Jak omezit porty TCP/IP v systému Windows 2000 a Windows XP

Souhrn

Component Object Model model DCOM (Distributed) používá vzdálené volání procedur (RPC) dynamické přidělování portů. Ve výchozím nastavení RPC dynamické přidělování portů náhodně vybere čísla portů nad 1024. Můžete určit porty, které vzdálené volání Procedur dynamicky přiděluje pro příchozí komunikaci a potom nakonfigurovat bránu firewall omezit příchozí externí komunikace pouze ty porty a port 135 (mapovač koncových bodů RPC port).

Další informace

Chcete-li řídit přidělování dynamických portů pro vzdálené volání Procedur, postupujte takto:
  1. V nabídce Start přejděte na příkaz programy, přejděte na položku Nástroje pro správua klepněte na položku Služba Component Services ke spuštění služby Component Services.
  2. Klepnutím rozbalte uzly Component Services a počítače . Klepněte pravým tlačítkem myši Tento počítača potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. Na kartě Výchozí protokoly klepněte na položku protokol TCP/IP orientovaný na připojení v seznamu Protokolů DCOM a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  4. V dialogovém okně Vlastnosti služby COM Internet Services klepněte na tlačítko Přidat.
  5. V textovém poli rozsah portů přidat rozsah portů (například typ 5000 5020) a potom klepněte na tlačítko OK.
  6. Ponechte přiřazení rozsahu portů a Výchozí dynamické přiřazování portů možnosti nastavte rozsah pro Internet.
  7. Klepněte třikrát na tlačítko OK a potom restartujte počítač.

Odkazy

Další informace o přidělování rozsah portů klepněte na níže uvedené číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

217351 PRB: problémy s konfigurací rozsah portů modelu DCOM
Další informace o Microsoft Distributed Transaction Coordinator pomocí brány firewall klepněte na níže uvedené číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

250367 INFO: Konfigurace Microsoft Distributed Transaction Coordinator (DTC) s prací přes bránu Firewall
Další informace o použití modelu DCOM s bránami firewall naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 300083 - Poslední kontrola: 19. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor