Konfigurace počítače v systémech Windows Server 2003 a Windows XP pro přijetí nabídek funkce Vzdálená pomoc

ÚVOD

Tento článek popisuje kroky, které je třeba provést při konfiguraci počítače se systémem Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003 pro příjem nabídek vzdálené pomoci.

Nástroj Vzdálená pomoc lze nastavit tak, aby umožnil poradci zahájit relaci vzdálené pomoci pomocí funkce Nabídnout vzdálenou pomoc. Relace vzdálené pomoci umožní poradci, aby pomohl začínajícímu uživateli. Tato funkce vyžaduje, aby počítač poradce i počítač začínajícího uživatele byly členy stejné domény nebo členy důvěryhodných domén. Domény jsou používány v podnikových sítích z důvodů zabezpečení. Domény obvykle spravuje správce sítě. Funkce Nabídnout vzdálenou pomoc není vhodným řešením pro většinu domácích sítí.Další informace o funkci Vzdálená pomoc získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

300546 Přehled funkce Vzdálená pomoc v systému Windows XP

308013 Použití funkce Nabídnout vzdálenou pomoc (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek

Požadavky

Má-li být nakonfigurován počítač začínajícího uživatele pro příjem nabídek vzdálené pomoci, zkontrolujte, zda jsou splněny následující požadavky:

 • Zásady skupiny v počítači začínajícího uživatele je třeba nakonfigurovat tak, aby umožnily nabídky vzdálené pomoci.
 • Je třeba, aby počítač začínajícího uživatele i počítač poradce byly členy stejné domény nebo členy důvěryhodných domén.
 • Je třeba, aby byl v obou počítačích nainstalován systém Windows XP nebo Windows 2003.
Při konfiguraci zásad skupiny pro nástroj Vzdálená pomoc je třeba nastavit seznam poradců, od kterých může počítač začínajícího uživatele přijímat nabídky vzdálené pomoci. Je třeba, aby v tomto seznamu byly obsaženy uživatelské účty domény pro skupiny nebo pro uživatele.

Poznámka: Poradci používající funkci Nabídnout vzdálenou pomoc se nepřipojí k počítači začínajícího uživatele, pokud je v počítači začínajícího uživatele zakázána funkce Vyžádaná vzdálená pomoc. (K těmto potížím nedochází v počítačích se systémem Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2.)

Zpět na začátek

Konfigurace nastavení zásad funkce Nabídnout vzdálenou pomoc

 1. Spusťte modul snap-in Zásady skupiny v konzole MMC (Microsoft Management Console). Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte: gpedit.msc. Poté klepněte na tlačítko OK.
 2. Ve složce Zásady místního počítače\Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená pomoc vyhledejte položku Nabídnout vzdálenou pomoc a poklepejte na ni.
 3. V dialogovém okně Nabídnout vzdálenou pomoc – Vlastnosti klepněte na přepínač Povoleno.
 4. Ze seznamu vyberte možnost určující, které z následujících akcí mohou poradci provádět.
  • Povolit pomocníkům pouze zobrazit počítač
  • Povolit pomocníkům vzdáleně řídit počítač
  Poznámka: Toto nastavení se týká celé uvedené skupiny. Nastavení zásad funkce Nabídnout vzdálenou pomoc neposkytuje mechanismus umožňující jedné skupině uživatelů zobrazit počítač začínajícího uživatele a druhé skupině uživatelů zobrazit a řídit počítač začínajícího uživatele. Může existovat pouze jedna skupina poradců.
 5. Klepněte na tlačítko Zobrazit. Otevře se dialogové okno Zobrazit obsah.
 6. Klepněte na tlačítko Přidat a přidejte příslušné uživatele domény a skupiny uživatelů domény.
 7. Klepnutím na tlačítko OK se zavře dialogové okno Zobrazit obsah a klepnutím na tlačítko OK se zavře dialogové ono Nabídnout vzdálenou pomoc – Vlastnosti.
 8. Ukončete modul snap-in Zásady skupiny konzoly MMC.
Tyto zásady jsou okamžitě účinné. Počítač není nutné restartovat.

Důležité: Při naplňování vlastností zásad skupiny pro funkci Nabídnout vzdálenou pomoc postupujte opatrně, protože nelze ověřit zadané účty domény. Před zavedením rozsáhlých změn v těchto zásadách doporučujeme provést rozsáhlé testování nastavení zásad.

Poznámka: Nastavení zásad funkce Nabídnout vzdálenou pomoc není dostupné v systému Microsoft Windows XP Home Edition.

Poznámka: Funkce Vzdálená pomoc používá model DCOM. V systémech Windows XP a Windows 2003 je záznam pro model DCOM umístěn v následujícím podklíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole
Řetězcová hodnota záznamu modelu DCOM je nastavena na EnableDCOM = Y. Pokud je tato hodnota nastavena na N nebo pokud chybí, vzdálená pomoc nebude funkční.

Zpět na začátek

Konfigurace brány firewall systému Windows pro funkci Vzdálená pomoc založenou na nabídce

Chcete-li aktualizovat objekty zásad skupiny s novými hodnotami nastavení brány firewall systému Windows, postupujte podle následujících kroků:
 1. Přihlaste se k počítači se systémem Windows XP SP2 jako člen skupiny zabezpečení Domain Administrators, skupiny zabezpečení Enterprise Administrators nebo skupiny zabezpečení Group Policy Creator Owners.
 2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz mmc a pak klepněte na tlačítko OK.
 3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in a na kartě Samostatný klepněte na tlačítko Přidat.
 4. V seznamu Samostatné moduly snap-in k dispozici klepněte na položku Editor objektů zásad skupiny a potom klepněte na tlačítko Přidat.
 5. V dialogovém okně Vyberte objekt zásad skupiny klepněte na tlačítko Procházet.
 6. V dialogovém okně Vyhledat objekt zásad skupiny klepněte na objekt zásad skupiny, u kterého chcete aktualizovat nové nastavení brány firewall systému Windows a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Klepnutím na tlačítko Dokončit ukončíte průvodce zásadami skupin.
 8. V dialogovém okně Přidat samostatný modul snap-in klepněte na tlačítko Zavřít.
 9. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat modul snap-in klepněte na tlačítko OK.
 10. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte položku Konfigurace počítače, rozbalte položku Šablony pro správu, rozbalte položku Síť, rozbalte položku Síťová připojení a potom klepněte na položku Brána firewall systému Windows.
 11. Pomocí modulu snap-in Editor objektů zásad skupiny vyhledejte Nastavení zásad skupiny brány firewall systému Windows. Postup: Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz gpedit.msc do pole Otevřít a pak klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Nastavení zásad skupiny najdete v následujících složkách Editoru objektů Zásady skupiny:
  • Konfigurace počítače/Šablony pro správu/Síť/Síťová připojení/Brána firewall systému Windows
  • Konfigurace počítače/Šablony pro správu/Síť/Síťová připojení/Brána firewall systému Windows/ Profil domény
  • Konfigurace počítače/Šablony pro správu/Síť/Síťová připojení/Brána firewall systému Windows/ Standardní profil
 12. Pro každé umístění modulu snap-in vyhledaného v kroku 11 přidejte následující položku do nastavení položky Brána firewall systému Windows: Nastavit výjimky portů:
  135:TCP:*:Povoleno:Nabídnout vzdálenou pomoc
 13. Pro každé umístění modulu snap-in přidejte následující položky do nastavení položky Brána firewall systému Windows: Nastavit výjimky programů:
  • %WINDIR%\SYSTEM32\Sessmgr.exe:*:Povoleno:Vzdálená pomoc
  • %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpsvc.exe:*:Povoleno:Nabídnout vzdálenou pomoc
  • %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpctr.exe:*:Povoleno:Vzdálená pomoc – služba Windows Messenger a Hlas
Zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 301527 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor