Jak vytvořit připojení k databázi ze stránky ASP ve službě IIS

Souhrn

Existuje mnoho způsobů, jak připojit k databázi. Tento článek obsahuje ukázkový připojovací řetězce pro různé typy databází a databázových připojení.

Požadavky

Následují požadavky na připojení k databázi:
  • Active Server Pages (ASP) povolena Internetová informační služba (IIS) verze 5.0 webový server s Data Access Components (MDAC) verze 2.5 nebo 2.6 (databázový stroj)
  • Připojení k místní nebo vzdálené databáze
  • Prostředí ASP povolen Microsoft Internet Explorer verze 5.0 nebo novější.

Ukázková databáze připojovací řetězce

Tyto příklady jsou pouze pro demonstrační účely. Musíte vložit tento kód v kódu ASP k vytvoření připojení k určené databázi. Všimněte si, že je nutné změnit prvky, například název databáze, název serveru, umístění databáze, název zdroje dat (DSN) a tak dále.

Aplikace Microsoft Access

Bez DSN
<%Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Cnn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=c:\mydatabase.mdb"
%>

TECHNOLOGIE OLE DB
<%Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Cnn.open "PROVIDER=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\mydatabase.mdb"
%>

Souborový zdroj dat DSN
<% Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Cnn.open "FILEDSN=ADSN"
%>

Název zdroje dat a žádné uživatelské ID a heslo
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open "DSNname"
%>

Název zdroje dat a uživatelské ID a heslo
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open "DSNname","username","password"
%>

Bez DSN pomocí fyzické cesty jako odkaz
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSNtest="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSNtest=dsntest & "DBQ=c:\mydatabase.mdb"
Conn.Open DSNtest
%>

Bez DSN pomocí Server.MapPath

Poznámka: Server.MapPath je cesta z kořenového adresáře webového serveru. Ve výchozím nastavení toto je C:\Inetpub\Wwwroot.
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSNtest="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSNtest=dsntest & "DBQ=" & Server.MapPath("/databases/mydatabase.mdb")
Conn.Open DSNtest
%>

Microsoft SQL Server

TECHNOLOGIE OLE DB
<%Set cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
cnn.open "PROVIDER=SQLOLEDB;DATA SOURCE=sqlservername;UID=username;PWD=password;DATABASE=mydatabase "
%>

S DSN
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open "DSN=MyDSN;UID=user;PWD=password;DATABASE=mydatabase"
%>

Bez DSN
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSNtest="DRIVER={SQL Server};SERVER=ServerName;UID=USER;PWD=password;DATABASE=mydatabase"
Conn.open DSNtest
%>

Microsoft Visual FoxPro

Bez DSN
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
ConnStr= "Driver=Microsoft Visual Foxpro Driver; UID=userID;SourceType=DBC;SourceDB=C:\databases\mydatabase.dbc"
Conn.Open ConnStr
%>

Oracle

S název zdroje dat ODBC
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.cursorlocation=adUseClient
' requires use of adovbs.inc; numeric value is 3
Conn.open "DSN=test;UID=name;PWD=pass"
%>

TECHNOLOGIE OLE DB
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.cursorlocation=adUseClient
' requires use of adovbs.inc; numeric value is 3
DSNTest="Provider=MSDAORA.1;Password=pass;User ID=name;Data Source=data.world"
Conn.open DSNtest
%>
Odkazy

Další informace o typech dat datová připojení nebo součásti MDAC, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Vlastnosti

ID článku: 300382 - Poslední kontrola: 19. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor