článku v části Přepínače nástroje Sysprep.exe.
 11. Vypněte počítač, vyjměte pevný disk z počítače a potom jej klonujte pomocí procesu pro vytváření bitových kopií disků od jiného výrobce. Počítač vypnete automaticky, pokud spustíte nástroj Sysprep.exe s přepínačem –reboot.
Při příštím spuštění systému Windows z klonovaného nebo původního disku dojde k následujícím událostem:
 1. Je spuštěn soubor Setupcl.exe, který generuje nové ID zabezpečení.
 2. Je spuštěn průvodce zkrácenou instalací, který umožňuje upravit nastavení nového počítače. Pokud nezadáte soubor odpovědí Sysprep.inf, je průvodce spuštěn interaktivně.
Zpět na začátek

Vytvoření souboru odpovědí Sysprep.inf

Chcete-li vytvořit soubor odpovědí Sysprep.inf, zadejte na příkazovém řádku příkaz setupmgr.exe a stiskněte klávesu ENTER. Podle pokynů na obrazovce dokončete průvodce. Pomocí textového editoru můžete vytvořit nový soubor odpovědí nebo upravit stávající soubor.

Další informace získáte v souboru Unattend.doc v souboru Deploy.cab ve složce Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows 2000, nebo můžete navštívit následující web společnosti Microsoft:Zpět na začátek

Požadavky

Před spuštěním nástroje Sysprep.exe a použitím souboru odpovědí Sysprep.inf musí být splněny následující podmínky:
 • Soubory Sysprep.exe, Setupcl.exe a Sysprep.inf musí být umístěny ve složce Sysprep. Soubor Sysprep.inf může být umístěn na disketě, jeho název však musí být Sysprep.inf. Po spuštění zkrácené instalace je provedena kontrola, zda se na disketě nachází soubor Sysprep.inf. Pokud je na disketě zjištěn soubor Sysprep.inf, je zkopírován do složky %windir%\System32 jako soubor $winnt$.inf. Případný stávající soubor s daným názvem je přepsán.
 • Složka Sysprep musí být umístěna v kořenové složce stejného svazku, na jakém je umístěna složka Winnt.
 • Soubor musí mít název Sysprep.inf. Není-li název souboru Sysprep.inf nebo je soubor umístěn jinde, bude při zkrácené instalaci ignorován a instalace bude spuštěna v interaktivním režimu. Pokud není nalezen požadovaný oddíl souboru odpovědí, přepne zkrácená instalace do interaktivního režimu a shromáždí chybějící informace.
Zpět na začátek

Přepínače nástroje Sysprep.exe

Nástroj Sysprep.exe podporuje následující přepínače:
 • /quiet – Potlačí potvrzovací dialogová okna, která jsou obvykle zobrazována na obrazovce.
 • /nosidgen – Zabrání generování nových ID zabezpečení (SID) souborem Setupcl.exe po restartování počítače a potom spustí průvodce zkrácenou instalací.
 • /reboot – Automaticky restartuje počítač.
 • /pnp – Vynutí opakované rozpoznání zařízení Plug and Play při příštím spuštění počítače během zkrácené instalace. Tento režim prodlouží dobu zkrácené instalace a umožní použití klíče OemPnPDriversPath v souboru Sysprep.inf.
Před vypnutím počítače provede nástroj Sysprep.exe následující úlohy:
 • Ke klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup přidá hodnotu CloneTag, která určuje čas a datum spuštění nástroje Sysprep.exe.
 • Ke klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup přidá hodnotu CmdLine. Tato hodnota setup-newsetup-mini spustí zkrácenou instalaci po restartování počítače a potom změní hodnotu SystemSetupInProgress na 0x1.
 • Zjistí, zda je ve složce %systemroot%\System32 umístěn soubor Setupcl.exe. Pokud soubor v dané složce umístěn není, vyhledá jej v místní složce a zkopíruje jej do složky %systemroot%\System32. Není-li soubor nalezen, zobrazí nástroj Sysprep.exe chybovou zprávu a bude ukončen.
 • Umístí příkaz do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager - SetupExecute:REG_MULIT_SZ: Setupcl.exe.
 • Zpracováním oddílu [SysprepMassStorage] souboru Sysprep.inf je zjištěno, které ovladače je třeba povolit v systémovém registru.
 • Soubor Sysprep.inf je zkopírován do souboru WINNT\System32\$winnt$.inf, ve kterém jej lze vyhledat, pokud jsou u jiných součástí požadovány informace ze souboru Sysprep.inf. Chcete-li například zvýšit úroveň počítače na řadič domény, můžete zahrnout oddíl [DCInstall].
Další informace o bezobslužném zvýšení a snížení úrovně řadičů domény se systémem Windows 2000 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
223757 Bezobslužné zvýšení a snížení úrovně řadičů domény se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Po dokončení zkrácené instalace je složka Sysprep odstraněna. Nástroj Sysprep.exe může před vypnutím počítače provést také další úlohy. Do složky %windir%\Inf je umístěn soubor Minioc.inf, který umožňuje nástroji Sysprep pracovat s již nainstalovanými součástmi. Tento soubor obsahuje odkazy na knihovny DLL specifické pro součásti, které provádějí úlohy potřebné k přípravě duplikace součástí. Při spuštění nástroj Sysprep.exe otevře soubor %windir%\Inf\Miniproc.inf a zpracuje oddíl [SysprepBeforeExecute]. Po spuštění klonovaného počítače je během zkrácené instalace otevřen soubor Minioc.inf a zpracován oddíl [SysprepInitExecute].


Složka Sysprep může obsahovat také soubor Provider.inf. Tento soubor je používán poskytovateli součástí jiných výrobců a umožňuje klonování takových součástí pomocí nástroje Sysprep.exe.

Zpět na začátek

Formát souboru Sysprep.inf file

Formát souboru Sysprep.inf se shoduje s formátem souboru Unattend.txt, který je používán k automatizaci instalace systému Windows 2000. Jsou však podporovány pouze následující oddíly a parametry:

[Unattended]
 • OemSkipEula
 • OemPnPDriversPath
 • InstallFilesPath – Jedná se o ukazatel na instalační zdroje dalších ovladačů, které nejsou dodány na disku CD-ROM systému Windows 2000. Tento parametr je užitečný při zadávání parametrů místního nastavení.
 • ExtendOemPartition
 • KeepPageFile – Určuje, zda nástroj Sysprep.exe zachová aktuální stránkovací soubor nebo generuje nový.
[Oem_Ads] • Všechny klíče (logo a pozadí)

[GuiUnattended]
 • AdminPassword
 • Autologon
 • TimeZone
 • OEMDuplicatorString – Jedná se o parametr souboru odpovědí, jehož hodnotou je řetězec obsahující popis nástroje použitého k duplikaci a všechny další informace, které chce výrobce OEM nebo správce uložit do registru. Hodnota může mít nejvýše 255 znaků a je uložena v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\OemDuplicatorString.
 • AutoLogonAccountCreation
 • AutologonCount
 • OemSkipRegional
 • OemSkipWelcome
[UserData] Jsou podporovány všechny klíče.

[LicenseFilePrintData] • Jsou podporovány všechny klíče.

[GuiRunOnce]

[Display] • Jsou podporovány všechny klíče.

[RegionalSettings] • Jsou podporovány všechny klíče, pokud jsou soubory dostupné na pevném disku počítače. Je-li zadáno místní nastavení, můžete na umístění souborů odkázat pomocí klíče InstallFilesPath v oddílu [Unattended].

[Networking] • Je podporována pouze instalace výchozích součástí. Je nutné, aby tento oddíl existoval pouze v souboru Sysprep.inf. Hodnoty parametru installDefaultComponents nelze použít, vždy je předpokládána hodnota Ano.

[Identification] • Jsou podporovány všechny klíče.

[NetClients] • Jsou podporovány všechny klíče pro Klienta sítě Microsoft a Klienta systému NetWare.

[TapiLocation] • Jsou podporovány všechny klíče. Hodnoty jsou platné pouze pro počítač vybavený modemem. Další informace a odkazy naleznete v uživatelské příručce k sadě nástrojů pro předinstalaci Microsoft Windows 2000 OEM Preinstallation Kit OPK.

Zpět na začátek

Odkazy

Další informace o nástroji Sysprep naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
216937 Použití nástroje Příprava systému a souboru odpovědí pro systém Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

240126 Doporučené postupy pro použití nástroje Sysprep u svazků NTFS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

216680 Určení instalace vytvořené pomocí nástroje Sysprep (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

216915 Použití nástroje Příprava systému v odlišných počítačích (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

238955 Použití souboru Cmdlines.txt během průvodce instalací nástroje Sysprep.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 298491 - Poslední kontrola: 28. 2. 2006 - Revize: 1

Váš názor