Nasazení systému Windows XP pomocí nástroje Sysprep s aktivací produktu Windows nebo s médiem s hromadnou licencí

Souhrn

Tento článek popisuje postup nasazení systému pomocí nástroje Sysprep společně s aktivací produktu Windows nebo s médiem s hromadnou licencí.

Další informace

Nástroj Sysprep a hromadné licence

Plánujete-li rozsáhlé nasazení systému Windows XP, získejte médium s hromadnou licencí (VL – Volume License) a použijte instalaci s hromadnou licencí. Aktivaci není potřeba provádět, použijete-li médium s hromadnou licencí (verze VL systému Windows XP) společně s kódy Product Key VL.

Zákazníci používající hromadné licence společnosti Microsoft mohou vložit jedinečné kódy Product Key VL do souboru odpovědí pro bezobslužnou instalaci. U nástroje Sysprep je třeba tento klíč vložit do položky ProductKey= v části UserData v souboru Sysprep.inf, například:

[UserData]
ProductKey= "XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX"
Díky tomu je systém Windows XP úspěšně nainstalován.

Poznámka: V případě použití kódů Product Key hromadné licence s médiem VL je třeba vložit pouze kód Product Key VL v části UserData pomocí parametru ProductKey podle předchozího popisu. V případě použití nástroje Sysprep je třeba upravit soubor odpovědí pro bezobslužnou instalaci (Sysprep.inf).

Další informace o použití nástroje Sysprep a souboru odpovědí naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
216937 Použití nástroje Příprava systému a souboru odpovědí pro systém Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Aktivace produktu u maloobchodních médií

Aktivace produktu Windows je navržena tak, aby spolupracovala s produkty pro vytváření bitových kopií disků nabízenými jinými výrobci. Nástroj Sysprep, který je součástí systému Windows XP, lze použít k vynulování aktivace maximálně třikrát.

Poznámka: Nástroj Sysprep.exe je umístěn na distribučním disku CD-ROM systému Windows XP ve složce Support\Tools v souboru Deploy.cab.

Po vytvoření a nasazení bitové kopie systému Windows XP spustí aktivace produktu Windows časovač aktivace, který vynuluje instalační kód ID (a povolí výchozí lhůtu pro provedení aktivace) při prvním spuštění systému Windows XP po jeho úspěšné instalaci do cílového počítače. Na rozdíl od hromadné licence je pro každý z cílových počítačů vyžadován jedinečný kód Product Key. Pokud však mají cílové počítače přístup k Internetu a pokud jsou kódy Product Key platné, není třeba provést aktivaci telefonicky. V tomto případě se počítače aktivují automaticky online.

Další informace o použití parametru AutoActivate při bezobslužné instalaci naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

291997 Postup při aktivaci systému Windows XP pomocí souboru Unattend.txt

Poznámka: Máte-li server proxy, použijte položku AutoActivate společně s položkou ActivateProxy.
Poznámka: Při čtvrtém spuštění nástroje Sysprep.exe ze stejného média je zobrazena následující zpráva:
Byl dosažena lhůta pro aktivaci a tuto lhůtu již nelze vynulovat.
Vlastnosti

ID článku: 299840 - Poslední kontrola: 13. 5. 2008 - Revize: 1

Váš názor