Určení verze součástí MDAC

Souhrn

Tento článek popisuje dva odlišné způsoby, jak zjistit verzi součástí MDAC (Microsoft Data Access Components) nainstalovaných v systému:
 • pomocí nástroje Component Checker,
 • kontrolou informací o verzi uložených v registru.

Instalace a použití nástroje Component Checker

Nejspolehlivější metodou, jak zjistit nainstalovanou verzi součástí MDAC, je porovnat číslo verze každého souboru DLL součásti MDAC se seznamem souborů DLL dodávaných s každou verzí součástí MDAC. Pomocí nástroje Component Checker můžete tuto metodu uplatnit. Tento nástroj zkontroluje soubory v počítači, porovná je se seznamem každé verze součásti MDAC a zobrazí nejlépe odpovídající verzi.

Chcete-li nainstalovat nástroj Component Checker, postupujte takto:
 1. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 2. Klepněte na odkaz pro stažení nástroje Component Checker. Po zobrazení výzvy prohlížeče uložte soubor Cc.exe (samorozbalovací spustitelný soubor) na plochu.
 3. Poklepáním na soubor Cc.exe na ploše extrahujete soubory nástroje Component Checker a nástroj nainstalujete do výchozího umístění C:\Comcheck.
Kontrolu verze součástí MDAC pomocí nástroje Component Checker provedete takto:
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz c:\comcheck\comcheck.exe a klepněte na tlačítko OK.
 3. V dialogovém okně Component Checker – Choose Analysis Type (Nástroj Component Checker – zvolit typ analýzy) vyberte položku Perform Analysis of your machine and automatically determine the release version (Provést analýzu počítače a automaticky určit vydanou verzi) a potom klepněte na tlačítko OK.
 4. Nástroj se pokusí určit verzi součástí MDAC v počítači kontrolou všech základních souborů součástí MDAC a nastavení registru. Tento proces obvykle trvá několik minut. Po dokončení operace by se měla zobrazit následující zpráva:

  The MDAC version that is closest to the version on your computer is 'XXXX'. (Verze součástí MDAC, která je nejblíže verzi ve vašem počítači, je XXXX)
 5. Klepněte na tlačítko OK.
 6. Zobrazí se souhrn výsledků kontroly nástroje Component Checker. Chyby Dir, FileDescription a FileSize lze bez obav ignorovat.

Kontrola informací o verzi uložených v registru

Ačkoliv vyhledání informací o verzi v registru není tím nejspolehlivějším způsobem určení verze součástí MDAC, jedná se o jednoduchý způsob, jak tyto informace ověřit (pokud nedochází k problémům spojeným se součástmi MDAC).

Informace o verzi jsou součástí následujícího klíče:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DataAccess\FullInstallVer
Kontrolu registru provedete následujícím způsobem:
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte regedit a klepnutím na tlačítko OK spusťte nástroj Editor registru.
 3. V navigačním podokně rozbalte položky až k následující cestě:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DataAccess
 4. V podokně Podrobnosti ve sloupci Název vyhledejte klíče FullInstallVer a Version. U každého z těchto klíčů je informace o verzi zobrazená ve sloupci Data.
 5. Po dokončení ukončete nástroj Editor registru klepnutím na příkaz Konec v nabídce Registr.

Řešení problémů

Informace o verzi uložené v registru mohou být u verzí součástí MDAC starších než 2.1 při porovnání s verzemi skutečných souborů nesprávné. Systém Windows 2000 nainstaluje verzi 2.5. V systému Windows 2000 mohou být nainstalované pouze verze součástí MDAC vyšší než 2.5.

Soubory ke stažení pro součásti MDAC (Microsoft Data Access Components) jsou k dispozici na následujícím webu:

Odkazy

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307255 Nástroj Component Checker: Diagnostika problémů a změna konfigurace instalací součástí MDAC (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
231943 Historie vydání součástí MDAC (Microsoft Data Access Components) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 301202 - Poslední kontrola: 8. 5. 2007 - Revize: 1

Váš názor