Změna nastavení hlavního panelu pro více displejů

Pokud používáte více displejů (například když máte několik monitorů), můžete si vybrat, jestli chcete zobrazovat hlavní panel na všech displejích, případně jak mají být tlačítka na hlavních panelech uspořádaná.

Zobrazení hlavního panelu na všech displejích

 1. Stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a potom klepněte nebo klikněte na Nastavení.
 2. V části Více monitorů zkontrolujte, jestli je zapnutá možnost Zobrazit hlavní panel na všech monitorech.
Výběr způsobu zobrazení tlačítek na hlavním panelu při více monitorech:

 1. Stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a potom klepněte nebo klikněte na Nastavení.
 2. V části Více monitorů vyberte některou možnost v seznamu Zobrazit tlačítka hlavního panelu v seznamu a potom klepněte nebo klikněte na tlačítko OK.
   • Všechny hlavní panely. Tlačítka hlavního panelu pro všechna otevřená okna se budou duplicitně zobrazovat na hlavním panelu každého monitoru.
   • Základní hlavní panel a hlavní panel, kde je otevřeno okno. Tlačítko hlavního panelu se zobrazí na primárním monitoru a také na hlavním panelu na displeji, kde je takové okno otevřené.
   • Hlavní panel, kde je otevřeno okno. Tlačítko hlavního panelu se zobrazí jenom na displeji, kde je takové okno otevřené. Na jiných hlavních panelech se tlačítka duplicitně nezobrazují.


Vlastnosti

ID článku: 30056 - Poslední kontrola: 30. 9. 2016 - Revize: 1

Váš názor