Internetové brány firewall mohou bránit procházení a sdílení souborů

Příznaky

Po povolení brány firewall pro síť Internet, není možné vyhledávat nebo "browse" pro ostatní počítače v domácí nebo kancelářské síti a nebudete moci sdílet soubory s ostatními počítači v domácí nebo kancelářské síti. Například pokud je povolena funkce Brána Firewall pro připojení k Internetu v systému Microsoft Windows XP, zjistíte, že nelze procházet síť pomocí okna místa v síti. Také pokud používáte net view \\název_počítače cílem zobrazit sdílené položky v počítači v domácí nebo kancelářské síti, můžete obdržet následující chybovou zprávu:

Došlo k systémové chybě 6118. Seznam serverů této pracovní skupiny není aktuálně k dispozici.

Příčina

K tomuto chování může dojít, pokud povolíte bránu firewall u síťového připojení, které používáte pro domácí nebo kancelářské sítě. Ve výchozím nastavení brána firewall zavře porty, které jsou používány pro soubor a vytisknout sdílení počítače Internet zabránit v připojení sdílených souborů a tiskáren v počítači.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte bránu firewall pouze pro síťová připojení, která slouží k přímému připojení k Internetu. Například použijte bránu firewall v jednom počítači, který je připojen k Internetu přímo pomocí kabelového modemu, modemu DSL nebo telefonního modemu. Pokud připojení k Internetu a k domácí nebo kancelářské síti pomocí stejného síťového připojení, použijte směrovač nebo bránu firewall zabraňuje počítačům v Internetu v připojení ke sdíleným prostředkům v počítačích doma nebo v kanceláři.


Nepoužívejte bránu firewall u síťových připojení, které používáte k připojení k síti doma nebo v kanceláři, pokud brány firewall lze nakonfigurovat k otevření portů pouze pro domácí nebo kancelářské sítě. Pokud připojení k Internetu v domácí nebo kancelářské síti pomocí brány firewall lze použít pouze v počítači nebo jiném zařízení, například směrovač, který poskytuje připojení k Internetu. Například je-li připojení k Internetu prostřednictvím sítě, kterou spravujete síť používá sdílení připojení k Internetu na více počítačů, můžete nainstalovat nebo povolit bránu firewall pouze u sdílení připojení k Internetu. Pokud se připojujete k Internetu prostřednictvím sítě, kterou nespravujete, ověřte, zda správce sítě používá bránu firewall.

Stav

Toto chování je záměrné.

Další informace

Brána firewall je software nebo hardware, který tvoří ochrannou bariéru mezi počítačem a potenciálně škodlivým obsahem v Internetu. Pomáhá chránit počítač proti uživatelům se zlými úmysly a mnoha počítačovými viry a červy.

Další informace o produktech brány firewall jiných výrobců naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace získáte kliknutím na následující číslo v článku databáze Microsoft Knowledge Base:

308127 postup při ručním otevření portů brány firewall pro připojení k Internetu v systému Windows XP

Důležité: Je-li nastavit bránu firewall Chcete-li zlepšit ochranu portů počítače, které jsou připojeny k Internetu, nedoporučujeme tyto porty otevírat, protože mohou být vystaveny jiným počítačům v síti Internet. Navíc jednotlivé počítače nelze udělit přístup k otevřeným portům.

Tyto porty jsou přidruženy k souboru sdílení a server message block (SMB) komunikace:
  • Microsoft pro sdílení souborů SMB: porty protokolu UDP (User Datagram) 135 až 139 a porty protokolu TCP (Transmission Control) 135 až 139.
  • Přímo hostující provoz SMB bez základního vstupně výstupního systému (NetBIOS): port 445 (TCP a UPD).

Technická podpora pro systém Windows x64

Výrobce hardwaru poskytuje technickou podporu a odbornou pomoc pro systém Microsoft Windows x64. Výrobce hardwaru poskytuje podporu proto Windows x64 edition byl zahrnut v dodaném hardwaru. Výrobce hardwaru mohl upravit instalaci systému Windows x64 edition pomocí jedinečných součástí. Jedinečné součásti může zahrnout specifické ovladače zařízení a volitelná nastavení, aby maximalizoval výkon hardwaru. Společnost Microsoft bude vyvíjet přiměřené úsilí, jestliže potřebujete technickou pomoc s vaší verzí systému Windows x64. Však bude pravděpodobně nutné obrátit přímo na výrobce. Výrobce je tím nejkvalifikovanějším pro poskytnutí podpory k softwaru, který instaloval na hardware.

Informace o systému Microsoft Windows XP Professional x64 Edition naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Informace o vydáních systému Microsoft Windows Server 2003 x64 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

283673 jak zapnout nebo vypnout bránu firewall v systému Windows XP

324731 webové vysílání podpory: Microsoft Windows XP: Brána Firewall pro připojení k Internetu

Další informace o použití brány Firewall pro připojení k Internetu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 298804 - Poslední kontrola: 19. 1. 2017 - Revize: 3

Váš názor